PV-panelen op geïsoleerde platte daken

EPS is uitermate geschikt voor belaste platte daken

Dankzij de grote drukvastheid, het lage soortelijke gewicht, de vriendelijke verwerking en de hoge isolatiewaarde is bij de isolatie van platte daken het gebruik van EPS isolatieplaten vaak favoriet. Met name bij de toepassing van PV-installaties zijn dit productkenmerken waarom verwerkers bij voorkeur voor EPS kiezen. 

PV op eps isolatie

BDA Dakadvies

Toepassing van PV-panelen op een met EPS geïsoleerd plat dak kan veilig en probleemloos. In opdracht van onze brancheorganisatie Stybenex heeft BDA Dakadvies alle relevante regelgeving voor daken in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in een hulpmiddel voor opdrachtgevers, aannemers en verzekeraars om te borgen dat het dak voldoet aan de basisvoorwaarden voor het toepassen van zonnepanelen. Het rapport van BDA Dakadvies geeft een overzicht van de toepasselijke normen en richtlijnen die in de Nederlandse dakenbranche gelden voor dakbedekkingsconstructies met een gesloten dakbedekking (flexibele dakbedekking). Inclusief de eisen bij de toepassing van PV-installaties op deze daken.

Zie ook het eerder in Roofs verschenen artikel van Stybenex en waarin advies gegeven wordt over de brandveilige toepassing van PV-panelen op platte daken gebaseerd op feiten en gedegen wetenschappelijk onderzoek (o.a. TNO).

Onderzoek Efectis

Efectis Nederland heeft een onderzoek uitgevoerd m.b.t. de brandveiligheid van de toepassing van PV-installaties op platte daken. In het onderzoek is met name ook gekeken naar de rol van isolatiematerialen. De bevindingen bevestigen nogmaals dat het type isolatiemateriaal niet bepalend is voor de uitbreiding van een brand. Lees in dit artikel van Efectis en dit artikel in BouwTotaal welke factoren dit wel zijn en welke aanbevelingen Efectis geeft voor een brandveilige toepassing van PV-systemen op industriële daken. 

Laat IsoBouw u helpen!

 

Ervaart u problemen met betrekking tot de verzekerbaarheid van geïsoleerde platte daken met PV-systemen? IsoGarant van IsoBouw biedt uitkomst! IsoGarant is een nieuwe servicedienst waarmee IsoBouw marktpartijen ondersteunt bij het nemen van de juiste maatregelen wanneer een met EPS geïsoleerd plat dak wordt voorzien van een PV-systeem. Op deze wijze kunnen dergelijke duurzame en circulaire platte daken onder gangbare condities worden verzekerd, zonder onnodige kostenverhogingen en bij bestaande makelaars.

Veelgestelde vragen

Nauwelijks. Van de bij TNO bekende branden (2018) was er maar één op een industrieel dak. Ook een internet zoekactie levert nauwelijks treffers op: er vinden gelukkig amper ernstige incidenten plaats op zakelijke panden met platte daken. De oorzaken van de spaarzame incidenten met zonnesystemen zijn productfouten, ontwerpfouten en fouten bij installatie.

Ja, brandpreventie verdient alle aandacht. Ook al is het risico op brand veroorzaakt door een zonnestroomsysteem bijna verwaarloosbaar. Nog verdere risicoreductie richt zich op kwaliteitsborging voor de componenten en het ontwerp en de bouw van de systemen. Regelmatige inspecties door onafhankelijke derden zijn zeer nuttig. Holland Solar en Techniek Nederland hebben een kwaliteitsborgingssysteem ontwikkeld. Dat biedt de zekerheid van een hoogwaardig en veilig zonnestroomsysteem.

De brandstatistieken waarop verzekeraars hun terughoudende beleid baseren, zijn niet
bekend. Maar ook al zijn er in ons land nauwelijks brandincidenten met zonnepanelen (PV-installaties) op industriële daken: juist dat ene incident kan voor een forse schade zorgen. Tip: betrek vroegtijdig je verzekeringsadviseur of verzekeraar bij je plannen.

Nee. Onze brancheorganisatie Stybenex deed onderzoek en publiceerde daarover in het vakblad Roofs.
Bij de spaarzame branden met PV systemen blijkt het isolatiemateriaal onder de dakbedekking geen rol te spelen bij de uitbreiding van brand tussen zonnepaneel en dakbedekkingsconstructie. En let op: het brandgedrag van een (isolatie)materiaal heeft geen directe relatie met de brandreactie van de dakconstructie waarin het is toegepast.

BDA Dakadvies heeft een overzicht gemaakt van de normen en richtlijnen die de Nederlandse dakenbranche hanteert voor dakbedekkingsconstructies met een gesloten dakbedekking. Inclusief de eisen bij de toepassing van PV-installaties op deze daken. Deze regels zijn het uitgangspunt als je zonnepanelen op je dak wil installeren.

Hier kun je zelf invloed op uitoefenen. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) om te voorkomen dat een brand zich uitbreidt van het ene brandcompartiment naar het andere brandcompartiment. Ook het dak speelt hierin een rol omdat brand via de dakconstructie kan overslaan naar een andere ruimte. Toepassing van geteste WBDBO-details is een essentiële voorwaarde. De invloed van zonnepanelen op het functioneren van een WBDBO-detail is niet bekend, maar het advies luidt om zonnepanelen niet over brandscheidende muren of details te plaatsen. Bijkomend voordeel is dat PV-zones door deze details direct worden gecompartimenteerd. Tip: Laat een WBDBO-detail zorgvuldig ontwerpen en uitvoeren. Documenteer dit (maak ook foto’s) en stem vroegtijdig af met de verzekeraar. Een goede verslaglegging voorkomt dat details worden afgekeurd of achteraf moeten worden aangepast.