Wat is circulariteit?

Van een lineaire naar een circulaire economie

De lineaire economie slaat op de gebruikelijke levensloop van een product. Bij de gewone economie vertrekken we van grondstoffen, waarvan een product wordt gemaakt. Dat product wordt toegepast en op een bepaald moment heeft het zijn levenseinde bereikt. Tot slot komt het product op de afvalberg terecht.

lineaire economie       

De circulaire economie heeft een duurzamere insteek. In een dergelijk systeem worden namelijk geen grondstofvoorraden uitgeput en worden materiaalverspilling en reststoffen voorkomen of opnieuw ingezet in het systeem. Er wordt gekeken op welke manieren materialen terug kunnen gaan naar de producent, of hoe die op een andere plek of manier opnieuw kunnen worden gebruikt. Zo wordt er een kringloop gevormd waarbij verschillende materialen of componenten opnieuw kunnen worden ingezet in de economie zonder bijkomend afval te creëren.

circulaire economie