Rc-rekentool

Bouwwerken in Nederland moeten voldoen aan bepaalde prestaties aangaande energiezuinigheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw. De minimale prestaties van de warmteweerstand zijn per bouwdeel vastgelegd in het Bouwbesluit.

Er zijn verschillende manieren om aan te tonen dat aan deze eisen wordt voldaan. Een kwaliteitsverklaring uit de database van BCRG is een eenvoudige en veelgebruikte wijze. De database kan tegenwoordig gebruikt worden voor nieuwbouw en renovatie. Voor nieuwbouw is een detailopname nodig in de database, voor renovatie een basisopname. Voor deze kwaliteitsverklaringen wordt door BCRG altijd uitgegaan van conservatieve uitgangspunten. In veel situaties kan vaak met een slankere constructieopbouw voldaan worden aan de gestelde prestatie-eis in het project. U heeft dan een transparante project-specifieke Rc-berekening nodig welke controleerbaar is door een gecertificeerde adviseur (bijvoorbeeld uw BENG-adviseur).

IsoBouw helpt u hier graag bij. Hieronder vindt u voor diverse bouwdelen specifieke Rc-rekentools om transparante Rc-berekeningen te maken. Deze zijn eenvoudig controleerbaar door uw adviseur. Staat uw opbouw er niet tussen neem dan contact met ons op voor ondersteuning.

Bij het klikken opent u een excel-bestand waarin u uw berekeningen kunt maken.

Attentie: Deze tool functioneert het beste bij gebruik van een desk- of laptop. Binnenkort ook via andere apparaten te gebruiken.

Bouwdeel Toepassing   Klik hier
Spouwconstructie >> Conform NTA 8800 gebaseerd op het assortiment tot 1-4-2021
Conform NTA 8800 gebaseerd op het assortiment vanaf 1-4-2021
Plat dak-constructie conform NTA 8800 Vlakke isolatie
Afschotisolatie >>  Afschotplan nog niet aanwezig
Op basis van een afschotplan
Vloerconstructie conform NTA 8800

Isolatiewaarde RD ≠ RC 

Pas op bij bij uw keuze naar een geschikte isolatie. Vaak wordt nog alleen gekeken naar de isolatiewaarde van het isolatiemateriaal, de RD-waarde. Vanuit het bestek en het Bouwbesluit zijn de eisen echter gebaseerd op de RC-waarde. Dit is het isolerende vermogen van de totale constructie, dus inclusief ander bouwdelen en koudebruggen van bijvoorbeeld bevestigingsmaterialen. Bezoek onze kennisbank voor meer informatie over dit onderwerp.