IsoGarant dakverzekering

  • Zekerheid in verzekerbaarheid*

  • Zekerheid in veilige toepasbaarheid

  • Zekerheid in circulariteit

 

Door de energietransitie neemt de toepassing van isolatie en PV-systemen toe. Dit is een goede zaak want beide besparen fossiele brandstoffen en verlagen de CO2-uitstoot. Bij de toepassing van deze energiebesparende maatregelingen op platte daken moet er wel zorgvuldigheid betracht worden. Dat is de reden waarom verzekeringmaatschappijen vaak een verhoogd brandveiligheidsrisico zien bij dergelijke daken, hetgeen resulteert in verhoogde premies of een terughoudendheid om deze daken te verzekeren. Dit geldt bij toepassing van alle soorten isolatiematerialen, dus ook voor PIR of minerale wol.

Met IsoGarant kan IsoBouw u en uw opdrachtgevers helpen!

IsoGarant is een service waarmee wij marktpartijen ondersteunen bij het nemen van de juiste maatregelen wanneer een met EPS geïsoleerd plat dak wordt voorzien van een PV-systeem. Op deze wijze kunnen duurzame en circulaire platte daken met EPS en PV-installaties onder normale condities worden verzekerd*, zonder onnodige kostenverhogingen en bij bestaande makelaars. 

 

Zekerheid in verzekerbaarheid*

Door vroeg in de ontwerp- of realisatiefase gebruik te maken van onze IsoGarant-service kan een met EPS geïsoleerd PV-dak tegen normale premies worden verzekerd*. Dit komt omdat risico's vergelijkbaar worden met die bij een plat dak zonder een PV-installatie. Uw opdrachtgever krijgt zo meer zekerheid over de verzekerbaarheid van het gebouw en kan duizenden euro's per jaar besparen. 

Samen met Vebidak, Holland Solar, een gerenommeerde verzekeringsmakelaar en een Risk engineer hebben we een maatregelenpakket samengesteld voor een veilige toepassing van PV-systemen op geïsoleerde platte daken. Onderdeel van het pakket is de beoordeling van het project door een Risk engineer omdat ieder project uiteindelijk uniek is en maatwerk vereist.

 

 Zekerheid in veilige toepasbaarheid

Goed beloop- en belastbaar

Tijdens het plaatsen van een PV-installatie wordt het dak intensief belopen. Maar ook daarna moet het daksysteem weerstand bieden aan het hoge gewicht van de PV-installatie met ballast. Het dakbedekkingssysteem moet natuurlijk wel waterdicht blijven. Het maatregelenpakket van IsoGarant vereist daarom het gebruik van intensief beloopbare en belastbare dakmaterialen volgens de Vakrichtlijn (Vebidak, KIWA BDA, Dakmerk), zodat de risico’s op lekkage en beschadiging geminimaliseerd worden. IsoBouw heeft diverse intensief beloopbare producten die aan de eisen van de Vakrichtlijn voldoen.

Brandveilig

"Analyse van de branden laat zien dat bij rijen zonnepanelen die minder dan een halve meter van elkaar liggen, de brand zich over en onder de panelen verder ontwikkelt. Daarbij maakt het niet uit welk type dakbedekking of isolatiemateriaal aanwezig is".

Dit is niet onze mening maar de analyse van Efectis naar aanleiding van een door hen uitgevoerd onderzoek naar PV-branden op industriedaken. Een onbeschermd daksysteem heeft zonder de juiste maatregelen een risico op brand, ongeacht het type dakbedekking of isolatiemateriaal.

Met IsoGarant treft u de juiste maatregelen. Daarmee heeft u de zekerheid dat u een brandveilig dak oplevert.      

 

Zekerheid in circulariteit

Kiezen voor zonnepanelen is kiezen voor een milieuvriendelijke toekomst. Een daarbij passende keuze is de toepassing van EPS. EPS bestaat voor 98% uit lucht en heeft de beste milieuscore met de laagste schaduwprijs (MKI, NMD).

   

EPS is 100% recyclebaar. Om hergebruik te stimuleren beschikt IsoBouw over een retoursysteem voor restmaterialen, zodat afvalloos gebouwd kan worden.

De verzekerbaarheid van panden is afhankelijk van vele factoren, zoals bijvoorbeeld de gebruiksfunctie en de inventaris. IsoGarant heeft een impact op de verzekerbaarheid o.b.v. de beoordeling van het daksysteem. Alle factoren gezamenlijk bepalen de uiteindelijke verzekerbaarheid van het pand. IsoGarant is dus geen garantie dat elk pand zonder meer verzekerbaar is.  

Met het aanvraagformulier op deze pagina kunt u onze IsoGarant Servicedienst inschakelen voor meer info over dit onderwerp of voor een ondersteuning bij uw project. Dit kan een nieuwbouw-, renovatie- of bestaand project zijn.

U kunt ook onze IsoGarant-helpdesk bellen, 0493-498100. 

Meer info

Wilt u meer algemene info over de toepassing van PV op geïsoleerde platte daken bezoek dan de themapagina PV-panelen op geïsoleerde platte daken.

Formulier

Uw keuze aanvinken.