Certificering

Onze producten zijn op diverse vlakken gecertificeerd. Een aantal instanties en certificaten staan hieronder omschreven. Wilt u weten welke producten, welke certificaten hebben? Kijk dan op de specifieke productpagina bij het keuzemenu 'Certificaten'. Wanneer u op het logo klikt opent het bewuste certificaat. Daarnaast vindt u een overzicht van alle certificaten in onze prijslijst.

KOMO

KOMO maakt de bouwstroom overzichtelijk en de kwaliteit voor bouw en infra transparant. Dit doen zij door certificaten af te geven, nadat objectief en door externe, onafhankelijke deskundigen (geaccrediteerde certificatie-instellingen) is vastge­steld dat een product, realisatieproces of dienst blijvend voldoet aan de eisen die zijn vermeld in een relevante, met alle partijen vooraf overeengekomen BeoordelingsRichtLijn (BRL). 


BCRG

Bureau Controle Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) is het loket in Nederland waar kwaliteitsverklaringen te vinden zijn voor producten en systemen die in de bouw- en installatiesector worden toegepast. Bureau CRG toetst hierbij de energieprestatie. Er zijn op onze productpagina's diverse kwaliteitsverklaringen te vinden. 


Cradle to Cradle Certified®

Cradle to Cradle is een wereldwijd systeem dat bedrijven een score geeft voor hun inzet voor de circulaire economie - het verminderen van afval en gevaarlijke chemicaliën, efficiënter gebruik van hulpbronnen en hergebruik van materialen, energiezuinigheid en sociale verantwoordelijkheid. IsoBouw heeft het C2C Bronze certificaat. Op onze productpagina's maken we onderscheidt tussen een certificering voor het volledige product en de isolatiekern.


LCA

Om een goed beeld te kunnen krijgen van de milieubelasting van een product, is het belangrijk een Levens Cyclus Analyse te maken (LCA). Hier wordt een product beoordeeld gedurende alle levensfasen. De effecten worden via een rekentool vertaald in de zogeheten schaduwkosten van een product. Hoe lager de schaduwkosten, hoe duurzamer een product. 

Voor bijna al onze producten hebben wij door het onderzoeksbureau NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie)  een LCA laten maken, die tevens zijn getoetst door SGS Intron. Deze LCA’s zijn door de ‘NationaleMilieudatabase’ (NMD) goedgekeurd en opgenomen met de hoogst haalbare categorie 1 productkaart.

NIBE SGS


Efectis

Efectis is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die onderzoek uitvoert naar het brandgedrag van producten, systemen en constructies. Een classificatie volgens EN 13501 (deel 1 t/m 5) geeft aan hoe de prestatie van een product op gebied van brand samengevat kan worden. Het classificatierapport vind u terug bij SlimFix-XT en SlimFort gevelisolatie.