Wij zijn circulair!

circulair isoleren

De nieuwe buzz-woorden zijn ‘circulariteit’ en 'circulair bouwen'. Daar waar een goede milieuprestatie veelomvattend is, is circulariteit wat specifieker maar mogelijk net zo verwarrend. Aan de hand van het 10R-circulariteitsmodel leggen wij u uit waarom IsoBouw en onze isolatieproducten circulair zijn en de beste bijdrage leveren aan een circulaire economie.

Europese samenwerking in duurzame en circulaire isolatie

Het aanbieden van een circulaire isolatie heeft niet alleen topprioriteit bij IsoBouw. Ook bij onze holding, BEWI, is duurzaamheid en circulariteit een integraal bedrijfsonderdeel. Onder de projectnaam "Improve to Preserve' heeft BEWI haar ambities in duurzaamheid uitgewerkt in een plan met duidelijk vastgelegde doelstellingen voor 2030.

Improve to preserve

Bekijk ook onze folders 'Circulair bouwen met IsoBouw' en 'Co2 reduceren door bewust te isoleren'.

Van een lineaire naar een circulaire economie

De lineaire economie slaat op de gebruikelijke levensloop van een product. Bij de gewone economie vertrekken we van grondstoffen, waarvan een product wordt gemaakt. Dat product wordt toegepast en op een bepaald moment heeft het zijn levenseinde bereikt. Tot slot komt het product op de afvalberg terecht.

lineaire economie       

De circulaire economie heeft een duurzamere insteek. In een dergelijk systeem worden namelijk geen grondstofvoorraden uitgeput en worden materiaalverspilling en reststoffen voorkomen of opnieuw ingezet in het systeem. Er wordt gekeken op welke manieren materialen terug kunnen gaan naar de producent, of hoe die op een andere plek of manier opnieuw kunnen worden gebruikt. Zo wordt er een kringloop gevormd waarbij verschillende materialen of componenten opnieuw kunnen worden ingezet in de economie zonder bijkomend afval te creëren.

circulaire economie

  • Een product slimmer maken en gebruiken (stap 1 t/m 3).
  • De levensduur van product(-onderdelen) verlengen (stap 4 t/m 8).
  • Restmaterialen nuttig toepassen (stap 9 en 10).

circulariteitsladder

De circulariteitsbijdrage van IsoBouw a.d.h.v. de circulariteitsladder

Hoe levert IsoBouw een bijdrage aan een circulaire economie? Per stap in de circulariteitsladder geven wij een omschrijving van onze inspanningen. Klik op het gewenste onderwerp in de oranje menubalk. 

De bijdrage van IsoBouw

Beperking van de energievraag: Isoleren heeft topprioriteit

Om de energievraag bij gebouwen te beperken / voorkomen is isoleren de meest efficiënte oplossing (prio 1 conform Trias Energetica en 1ste stap bij BENG). De beste energiebesparing is immers de niet gebruikte energie. De energiewinst door toepassing van isolatie is vele malen hoger dan de energie-input bij de productie van isolatieproducten.

Trias energetica

De isolatiesystemen van IsoBouw hebben een hoog isolerend vermogen en kunnen eenvoudig en snel ingezet worden in alle toepassingsgebieden. Met detailleringsoplossingen en advies helpt IsoBouw om de meest efficiënte oplossing, en daarmee hoogste energiebesparing, te realiseren.

IsoBouw = innovatie in isolatie

IsoBouw onderscheidt zich door haar innovatieve isolatiesystemen. Zo bedenken wij concepten waarbij de grondstofinzet beperkt blijft en waarbij er minder materialen nodig zijn bij de montage (bijv. SlimFort). Ook leveren wij producten veelal op specificatie waardoor de inzet van grondstoffen en de hoeveelheid afval beperkt blijven.

Een ander voorbeeld van onze innovatieve kracht is de ontwikkeling van BioFoam®. Een biobased isolatiemateriaal van plantaardig materiaal met vrijwel dezelfde producteigenschappen als EPS.

biobased isoleren

Projectondersteuning

Indien gewenst kan IsoBouw u ondersteunen met een compleet projectteam om de meest efficiënte producttoepassing en hoeveelheden te kiezen voor uw project. Dit team bestaat uit deskundige rayonmanagers, een professionele binnendienst en een technisch projectbureau.

Gebruik groene stroom

IsoBouw en haar productiebedrijven maken gebruik van Groene Elektriciteit. De Groene Elektriciteit is voor 100% opgewekt met behulp van waterkrachtcentrales. Bij de opwekking van Groene Elektriciteit worden geen milieubelastende fossiele brandstoffen gebruikt en komen nauwelijks vervuilende stoffen vrij.

groene stroom

De bijdrage van IsoBouw

EPS = 98% lucht

EPS bestaat voor 98% uit lucht en voor slechts 2% uit polystyreen. Wat is meer natuurlijker dan lucht? Bovendien is het onbeperkt en overal aanwezig. Daarnaast heeft EPS een uitstekend isolerend vermogen. Dit betekent dat hoge isolatiewaarden worden behaald met minder grondstof.

Laagste energie-input en laagste CO2-uitstoot

EPS-producten komen tot stand door expansie van polystryeenparels d.m.v. stoom waarbij de cellen zich met lucht vullen. De energie-input en de hoeveelheid CO2-uitstoot bij de productie is de laagste van alle gangbare isolatiematerialen.

CO2 reductie

 

Hergebruikt van productie-afval

Bij de productie wordt niets verspilt. Ter besparing van grondstoffen wordt al het productie-afval direct weer ingevoerd in het productieproces. Reststukken van toegevoegde materialen, zoals bijv. hout, gaan retour naar de leverancier ter recycling.

Ontwikkeling 100% gerecyclede grondstof

Door een technologische doorbraak kan IsoBouw en haar BEWI zusterbedrijven als eerste EPS fabrikant nieuwe EPS producten aanbieden die voor 100% uit gerecyclede EPS bestaan. Voor deze wereldprimeur wordt een nieuwe, zelf ontwikkelde, 100% gerecyclede EPS-grondstof gebruikt. Producten, die bestaan uit deze 100% gerecyclede grondstof, maken onderdeel uit van het Greenline-assortiment. De inzet van deze grondstof voorkomt de productie en gebruik van nieuwe grondstoffen en is hiermee een toonvoorbeeld van de tweede circulariteit-stap 'Reduce'.

De basis van deze grondstof is een infrastructuur om EPS aan het einde van de gebruikscyclus te verzamelen en te compacteren om het transport efficiënter te maken. De briketten uit deze stap worden in een speciale fabriek gezuiverd van verontreinigingen zoals papier van etiketten. Hierdoor ontstaat een granulaat van zuiver PS. In een vervolgstap wordt dit PS geëxtrudeerd tot de basis EPS korrels die op reguliere EPS machines tot allerlei nieuwe producten kunnen worden gevormd. IsoBouw past de deze grondstof voor 50% toe in de Eco Klik-vloerplaat.

Minder transportvervuiling

EPS-isolatiesystemen hebben een hoog isolerend vermogen en zijn licht in gewicht. Bij het transport betekent dit dat er meer volume per keer geleverd kan worden met een veel mindere gewichtsbelasting. Vrachtwagens verbruiken daardoor minder brandstof. Het gewicht van de isolatie bij een 100 m3 transport van EPS plat dak isolatie is ca. 1.800 tot 2.000 kg. Dezelfde hoeveelheid met minerale wol plat dak isolatie weegt ca. 15.000 kg! En dan is er nog eens geen rekening gehouden met het beter isolerend vermogen van EPS waardoor er minder volume en dus minder transport (brandstofverbruik) nodig is.

transport

Minder afval op de bouwplaats

IsoBouw levert haar producten veelal op specificatie. Hierdoor wordt de inzet van grondstoffen en de hoeveelheid afval op de bouwplaats tot en minimum beperkt.

CO2-reduceren met IsoBouw

In opdracht van IsoBouw heeft adviesbureau Alba Concepts de milieuprestaties van enkele IsoBouw-producten vergeleken met die van veel gebruikte alternatieven. Je leest er hier meer over

 

De bijdrage van IsoBouw

Circulaire producten met de beste milieuscore

Voorschrijvers kunnen invloed uitoefenen door een doordachte keuze te maken in de ontwerpfase. Dit geldt ook voor het te kiezen isolatiemateriaal. EPS-producten van IsoBouw zijn circulair en hebben een uitstekende milieuscore. Dit wordt o.a. bevestigd door de DUBO-keurmerken voor onze producten, maar ook door de uiterst lage schaduwprijzen in de Nationale milieu Database (NMD). Hoe lager deze schaduwprijs is, des te beter dit is voor het milieu.

milieu impact score dakelementen

milieu impact score na-isolatie

milieu impact score passief dakelement

milieu impact score plat dak isolatie

milieu impact score spouwisolatie

milieu impact score vloerisolatie

milieu impact score buitengevelisolatie

Biobased isoleren

Voor wie nog een stapje verder wil gaan heeft IsoBouw BioFoam® ontwikkeld. Dit is een biobased isolatiemateraal met dezelfde eigenschappen als EPS. Maar dan gemaakt van plantaardig materiaal. BioFoam® wordt momenteel toegepast als spouwvulling, in de zolderisolatie SlimFix Deco en in de plat dak isolatie PolyTopHR-Bio.

zolderisolatie met BioFoam

Zolderisolatiesysteem met BioFoam®

plat dak isolatie met BioFoam

Plat dak isolatie met BioFoam®

Lange levensduur

De EPS producten van IsoBouw hebben een lange levensduur van >100 jaar. EPS behoudt gedurende de gehele levensduur haar initiële producteigenschappen. Het isolatiemateriaal is niet gevoelig voor vocht, verliest geen isolerend vermogen en verouderd niet.

Daarnaast levert IsoBouw producten die de ook de gebruiksfase van een gebouw kunnen verlengen. Een goed voorbeeld hiervan is zijn de renovatieplaten voor het hellend dak. Hiermee kan de Rc-waarde van bestaande constructies, met behoud van de oude isolatielaag, eenvoudig worden verhoogd.

NOM- / passief concepten

Wilt u extra duurzaam ontwerpen? IsoBouw kan u ondersteunen met NOM-totaalconcepten voor het dak en de gevel.
Passief bouwen wordt nog eenvoudiger met onze dakelementen met een RC-waarde t/m 12.0. Voor een optimaal thermisch resultaat adviseren wij u met doordachte detailleringsoplossingen en advies over een goede luchtdichting.

NOM renovatie

NOM renovatie van dak en gevel

passief isoleren

Passief dakelementen

De bijdrage IsoBouw

Herbruikbare modulaire systemen

IsoBouw hecht veel waarde aan het ontwikkelen van demontabele systemen die mechanisch worden bevestigd. Dit vereenvoudigt het hergebruik en verhoogt daarmee de circulariteit. Voorbeelden hiervan zijn de isolerende SlimFix dakelementen, onze SlimFix Deco zolderisolatie en het SlimFort gevelisolatiesysteem.

Modulaire dakelementen

Modulaire dakelementen

Modulaire zolderisolatie

Modulaire zolderisolatie

Modulaire gevelisolatie

Modulaire gevelisolatie

Voor al onze producten geldt dat deze niet verouderen en daardoor een lange levensduur hebben. Bij hergebruik zijn de producteigenschappen gelijk aan de eigenschappen op het moment dat deze producten jaren geleden de fabriek verlieten. Zijn de isolatie-eisen intussen verhoogd? Ook dat is geen probleem. Door toevoeging van een extra isolatielaag kan ieder gewenst niveau behaald worden.

De bijdrage van IsoBouw

Geen onderhoudskosten

Onze isolatiesystemen behouden de initiële gebruiksfuncties gedurende de gehele levensduur van het gebouw. De toepassing is een éénmalige investering die gedurende de gehele gebruiksperiode rendeert. Onderhouds- en/of vervangingskosten zijn niet nodig.

geen onderhoud

De bijdrage van IsoBouw

Diverse renovatiesystemen

IsoBouw beschikt over een uitgebreid assortiment renovatie-oplossingen voor woningen en voor utiliteitsgebouwen. Met behoud van bestaande onderdelen kunnen gebouwen op eenvoudige wijze worden geüpdatet naar de nieuwe thermische eisen. De levensduur van elk gebouw kan met onze renovatiesystemen worden verlengd als het om een verbetering van de energetische prestatie gaat.

renoveren

De bijdrage van IsoBouw

EPS is onbeperkt recyclebaar

EPS onderscheidt zich van veel andere isolatiematerialen door het feit dat het onbeperkt recyclebaar is. Dit kan zijn voor toepassing in nieuwe EPS producten maar ook als nieuwe grondstof van totaal andere toepassingsgebieden (zie stap 9 over onze voorsprong in recycling).

Hergebruik van overige productonderdelen

Niet alleen het isolatiemateriaal maar ook overige productonderdelen zijn recyclebaar en worden hergebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toegevoegde hout en de spaanplaten bij onze dakelementen. Deze productonderdelen worden weer verwijderd en gaan weer retour naar onze leveranciers, die hiervan weer nieuwe producten maken.

recycling van restanten dakelementen

Recycling van restanten dakelementen

vermalen en recyclen van airpop

Door versnippering van de EPS isolatiekern

recycling spaanplaten

Met scheiding van spaanplaten ..

.. en van hout.

De bijdrage van IsoBouw

Breed inzetbaar recycle-materiaal

Recyclede EPS wordt niet alleen toegepast in nieuwe circulaire EPS-isolatieproducten. IsoBouw en haar zusterbedrijven beschikken ook over de techniek om EPS om te smelten tot polystyreen granulaat. Hiervan kunnen andere nieuwe kunststofproducten worden gemaakt (zie stap 9 over onze voorsprong in recycling).

De bijdrage van IsoBouw

 

Koploper in recycling

IsoBouw is absolute koploper op het gebied van recycling. Wij beperken ons niet tot een theoretische benadering over wat technisch mogelijk zou kunnen zijn. Recycling van EPS gebeurt dagelijks en op grote schaal. Daarbij steekt EPS zeer positief af t.o.v. andere isolatiematerialen. Vele andere materialen zijn theoretisch wel recyclebaar, maar vaak tegen zeer hoge kosten. Dit maakt een recycling daarvan in de praktijk oninteressant.

Alle bedrijven die onderdeel uitmaken van onze holding BEWi zijn sinds jaar en dag ingericht om intern en extern EPS materiaal te ontvangen, te verwerken en vervolgens te hergebruiken in de reguliere productieprocessen. Dit is mede mogelijk omdat het recyclen van EPS economisch rendabel is. Ook in Nederland hebben we daarvoor de betreffende vergunningen, contacten en overeenstemmingen met partijen zoals Nedvang

Het verzamelen en recyclen van EPS-afval

In Nederland bestaat een omvangrijk netwerk van inzamelbedrijven, sorteerders en recyclers van EPS-afval. IsoBouw kan hierbij o.a. rekenen op de ondersteuning en daadkracht van 2 zusterbedrijven die gespecialiseerd zijn in het verzamelen en recyclen van EPS:

eps recycling EcoFill

Samen met de brancheorganisatie Stybenex is er inmiddels ook een goed sluitend systeem geïmplementeerd waarbij particulieren hun EPS-afval bij de gemeentelijke milieustraten kunnen inleveren. 

Wilt u meer weten over de retourname van EPS? Bekijk dan deze factsheet van Stybenex met informatie over waar u terecht kunt voor het recyclen van EPS. 

IsoBouw Use4ReUse-retoursysteem

Ook restmaterialen op de bouw kunnen via retoursystemen van IsoBouw teruggehaald worden en opnieuw worden ingezet. IsoBouw beschikt hiervoor over een VIHB-registratie (registratie op naam van onze productiebedrijven Stramit, Synprodo en Ertecee). Dit is een wettelijke vereiste om kunststofafval te mogen transporteren en te verwerken. Informatie over de huidige mogelijkheden over de retourname van restmateriaal (retoursysteem) kunt u vinden op de themapagina Use4ReUse.  

retourname restmaterialen voor recycling

Retourzakken samengestelde producten

recycling zakken

Recyclezakken kale EPS producten

Terugnamegarantie

Voor specifieke projecten en producten kan IsoBouw in overleg een garantieverklaring afgeven waarin wij verklaren dat wij de EPS-producten aan het eind van de levenscyclus terug zullen nemen om deze te recyclen.

Recycling en upcycling van EPS

EPS wordt zowel mechanisch als ook scheikundig gerecycled. Bij een mechanische recycling wordt het restmateriaal verbrokkeld en vermalen tot op het niveau van de oorspronkelijke EPS-parels. Het materiaal dat zo ontstaat wordt zonder enige verdere bewerking weer bijgemengd bij de productie van nieuwe EPS-producten.

recycling eps

Maar we gaan nog verder! Via ons zusterbedrijf hebben we een niet eerder vertoonde eigen techniek ontwikkeld om van vermalen EPS 100% nieuwe grondstof te maken. 

Bij al onze productiebedrijven vindt op grote schaal mechanische recycling plaats van intern en extern EPS-afval. Dit afval komt terecht in nieuwe producten zoals de IsoFort spouwisolatie, producten voor de grond-, weg- en waterbouw en voor de betonindustrie.

Een scheikundige recycling kan op twee manieren. De eerste manier is het omsmelten van EPS naar haar basisvorm als polystyreen granulaat (de grondstof voor EPS-producten).
Ons zusterbedrijf, de grondstofleverancier BEWI Raw in Etten-Leur, heeft een eigen recyclingproces voor EPS ontwikkeld. Dit proces is gebaseerd op het omsmelten van EPS tot polystyreen granulaat, dat weer voor recycling of upcycling toegepast kan worden (zie artikel).

recycled eps granulaat

Gerecycled polystyreen granulaat

Een andere manier is het scheikundig scheiden van alle productonderdelen van EPS en deze weer terugbrengen in de oorspronkelijke basisgrondstof.
Via Stybenex is IsoBouw mede-initiatiefnemer voor de bouw van een nieuwe recyclingfabriek, PolystyreneLoop in Terneuzen. Deze fabriek is volledig gewijd aan het op grote schaal scheikundig recyclen van EPS door de scheiding van alle productonderdelen en deze te ‘oogsten’ als separate productgrondstoffen. Deze grondstoffen kunnen vervolgens weer gebruikt worden voor de productie van EPS maar ook voor andere kunststofproducten (upcycling).

 

De bijdrage van IsoBouw

Betere alternatieven voor verbranding

Verbranding van EPS is mogelijk, maar heeft absoluut niet onze voorkeur. ‘Oude’ EPS producten zijn een waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Verbranden is zonde en leidt alleen maar tot verlies van kostbare grondstoffen. IsoBouw heeft uitstekende alternatieven om EPS te recyclen en te hergebruiken (zie stap 7 'Remanufacture', stap 8 'Repurpose' of stap 9 'Recycle').

Geen emissie van toxische gassen

Mocht EPS desondanks toch verbrand worden dan heeft u de geruststelling dat er bij verbranding geen emissie van toxische gassen plaatsvindt. Bij thermische recycling in afvalverbrandingsinstallaties ontleedt EPS zich voornamelijk in CO2 en water. De in minimale hoeveelheden vrijkomende stoffen zijn minder schadelijk dan rookgassen van natuurlijke materialen zoals hout, wol en kurk. Er worden geen dioxines of furanen gevormd. De vrijkomende energie bespaart bovendien fossiele brandstoffen.