Duurzaamheid

Wij erkennen de urgentie om duurzaam te ondernemen voor het verbeteren van het sociale, economische en ecologische welzijn van de gemeenschap. Op deze themapagina laten we zien dat wij al goed op weg zijn om hier invulling aan te geven. Maar wij willen het tempo verder opvoeren. Samen met onze holding BEWI hebben wij onze ambities in duurzaamheid uitgewerkt in een strategisch plan 'Improve to Preserve' met duidelijk vastgelegde doelstellingen voor 2030.

Improve to preserve