Code of conduct

BEWi en haar dochterbedrijven zetten zich in om circulair te worden en bij te dragen aan een inclusieve samenleving.

Om dit te bereiken, verlangen wij van onze zakenpartners dat zij zich committeren aan de waarden en integriteit van BEWi, zoals omschreven in bijgaande 'Code of conduct'.

Het doel van deze gedragscode is ervoor te zorgen dat de leveranciers van de BEWi-bedrijven zich aan de hoge normen houden voor veilige arbeidsomstandigheden, eerlijke en respectvolle behandeling van werknemers en ecologische en ethische praktijken.