Retoursysteem Use4ReUse

De toepassing van IsoBouw EPS past perfect binnen de uitgangspunten van circulair bouwen. IsoBouw EPS kan met behoud van de positieve eigenschappen vele keren gerecycled worden. IsoBouw biedt verwerkers daarom de mogelijkheid om reststukken weer aan te bieden aan IsoBouw. Dit met het oogpunt circulair bouwen te borgen, vervuiling van de omgeving te beperken en hergebruik van grondstoffen te stimuleren. 

Hoe kunnen wij restmaterialen retourhalen?

EPS restanten weggooien of stortkosten betalen is zonde. Reststukken kunnen weer perfect gebruikt worden voor de productie van nieuwe producten. IsoBouw biedt daarom de mogelijkheid om materiaalrestanten van de door ons geleverde producten weer retour te geven. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kan dat via inzamelzakken of bigbags.

Inzamelzakken voor restmaterialen

Voor kaal en schoon EPS zijn speciale EPS inzamelzakken verkrijgbaar. Deze kunnen worden besteld bij de afdeling Verkoop en kosten € 5,00 per stuk netto. Per zak kan ca. 2 m3 EPS worden verpakt. 

Bigbags voor reststukken

retourbag

Ook voor samengestelde producten zoals dakelementen kunnen bij projecten afspraken gemaakt worden over de retourname. IsoBouw beschikt hiervoor over bigbags met een inhoud van ca.  2 m3. De kosten voor een bigbag bedraagt €25,00. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met onze afdeling Verkoop.

Voor alle systemen geldt:

De inzamelzakken of bigbags kunnen in overleg met IsoBouw bij nieuwe leveringen als retourvracht vanaf de bouwplaats of het magazijn meegenomen worden. Indien er apart gereden moet worden voor het retour halen, dan vragen wij een bijdrage van €125,00 per rit.

Lees ook deze handleiding over het retourhalen van reststukken bij dakelementen.

In onderstaande clip geven we tips over de duurzame omgang met IsoBouw restmaterialen. 

 

 

Met onze Use4ReUse-verklaring kunnen verwerkers aantonen dat de door hen verzamelde, en aan IsoBouw aangeboden, EPS-restanten ook daadwerkelijk gerecycled worden. Met de verklaring geven zowel de verwerker als ook IsoBouw aan dat het verzamelen en recyclen van deze restanten geen loze belofte is, maar ook daadwerkelijk wordt waargemaakt.     

Wilt u gebruik maken van deze Use4ReUse-verklaring neem dan contact op met onze afdeling Verkoop.

Zie ook onze uitgebreide informatie over het recyclen van EPS.