Tools

Bouwwerken in Nederland moeten voldoen aan bepaalde prestaties aangaande energiezuinigheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw. De minimale prestaties van de warmteweerstand zijn per bouwdeel vastgelegd in het Bouwbesluit.

Kwaliteitsverklaring

Er zijn verschillende manieren om aan te tonen dat aan deze eisen wordt voldaan. Een kwaliteitsverklaring uit de database van BCRG is een eenvoudige en veelgebruikte wijze. De database kan tegenwoordig gebruikt worden voor nieuwbouw en renovatie. Voor nieuwbouw is een detailopname nodig in de database, voor renovatie een basisopname. Voor deze kwaliteitsverklaringen wordt door BCRG altijd uitgegaan van conservatieve uitgangspunten. In veel situaties kan vaak met een slankere constructieopbouw voldaan worden aan de gestelde prestatie-eis in het project. U heeft dan een transparante project-specifieke Rc-berekening nodig welke controleerbaar is door een gecertificeerde adviseur (bijvoorbeeld uw BENG-adviseur).

Rekenprogramma's

IsoBouw helpt u hier graag bij. Hiernaast vindt u voor diverse bouwdelen specifieke rekenprogramma's om transparante berekeningen te maken. Deze zijn eenvoudig controleerbaar door uw adviseur. Staat uw opbouw er niet tussen neem dan contact met ons op voor ondersteuning.