PV-panelen op geïsoleerde platte daken

Airpop® uitermate geschikt voor belaste platte daken

Dankzij de grote drukvastheid, het lage soortelijke gewicht, de vriendelijke verwerking en de hoge isolatiewaarde is bij de isolatie van platte daken het gebruik van airpop® isolatieplaten vaak favoriet. Met name bij de toepassing van PV-installaties zijn dit productkenmerken waarom verwerkers bij voorkeur voor airpop® kiezen. 

BDA Dakadvies

Toepassing van PV-panelen op een met airpop® geïsoleerd plat dak kan veilig en probleemloos. In opdracht van onze brancheorganisatie Stybenex heeft BDA Dakadvies alle relevante regelgeving voor daken in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in een hulpmiddel voor opdrachtgevers, aannemers en verzekeraars om te borgen dat het dak voldoet aan de basisvoorwaarden voor het toepassen van zonnepanelen. Het rapport van BDA Dakadvies geeft een overzicht van de toepasselijke normen en richtlijnen die in de Nederlandse dakenbranche gelden voor dakbedekkingsconstructies met een gesloten dakbedekking (flexibele dakbedekking). Inclusief de eisen bij de toepassing van PV-installaties op deze daken.

Zie ook het eerder in Roofs verschenen artikel van Stybenex waarin advies gegeven wordt over de brandveilige toepassing van PV-panelen op platte daken gebaseerd op feiten en gedegen wetenschappelijk onderzoek (o.a. TNO).

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.

Deze webpagina is niet geschikt voor mobiele devices

U kunt deze pagina openen via uw desktop.