Subsidies

Voor huiseigenaren, VvE's (Vereniging van Eigenaren) en woningcorporaties zijn er diverse financiële tegemoetkomingen om energiebesparende maatregelen te nemen bij woningen. Hierdoor worden de initiële kosten nog verder verlaagd waardoor forse besparingen op de energierekeningen mogelijk zijn tegen een nog lagere investering. Een goed moment dus om nu een woning na te isoleren. Op deze pagina geven we enkele voorbeelden van actuele regelingen.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Met de ISDE investeringssubsidie kunt u subsidie krijgen voor energiebesparende en duurzame renovatiemaatregelen van de woning of het bedrijfspand, zoals bijvoorbeeld isolatiewerkzaamheden. Als woningbezitter kunt u al een aanvraag doen met 1 maatregel. De regeling loopt tot 2030 en wordt ieder jaar met nieuw budget aangevuld. Klik hier om te zien of uw woning of bedrijfspand in aanmerking komt voor deze subsidie. 

Er worden vijf types isolatiemaatregelen aangeboden binnen ISDE. Ook IsoBouw biedt isolatie-oplossingen die in aanmerking komen. In dit overzicht staan ze vermeld inclusief de ISDE meldcode. Deze meldcode zorgt ervoor dat de subsidieaanvraag eenvoudiger en sneller verwerkt kan worden en is dus belangrijk om bij de hand te houden.  

 

Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis

Huiseigenaren en Verenigingen van eigenaren (VvE's) kunnen een financiële bijdrage ontvangen voor: 

  • Het laten uitvoeren van minimaal 2 energiebesparende maatregelen (zoals na-isoleren) en­ eventueel een energieprestatiegarantie.
  • Energieadvies en eventueel procesbegeleiding.
  • Een Energieadvies in combinatie met een groen of duurzaam meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en eventueel procesbegeleiding.

De subsidie voor bijvoorbeeld het (na)-isoleren van het dak bedraagt €30,-/m2 en voor de gevel €38,-/m2.

Uitgebreide informatie over deze subsidieregeling vindt u op de site van RVO.

9% BTW-tarief

Huiseigenaren die hun woning laten na-isoleren betalen voor de loonkosten slechts 9% BTW. Deze financiële tegemoetkoming loopt via de facturering door een professionele verwerker.
Aan deze regeling zijn wel enkele voorwaarden verbonden, zoals:

  • U bent de eigenaar én bewoner van de woning die na-geïsoleerd wordt.
  • De woning moet ouder zijn dan 2 jaar en in Nederland staan.
  • De isolatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een professioneel bedrijf.
  • Toepassing van een minimale Rc-waarde van 2,5.

De belastingverlaging is een regeling van het ministerie van Financiën en loopt via de Belastingdienst. Voor vragen over de regeling kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543, kijkt u op de site van de Belastingdienst, of vraagt u hiernaar bij de professionele verwerker.

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed' (DUMAVA)

Vanaf 3 oktober 2022 komt de overheid eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Hieronder valt o.a. ook het na-isoleren van het gebouw.

Maatschappelijk vastgoed zijn gebouwen zoals universiteiten, scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen, culturele locaties, religieuze instellingen, rijksmonumenten etc.. Er wordt subsidie verleend voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Onder dit laatste vallen maatregelen zoals, zonnepanelen, warmtepompen, HR-glas en het isoleren van het dak, de gevel, de spouw en de vloer van bestaande constructies.

Bij het nemen van een verduurzamingsmaatregel bedraagt de subsidie 30% van de projectkosten tot een maximum van 2,5 miljoen euro per aanvraag. Voorwaarde voor het isoleren is dat de warmteweerstand toeneemt met minimaal een Rt van 3,5 m2.K/W. Bij spouwisolatie geldt een toename van 1,1 m2.K/W. Kijk voor alle voorwaarden en mogelijkheden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voor de subsidieregeling, die loopt tot eind 2023, is een budget van 150 miljoen euro gereserveerd.

Aanvulling 6 oktober 2022:

Binnen enkele dagen is het budget voor deze regeling overtekend.
Dit betekent dat er meer aanvragen zijn dan er geld beschikbaar is. Het kan zijn dat niet alle aanvragen goedgekeurd worden. En soms worden aanvragen weer ingetrokken. Aanvragen kunnen nog gedaan worden, maar de kans is klein dat er nog subsidie verleend wordt. RVO kondigt aan dat DUMAVA waarschijnlijk begin januari 2024 nog een keer opent. 

Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie

Deze regeling is bestemd voor gemeentes die een eigen isolatieprogramma opstellen voor koopwoningen. Met dit isolatieprogramma helpen zij eigenaren die moeite hebben hun slecht geïsoleerde woning te verduurzamen. Alleen gemeenten kunnen deze regeling aanvragen. Dit kan tot 31 oktober 2023. Per woning kan €1.460,- worden aangevraagd. Meer info via RVO 

STEP-Regeling

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) is een subsidie voor woningcorporaties. De doelstelling is om bestaande woningen energiezuiniger te maken, o.a. door te isoleren. De subsidie is een éénmalige bijdrage per woning. De hoogte wordt bepaald door het verschil tussen de Energie-Index in de startsituatie en die na afronding van de werkzaamheden. Meer informatie over de STEP-regeling is te vinden via de site van de overheid.

Deze regeling is per 23-3-2022 door de overheid gesloten en kan niet meer aangevraagd worden.

Overige subsidies en regelingen

Naast de genoemde regelingen verstrekt de rijksoverheid, provincie of gemeente mogelijk ook nog andere subsidies, leningen en/of regelingen voor woningeigenaren. Voor een totaal overzicht kunt u de energiesubsidiewijzer raadplegen. Hier kunt u door uw woonplaats in te vullen direct zien welke regelingen van toepassing zijn.