PowerBlok fundering

Licht funderingsmateriaal voor infra-toepassingen


Bij slappe ondergronden is een goede fundering essentieel. Het aanleggen van wegen, op- en afritten, ophogen van terreinen en parkeerplaatsen moet zettingsvrij gebeuren. Vanwege de eigenschappen van EPS biedt dan de lichte maar zeer drukvaste PowerBlok van IsoBouw volop mogelijkheden als funderingsmateriaal. Snelle aanleg en onderhoudsarme constructies zijn economische factoren die de keuze voor een fundering met PowerBlok bovendien zeer verantwoord maken.

 • Kostenbesparende fundering.
 • Meer toepassingsgemak.
 • Meer kwaliteit.
 • Meer service.

De snelste en goedkoopste fundering voor zettingsvrije wegen

Kostenbesparend funderingsmateriaal

 • Snellere bouwtijd.
 • Minimale verkeershinder, minder verkeersmaatregelen.
 • Geen materiaalverlies door wegzakkend ophoogmateriaal.
 • Geen extra onderhoudskosten vanwege zettingen.
 • Bij gebruik van zand, is de ‘anders’ noodzakelijke voorbelasting niet nodig.
 • Toepassing van EPS verlengt de levensduur van het traject.

Onderzoek van InfraDelft/TNO bevestigt het kostenvoordeel. Zij onderzochten de kosten voor een verbreding van een representatieve snelweg met alle gebruikelijke ophoogmethoden. Het resultaat: EPS fundering is de snelste en goedkoopste oplossing!

Lees ook de 'case-study' 2015 van de lichtgewicht wegophoging N201 bij Uithoorn.

zettingsvrij funderen met PowerBlok

PowerBlok, ook indirecte besparingen

In de schema's hieronder ziet u de totale initiële kosten (bouwkosten plus directe kosten voor verkeersmaatregelen tijdens de bouwperiode) en de integrale kosten (totale initiële kosten plus extra onderhoudskosten voor herstelwerkzaamheden vanwege zettingen). Kortom: Een PowerBlok fundering is integraal en initieel het voordeligst.

Initiële kosten

EPS; bij fundering GWW de laagste initiële kosten

Integrale kosten

EPS; de laagste intergrale kosten als funderingsmateriaal GWW

Fundering met meer toepassingsgemak

 • PowerBlok is veelzijdig toepasbaar als funderingsmateriaal.
 • Projecten kunnen snel gerealiseerd worden, omdat voorbelasten met zand door middel van overhoogte niet nodig is.
 • Er is structureel veel minder ruimte nodig (minder brede taluds).
 • PowerBlok kan in grote hoeveelheden worden aangevoerd volgens een exact schema, gebaseerd op het legplan; dus korte projectduur en geen werkonderbrekingen.
 • Direct berijdbaar op de drukverdelende laag.
 • Het is niet schadelijk voor uw gezondheid, geeft geen huidirritatie en kan zonder beschermende hulpmiddelen verwerkt worden.

Meer kwaliteit

 • Licht en toch uitermate sterk en drukvast funderingsmateriaal.
 • Goed bestand tegen vocht.
 • Geen ‘veroudering’.
 • Geen vorstschade bij gevoelige ondergronden.
 • Grondwaterneutraal en bestand tegen een groot aantal agressieve stoffen.
 • Onaantastbaar door micro-organismen.
 • Onderhoudsarm en geen stabiliteitsverlies van de constructie.
 • Een duurzame en milieuverantwoorde fundering.

Meer service

 • Projectgerichte adviezen in de voorbereidingsfase.
 • Grote betrouwbaarheid in leveringen (ook zeer grote hoeveelheden).
 • Aanvoer hoeveelheden volgens een nauwkeurig overeengekomen planning.
 • Ondersteunende verwerkingsadviezen.

Projectgerichte adviezen en legplannen

Voorbeeld verlegplan PowerBlok fundering GWW

Ter ondersteuning van uw projecten staat een compleet IsoBouw-team paraat: Deskundige buiten- en binnendienstmedewerkers en een professioneel projectbureau. Hierdoor kan IsoBouw voor complexe werken in eigen huis legplannen ontwikkelen.

Ondersteunende verwerkingsadviezen

Met haar ervaring weet IsoBouw precies waar u op moet letten en hoe u op de meest efficiënte wijze de funderingsblokken kunt toepassen. Dit verhoogt niet alleen het gemak, maar het bespaart u ook ergernissen en kostbare tijd.

Toepassingsgebieden PowerBlok fundering

Licht funderingsmateriaal in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) voor:

 • Zettingsvrij aanleggen van wegen, op- en afritten.
 • Zettingsvrij ophogen van (bouw)terreinen en parkeerplaatsen.
 • Ophogen en draineren van sportvelden en andere groenvoorzieningen.
 • Ophogen ten behoeve van geluidswallen.
 • Funderen van schuurtjes, lichte gebouwen, rioleringen, terrassen en tegelpaden.
 • Verminderen van horizontale gronddruk of horizontale belasting bij projecten.
 • Als basis voor drijvende huizen en tuinen.

Producteigenschappen

Onderstaande tabel geeft de meest relevante producteigenschappen van EPS weer die belangrijk zijn bij de toepassing als funderingsmateriaal. Uitgebreide informatie over relevante eigenschappen, zoals de chemische resistentie, onder het hoofdstuk 'Wat is EPS?' op deze website. Natuurlijk geeft ook de Verkoop binnendienst van IsoBouw u graag specifieke informatie.

Vochtgedrag

EPS is niet hygroscopisch en neemt nagenoeg geen vocht op. Met name bij toepassing als fundering in de GWW is dit van belang omdat het EPS, afhankelijk van de toepassing, met grondwater in contact kan komen.

Temperatuurbestendigheid

EPS is langdurig bestand tegen temperaturen tussen -170°C en +80°C. Kortstondig mag de temperatuur maximaal +110°C bedragen.

Een GWW fundering die snel en eenvoudig verwerkbaar is

PowerBlok fundering is veilig en eenvoudig te verwerken zonder beschermende hulpmiddelen en geeft absoluut geen irritatie van huid, ogen en longen.

Tips voor verwerking

 • De EPS fundering zodanig opslaan dat wind en storm geen schade kunnen veroorzaken.
 • Bij langdurige opslag de EPS fundering beschermen tegen UV-stralen.
 • EPS op een vlakke ondergrond plaatsen (in verband), eventueel op een wegendoek om het onderliggende zandpakket te fixeren.
 • Het EPS funderingsmateriaal bij voorkeur in minimaal twee lagen aanbrengen.
 • Om wegwaaien te voorkomen kunnen kramplaten worden toegepast.
 • Afhankelijk van de toepassing EPS beschermen met een folie tegen bijvoorbeeld het doorsijpelen van aardolieproducten of andere oplosmiddelen.
 • EPS-blokken kunnen op het werk eenvoudig op maat gemaakt worden, o.a. met gloeidraden.

Detailleringen

Bij de detailleringen dient rekening te worden gehouden met:

 • De bodemgesteldheid (de zettings-gevoeligheid in relatie tot de variatie in grondwaterstanden).
 • De gewenste aanleghoogte van de constructie.
 • De toelaatbare zetting.
 • De verwachte (verkeers-)belasting op de constructie.

Bij de berekening dienen o.a. de volgende eisen te worden gesteld:

 • De constructie mag bij de hoogste grondwaterstand die kan voorkomen niet gaan drijven.
 • De constructie moet in staat zijn de belasting te kunnen overbrengen naar de ondergrond.
 • De ondergrond dient draagkrachtig genoeg te zijn voor de te verwachte belastingen.

Certificaten PowerBlok fundering

Klik op de betreffende tekstlink voor het certificaat:

         

EPS 60

EPS 100

EPS 150

EPS 200

EPS 250

 

Bestekteksten 

Met behulp van onderstaande Bestekservice kunt u aan de hand van het volgen van keuzecriteria het gewenst producttype genereren en vervolgens kiezen voor de bestektekst in stabu- of neutraal formaat.

Bestekservice openen in nieuw scherm