Milieuvriendelijk isoleren

In toenemende mate wordt er waarde gehecht aan milieuvriendelijk isoleren. Vanaf 1 januari 2013 moet volgens het Bouwbesluit bij elk nieuwbouwproject (woningen en kantoren vanaf 100 m²) een milieuprestatieberekening worden gemaakt. Hiermee is het belang van toepassing van milieuvriendelijke materialen, en dus ook het duurzaam isoleren, nog belangrijker geworden. Met airpop® zit u wat dat betreft goed. Het bestaat voor 98% uit lucht. Niet raar dat deze duurzame isolatie daarom in vergelijking met andere materialen een betere milieuscore heeft. Lees hieronder wat het belang is van isolatie en waarom u het beste kunt kiezen voor airpop® als u milieuvriendelijk en circulair wilt isoleren.

Isoleren heeft topprioriteit (Trias energetica)

Voor het bereiken van een zo duurzaam mogelijke energiebesparing heeft de toepassing van isolatie topprioriteit. Dit blijkt uit een door de TU Delft ontwikkelde strategie, die bekend staat onder de term 'Trias Energetica'. Het principe van deze trias is, dat stap 1 de meest duurzame stap is en stap 3 relatief de minst duurzame.

 

STAP 1. Beperk de energievraag

Milieuvriendelijk isoleren met SlimFix RenoTwin

De eerste en belangrijkste maatregelen liggen in principe jarenlang vast, zoals de mate van isolatie en de luchtdichtheid, oftewel kierdichting. Daarna volgt warmteterugwinning, bijv. uit ventilatielucht of afvalwater, waardoor de energievraag verder beperkt wordt. En tot slot het voorkomen van verspilling: Licht uit, deuren dicht, verwarming laag in ruimten die niet gebruikt worden.

STAP 2. Gebruik duurzame energiebronnen

Voorbeelden van duurzame energie, die op gebouwniveau kunnen worden toegepast zijn zonne- en windenergie . Daarnaast biedt de opslag van warmte en koude in de bodem mogelijkheden om het verschil tussen aanbod en vraag te overbruggen.

STAP 3. Gebruik eindige bronnen efficiënt

Als alles is gedaan aan energiebesparing en duurzame energie, is het zaak om de installaties (voor verwarming, warm tapwater, koude, ventilatie,
maar ook liften) en verlichting zo efficiënt mogelijk te laten werken.

Isoleren loont. 

Ook financieel verdient isoleren de hoogste prioriteit. Met isolatie zijn de hoogste besparingen realiseerbaar.

Niet alleen de energiekosten gaan omlaag. Ook het wooncomfort wordt verhoogd bij een goed geïsoleerde woning. Wist u ook dat de verkoopprijs stijgt bij een gunstig energielabel? Dit kan oplopen tot een verschil van 36.000,-. Bovendien worden huizen met een gunstig label sneller verkocht (tot wel 120 dagen sneller).

Woningen met hoge energielabel hebben hogere verkoopprijs

Woningen met goede energielabel verkopen sneller 

Isoleren met airpop® van IsoBouw loont nog meer!

Niet alleen qua kwaliteit en prijs, maar ook op het gebied van duurzaamheid en circulariteit presteert IsoBouw met airpop® het beste. Wetenschappelijk onderzoek van NIBE (Nederlands instituut voor bouwbiologie en ecologie) levert het bewijs. 

Milieuvriendelijke isolatie door minimaal gebruik van grondstoffen

De productie van airpop® gebeurt uiterst efficiënt en met minimale inzet van grondstoffen. airpop®-producten bestaan voor 98% uit lucht en voor 2% uit polystyreen. Polystyreen is gemaakt van monostyreen, hetgeen van aardolie afkomstig is. Het aandeel van airpop® in de totale aardolieconsumptie is nog geen 0,0007%. Bij de toepassing van airpop® is de besparing aan brandstof vele malen hoger dan de input. airpop® is dus een zeer milieuvriendelijke en duurzame isolatie.

Verantwoord houtgebruik

In sommige producten, zoals bijvoorbeeld onze sandwich dakelementen past IsoBouw hout toe. Hiervoor beschikt IsoBouw over het PEFC-certificaat.

Logo PEFC IsoBouw

PEFC: Het ‘Programma for Endorsement of Forest Certfication Schemes’ (PEFC) is een mondiaal systeem dat voorziet in een vrijwillig, onafhankelijk internationaal boscertificeringssysteem. Dit systeem is gebaseerd op onderlinge erkenning van nationale of regionale boscertificeringssystemen en heeft eigen, onafhankelijke en internationaal geaccepteerde richtlijnen voor duurzaam bosbeheer en handelsketencertificering opgesteld. PEFC biedt de consumenten zekerheid wat betreft de duurzame herkomst en productie van hout en papierproducten door onafhankelijke toetsing van het systeem door derden.

In het kader van PEFC-certificatie beschikt IsoBouw over een ‘Self Declaration’ en ‘Beleidsverklaring Chain of Custody’. Deze verklaringen kunnen wij u op verzoek toesturen.

Milieuvriendelijk isoleren zonder (H)CFK’s

(H)CFK’s zijn mede verantwoordelijk voor de aantasting van de ozonlaag en het broeikaseffect. airpop® bevat geen (H)CFK’s en heeft deze ook in het verleden nooit bevat (zie TNO rapport van 1988).

Beperking van restmateriaal

IsoBouw levert vele producten op lengtespecificatie, hetgeen niet alleen een besparing van grondstoffen oplevert, maar ook de hoeveelheid restmateriaal op de bouwplaats vermindert. In onze productiebedrijven wordt bovendien vrijkomend airpop® van snij- en randbewerkingen hoogwaardig hergebruikt.

Milieumanagement (ISO14001)

IsoBouw richt zich op het op milieuverantwoorde wijze ontwikkelen, vervaardigen en het op de markt brengen van deze producten, zoals vastgelegd in onze beleidsverklaring.
Qua milieumanagement is IsoBouw ISO14001 gecertificeerd.

Gebruik van 'groene' elektriciteit

De gehele BEWi organisatie (holding van IsoBouw) en haar dochterbedrijven maken gebruik van Groene Elektriciteit. De Groene Elektriciteit is voor 100% opgewekt met behulp van windmolens. Bij de opwekking van Groene Elektriciteit worden geen milieubelastende fossiele brandstoffen gebruikt en komen nauwelijks vervuilende stoffen vrij.

Biobased isoleren met BioFoam®

BioFoam® is een 100% natuurlijke variant. De C-2-C gecertificeerde isolatie wordt gemaakt van plantaardig afval en lucht. Natuurlijker kan niet! De CO2-uitstoot bij productie is nog lager dan bij de productie van airpop®, die al het laagst is van alle vaak gebruikte isolatiematerialen. 

Milieuvriendelijk isoleren met C-2-C BioFoam

 

Isoleren loont voor het milieu en de portemonnee

Extra investeringen in (dikkere) isolatie leiden door de lagere stookkosten tot duidelijk lagere maandlasten. Het isoleren van het dak levert de grootste besparingen op, gevolgd door gevelisolatie en vloerisolatie.

Dit overzicht gebaseerd op de gegevens van Milieucentraal toont de jaarlijkse besparingen in Euro's afhankelijk van het woningtype bij diverse energiebesparende maatregelingen. 

Korte terugverdientijd

Een goed geïsoleerde woning met airpop® biedt niet alleen optimaal comfort, maar er hoeft ook minder gestookt te worden. Daardoor zijn minder fossiele brandstoffen nodig, wordt op stookkosten bespaard, vermindert de CO2-uitstoot en wordt geholpen het broeikaseffect tegen te gaan. De energie die tijdens de productiefase van airpop® wordt gebruikt, is dan ook snel terugverdiend. En dat resulteert in een besparing van honderden liters fossiele brandstof.

Lange levensduur

De gemiddelde technische levensduur van de meeste airpop®-bouwproducten bedraagt meer dan 75 jaar. Het is een uitermate duurzaam isolatiemateriaal dat ook na vervulling van haar energiebesparende doel weer als grondstofmateriaal kan worden ingezameld en hergebruikt.

In een onderzoek van XCO2 conisbee Ltd (Insulation for sustainability) zijn diverse isolatiematerialen beoordeeld op duurzaamheid door de invloed op de isolatiewaarde te bepalen van:

  • Waterdampdoorlaatbaarheid
  • Mechanische veroudering
  • Vocht / condensatie
  • Luchtdoorlaatbaarheid

Conclusie van de studie: Kunststofschuimen, zoals airpop®, zijn in alle vier de categorieën vrijwel zonder risico's, en worden daarmee als beste beoordeeld!

airpop® stille kracht in energieneutraal en circulair bouwen

De overheid heeft de doelstelling om in 2050 de Nederlandse gebouwde omgeving energieneutraal en circulair te maken. Zij heeft 150 miljoen in het Nationaal Energiebesparingsfonds gestort om meer energiebesparende maatregelen in bestaande woningen te stimuleren. airpop® speelt een belangrijke rol in de realisatie van de overheidsdoelstelling. In dit artikel over de invloed van kunststof isolatie op energieneutraal bouwen leest u meer hierover. 

airpop®, uitstekend recyclebaar

airpop® is mechanisch te recyclen, te smelten en te granuleren tot de basisgrondstof PS.  
In de brochure 'EPS; 100% recyclebaar, 100% duurzaam' leest u alles over het recyclen van airpop®.

Voor een uitgebreide omschrijving van onze activiteiten in recycling verwijzen wij u naar de themapagina in de rubriek circulariteit.

circulair

Onze isolatiesystemen zijn 100% circulair

Kijk op onze themapagina 'Wij zijn circulair'. Daar leggen wij u uit waarom IsoBouw en onze isolatieproducten circulair zijn en de beste bijdrage leveren aan een circulaire economie