De rol van isolatie bij veiligheid, gezondheid en welzijn

De zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu is een onderdeel van het bouwproces. Deze zorg is gericht op het bereiken van een hoog veiligheidsniveau, de bescherming van de gezondheid, het bevorderen van het welzijn van de medewerkers en het voorkomen van schade aan het milieu. Ook bij het produceren, verwerken en voorschrijven van isolatieproducten verdient de zorg voor Veiligheid, Gezondheid en Welzijn de nodige aandacht.

Verwerkingsrisico's: Werkgevers aansprakelijk

Veilig en gezond werken is een verworven recht voor elke werknemer. Zo ook het werken met veilige isolatiematerialen. In de Arbowet is duidelijk omschreven wat de plichten hieromtrent van de werkgever zijn en onderstreept nogmaals het belang van de toepassing van veilige isolatiematerialen, zoals EPS.

EPS: Veilig verwerkbaar

Onderzoek en jarenlange ervaring hebben aangetoond dat noch bij de productie, noch bij de verwerking en evenmin bij het gebruik en de sloop van EPS producten schadelijk stoffen of straling vrijkomen.

 • EPS bevat geen gezondheidsschadelijke vezels. Het kan daarom zonder beschermende maatregelen worden geproduceerd, verwerkt en toegepast. EPS staat bekend als een prettig en veilig materiaal om mee te werken.
 • EPS is licht, drukvast en vochtongevoelig waardoor de verwerking eenvoudig is en de kwaliteit van het werk erop vooruit gaat.
 • Met EPS kiest u voor een veilig materiaal waaraan absoluut geen verwerkingsrisico's verbonden zijn. Er bestaan m.b.t. het gebruik van EPS geen gezondheidsschadelijke risico's. Niet voor niets wordt EPS toegepast als verpakking voor levensmiddelen.

De impact van schimmels en bacteriën

Een vijfde van alle mensen met luchtwegklachten heeft last van schimmels, schimmelsporen of de voorraadmijt die van schimmels leeft. Bekend is dat schimmels goed gedijen in vochtige omstandigheden. Vermijding van vocht en het toepassen van isolatiematerialen die geen bijdrage leveren aan de groei van schimmels is daarom van groot belang voor de gezondheid en welzijn.

Het voorkomen van schade door micro-organismen zoals schimmels heeft een positief effect op de kwaliteit van het binnenmilieu. Dit kan door beter te isoleren en nauwkeuriger te bouwen. Maar ook door het voorkomen van koudebruggen, het voorkomen van ongecontroleerde uitwisseling van koude en warme lucht en de keuze van geschikte bouwmaterialen die geen potentiële bron voor schimmelvorming zijn.

EPS: Ongevoelig voor schimmels en bacteriën

De groei van micro-organismen binnen EPS is zo gering dat vleesschaaltjes en verpakkingen van fruit, medicijnen etc. bij voorkeur van EPS worden gemaakt.

Voorkom vocht

Vocht is een goede transporteur van warmte en daarom een slechte isolator. Bovendien bedreigt een te hoog vochtgehalte de structuur van een gebouw. Schimmels en bacteriën gedijen uitstekend in een vochtige omgeving en kunnen een negatief effect op de gezondheid hebben (luchtwegklachten).

EPS: Ongevoelig voor vocht

De uitstekende vochtbestendigheid van EPS is niet alleen goed voor uw gezondheid:  

 • Dankzij het goede vochtgedrag van EPS leveren met EPS geïsoleerde gebouwen een uitstekende prestatie in het kader van energiezuinig bouwen.
 • EPS is niet hygroscopisch (neemt geen water op).
 • EPS zwelt niet onder invloed van water
 • Zelfs na langdurige onderdompeling in water blijft EPS een goede isolator.

(Zie ook: Thermohygrische eigenschappen van EPS)

Het belang van een gezond binnenmilieu

Het platvorm Binnenmilieu meldt dat zaken als radon, ventilatie, zwevend stof, schimmel, huismijten en dergelijke schade aan de gezondheid kunnen toebrengen. Hierbij worden verhoogd risico op longontsteking, longkanker, en zelfs hartinfarct als mogelijke gevolgen genoemd. Een als ecologisch bedoeld gebouw kan door verkeerd gebruik van materialen en constructies in een "Sick Building" veranderen.

EPS: Voor een gezonde bijdrage aan het binnenmilieu

Toepassing van EPS is zonder enig risico voor de gezondheid:

 • GEEN gezondheidschadelijke emissies: EPS bestaat voor 98% uit lucht en geeft geen gevaarlijke emissies af aan zijn omgeving. EPS bevat absoluut geen bindmiddelen, zodat emissies van stoffen (zoals bijvoorbeeld formaldehyde en dergelijke) niet plaats kunnen vinden. 
 • GEEN vezels of stof: Noch bij de productie, noch bij de verwerking, noch bij het gebruik en sloop van EPS producten komen vezels en stof vrij. 
 • EPS is NIET-toxisch: EPS is volkomen veilig voor de gezondheid. Daarom is het een veel gebruikt verpakkingsproduct voor levensmiddelen.
 • GEEN schimmels of bacteriën: EPS is vochtongevoelig. Dat is belangrijk omdat vocht kan leiden tot schimmelvorming, een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van een slecht binnenmilieu. 
 • GEEN radio-actieve straling: Wetenschappelijk onderzoek op basis van nauwkeurige meetmethoden heeft aangetoond dat EPS geen radioactiviteit als alfa-, bèta- of gammastraling uitstraalt.