Subsidies

Voor huiseigenaren, VvE's (Vereniging van Eigenaren) en woningcorporaties zijn er diverse financiële tegemoetkomingen om energiebesparende maatregelen te nemen bij woningen. Hierdoor worden de initiële kosten nog verder verlaagd waardoor forse besparingen op de energierekeningen mogelijk zijn tegen een nog lagere investering. Een goed moment dus om nu een woning na te isoleren. Op deze pagina geven we enkele voorbeelden van actuele regelingen.


Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Met de ISDE investeringssubsidie kunt u subsidie krijgen voor energiebesparende en duurzame renovatiemaatregelen van de woning of het bedrijfspand, zoals bijvoorbeeld isolatiewerkzaamheden. Als woningbezitter kunt u al een aanvraag doen met 1 maatregel. De regeling loopt tot 2030 en wordt ieder jaar met nieuw budget aangevuld. Klik hier om te zien of uw woning of bedrijfspand in aanmerking komt voor deze subsidie. 

Er worden vijf types isolatiemaatregelen aangeboden binnen ISDE. Ook IsoBouw biedt isolatie-oplossingen die in aanmerking komen. In dit overzicht staan ze vermeld inclusief de ISDE meldcode. Deze meldcode zorgt ervoor dat de subsidieaanvraag eenvoudiger en sneller verwerkt kan worden en is dus belangrijk om bij de hand te houden.  

 

Subsidieregeling voor verduurzaming voor vereniging van eigenaars (SVVE)

Verenigingen van eigenaren (VvE's), woningverenigingen of wooncorporaties kunnen een financiële bijdrage ontvangen voor:

 • spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren (tussen binnen- en buitenmuur).
 • gevelisolatie: het isoleren van de bestaande gevel (tegen binnen- of buitenmuur), dit is binnen- of buitengevelisolatie.
 • dak- of zoldervloerisolatie: het isoleren van het bestaande dak of van de bestaande zolder-/vlieringvloer (het laatste als de zolder onverwarmd is).
 • vloer- of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer of de bodem van de kruipruimte.

Het subsidiebedrag verschilt als u voor 1 maatregel subsidie aanvraagt of voor meerdere. Voor dakisolatie is dit in het eerste geval € 15,-/m2 en bij meerdere maatregelen € 30,-/m2.

Uitgebreide informatie over deze subsidieregeling vindt u op de site van RVO.


9% BTW-tarief

Huiseigenaren die hun woning laten na-isoleren betalen voor de loonkosten slechts 9% BTW. Deze financiële tegemoetkoming loopt via de facturering door een professionele verwerker.
Aan deze regeling zijn wel enkele voorwaarden verbonden, zoals:

 • U bent de eigenaar én bewoner van de woning die na-geïsoleerd wordt.
 • De woning moet ouder zijn dan 2 jaar en in Nederland staan.
 • De isolatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een professioneel bedrijf.
 • Toepassing van een minimale Rc-waarde van 2,5.

De belastingverlaging is een regeling van het ministerie van Financiën en loopt via de Belastingdienst. Voor vragen over de regeling kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543, kijkt u op de site van de Belastingdienst, of vraagt u hiernaar bij de professionele verwerker.


Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed' (DUMAVA)

Vanaf 3 oktober 2022 komt de overheid eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Hieronder valt o.a. ook het na-isoleren van het gebouw.

Maatschappelijk vastgoed zijn gebouwen zoals universiteiten, scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen, culturele locaties, religieuze instellingen, rijksmonumenten etc.. Er wordt subsidie verleend voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Onder dit laatste vallen maatregelen zoals, zonnepanelen, warmtepompen, HR-glas en het isoleren van het dak, de gevel, de spouw en de vloer van bestaande constructies.

Bij het nemen van een verduurzamingsmaatregel bedraagt de subsidie 30% van de projectkosten tot een maximum van 2,5 miljoen euro per aanvraag. Voorwaarde voor het isoleren is dat de warmteweerstand toeneemt met minimaal een Rt van 3,5 m2.K/W. Bij spouwisolatie geldt een toename van 1,1 m2.K/W. Kijk voor alle voorwaarden en mogelijkheden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aanvulling 2024:

RVO heeft aangekondigd dat DUMAVA waarschijnlijk begin januari 2024 nog een keer opent. Naar verwachting wijzigt het wel op een aantal punten. 

SVOH (Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen)

Deze subsidie kan aangevraagd worden door particuliere en zakelijke verhuurders en institutionele beleggers ter ondersteuning van de het verduurzamen van de woning. Er wordt subsidie verstrekt op:

 • De uitvoering van minimaal één energiebesparende maatregel, zoals isoleren.
 • Onderhoudsmaatregelen.
 • Energieadvies.

De laatste twee zijn alleen van toepassing als er ook een energiebesparende maatregel plaats vindt.
Per woning kan de subsidie oplopen tot max. € 6000,- . Voor het dak en de gevel geldt een minimale RD-waarde van 3,5. De subsidie daarvoor is € 30,-/m2 voor dakisolatie en € 38,-/m2 voor gevelisolatie.

De regeling loopt tot 31 december. 2025. Kijk voor de subsidiebedragen bij ander bouwdelen en voor meer info over de SVOH op de site van RVO.

Overige subsidies en regelingen

Naast de genoemde regelingen verstrekt de rijksoverheid, provincie of gemeente mogelijk ook nog andere subsidies, leningen en/of regelingen voor woningeigenaren. Voor een totaal overzicht kunt u de energiesubsidiewijzer raadplegen. Hier kunt u door uw woonplaats in te vullen direct zien welke regelingen van toepassing zijn.