SlimFix-XT Riet sandwichpanelen

Schroefdakelement t.b.v. rietbedekking (nieuwbouw+renovatie)


De SlimFixXT Riet sandwichpanelen voldoen volledig aan de aangescherpte eisen in het Bouwbesluit ten aanzien van de isolatiewaarde en brandklasse (Xire®-schild). Daarnaast zijn de isolatiepanelen volledig afgestemd op de bedekking met riet. Dankzij de, achter de witte zichtzijde geplaatste, dampremmende folie en het flexibele afdichtingsprofiel, ontstaat er met SlimFixXT Riet sandwichpanelen een optimale bouwfysische constructie. Dit geeft u maximale zekerheid over een lange levensduur van het riet.

 • Bouwfysisch afgestemd op eisen van het rieten dak.
 • Een langere levensduur van het riet.
 • Hellend dak isolatie met brandreactieklasse C-s2, d0.
 • Uitstekend isolerende sandwichelementen.

Hellend dak isolatie met de beste prestaties dankzij Xire® Technologie

SlimFixXT Riet sandwichpanelen kenmerken zich door de toepassing van de innovatieve Xire® Technologie. Deze technologie is een door IsoBouw gepatenteerde manier om een flinterdunne onbrandbare laag te creëren. Op basis van deze technologie zijn de sandwichelementen voorzien van een onbrandbaar Xire®-schild waardoor de prestaties met betrekking tot de brandreactie tot de beste in de markt behoren. Testen van Efectis wijzen uit dat SlimFixXT Riet sandwichpanelen de brandklassen C-s2, d0 behaalt.

 

 • Brandreactieklasse C-s2, d0.
 • Langere levensduur van het riet door optimale afstemming op de eisen van een rieten schroefdak.
 • Dunne en lichte hellend dak isolatie, dus gemakkelijker te verwerken.
 • Superieur isolerend EPSHR in brandveilige SE-kwaliteit.
 • Met geïntegreerde dampremmende laag.
 • Ongevoelig voor vocht.
 • Kostenbesparende hellend dak isolatie.
 • Altijd voorzien van randhout.
 • Sandwichpanelen met grote overspanningsmogelijkheden.
 • Een witte zichtzijde.
 • Leverbaar op lengtespecificatie en met nokafschuining.
 • Brandverzekering mogelijk voor dezelfde premie als bij pannendaken.
 • Ontwikkeld in samenwerking met ‘Vakfederatie Rietdekkers’, dus gecombineerde expertise van isolatie en riet.

Toepassingsgebied

SlimFixXT Riet sandwichpanelen

SlimFixXT Riet schroefdakelementen zijn speciaal ontwikkeld als hellend dak isolatie t.b.v. een rieten dakbedekking. De sandwichpanelen zijn t/m binnenklimaatklasse 3 toepasbaar bij nieuwbouw en renovatie voor gordingkappen en sporenkappen (dwarsgeplaatst) . SlimFixXT Riet sandwichpanelen zijn tevens geschikt voor combinatiedaken riet-pannen. 

Productsamenstelling SlimFixXT Riet sandwichpanelen

opbouw SlimFixXT Riet sandwichpanelen

 • Bovenplaat: Een OSB-plaat, dikte 12 mm, volgens EN 312.
 • Isolatiemateriaal: isolatiekern EPSHR-SE met verhoogd isolerend vermogen.
 • Onderplaat: Houtspaanplaat klasse P5 volgens NEN EN 120 en E1 volgens NEN EN 312, dikte 3 mm met witte zichtzijde, voorzien van een dampremmende laag en een met glasvezel versterkt Xire®-schild (Xire® Technologie).
 • Langslatten, gootregel: Europees vurenhout, langsribben voorzien van groef aan de bovenzijde t.b.v. PUR-naad.

Brandveiligheid

SlimFixXT Riet sandwichpanelen overtreffen de eisen van het Bouwbesluit dankzij de uitstekende brandreactieklasse C-s2, d0.

De ‘brandveiligheid’ van het rieten schroefdak wordt voor meer dan 95% toegewezen aan het schroefdaksysteem. Een dergelijk dak is na één uur smeulen nog steeds te blussen. Een uitslaande brand met vliegvuurgevaar naar de omgeving is bij een schroefdak vrijwel uitgesloten en niet groter dan bij een huis met een pannendak. Het tegen brand verzekeren van een huis kan daarom tegen hetzelfde tarief als bij een pannendak (Bron: ‘Vakfederatie Rietdekkers’).

Bij rookgasafvoeren moet een mantelbuis toegepast worden waarbij de buitenkant niet warmer kan worden dan 90˚C. 

Geluid

SlimFixXT Riet sandwichelementen voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan vrijstaande woningen. Voor bijzondere gevallen of omstandigheden kan IsoBouw projectgericht advies geven.

Ideale sandwichpanelen voor het vastschroeven van een rieten dakbedekking  

SlimFixXT Riet+ sandwichpanelen zijn zeer eenvoudig te verwerken. De dakelementen zijn voorzien van een stevige bovenbeplating waarin het riet goed en veilig vastgeschroefd kan worden. Om u zoveel mogelijk behulpzaam te zijn ontvangt u bij iedere levering een verwerkingsvoorschrift.

Tips voor verwerking

 • Zorg bij opslag dat de elementen vrij van de grond liggen ter bescherming tegen vochtintreding.
 • Bij handtransport de elementen met de witte zijde naar boven omhoog schuiven, om beschadiging van de zichtzijde te voorkomen.
 • Gebruik voor een gemakkelijke bevestiging de voorgeschreven bevestigingsmaterialen.
 • Nok, naden en kepers goed afdichten met bijvoorbeeld PUR-schuim ter voorkoming van condensatie in het riet.

Detailleringsoplossingen (2D)

Klik op het door u gewenste bestandsformaat en download de principedetails:

In het pdf staan alle principedetails grafisch weergegeven met het daarbij behorende detailnummer. Deze nummers komen overeen met de file-naam bij de desbetreffende bestandsformaten. 

Certificaten SlimFixXT Riet+ sandwichpanelen

Klik op het logo voor het betreffende certificaat:

PEFC logo

Prestatieverklaring (DoP): Vanwege het ontbreken van een geharmoniseerde Europese norm niet noodzakelijk voor dit product.

Classificatie SlimFixXT Riet+ sandwichelementen

Klik op het betreffende logo voor de brandclassificatie:

 

De toepassing van IsoBouw EPS past perfect binnen de uitgangspunten van circulair bouwen. IsoBouw EPS kan met behoud van de positieve eigenschappen vele keren gerecycled worden. IsoBouw biedt verwerkers daarom de mogelijkheid om reststukken weer aan te bieden aan IsoBouw. Dit met het oogpunt circulair bouwen te borgen, vervuiling van de omgeving te beperken en hergebruik van grondstoffen te stimuleren. 

Retoursysteem Use4ReUse

IsoBouw biedt met het retoursysteem Use4ReUse de mogelijkheid om materiaalrestanten van de door ons geleverde producten weer retour te geven. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan kan dat via inzamelzakken of bigbags. Deze zijn te bestellen bij onze afdeling Verkoop.

Lees ook deze handleiding over het retourhalen van reststukken bij dakelementen.

Hulpmaterialen dakelementen rekentool

Met behulp van deze hulpmaterialen rekentool kunt u bij eenvoudige zadel- of lessenaarsdaken bepalen welke en hoeveel bevestigers en profielen u nodig heeft en waar deze toegepast moeten worden. 

Bij complexere dakconstructies geven wij u graag een projectspecifiek advies. Stuur hiervoor uw projectgegevens naar info@isobouw.nl

Tool openen

Attentie: Deze tool functioneert het beste bij gebruik van een desk- of laptop.

Bestekteksten en CAD (2D/3D/BIM-producttekeningen)

Met behulp van onderstaande 2D/3D/BIM-Bestekservice kunt u aan de hand van het volgen van keuzecriteria het gewenst producttype genereren. U kunt vervolgens kiezen voor:

 • De bestektekst (in stabu- en neutraal formaat)
 • 2D/3D Autodesk AutoCAD (dwg).
 • 3D ARKEY / Adomi met ASD (dhg).
 • 2D/3D Drawing Exchange Format (dxf).
 • 3D Autodesk Revit (system family).
 • 3D Autodesk Revit (model family).
 • 3D BIM IFC-formaat (ifc).
Bestekservice openen in nieuw scherm

Veelgestelde vragen

De isolatiewaarde van riet waarmee rekening wordt gehouden is de Rm-waarde 4.0. Deze is vastgesteld door de Vakfederatie Rietdekkers volgens deze berekening

Eerst moet de Uc van zowel het rietgedeelte als ook het pannengedeelte bepaald worden: Uc = 1/(Rc+Rsi+Rse). Daarna wordt de gemiddelde Uc berekend met de volgende formule: Uc:gem = (Uc rietgedeelte x oppervlakte rietgedeelte + Uc pannengedeelte x oppervlakte pannengedeelte) / totale oppervlakte. De gemiddelde Rc-waarde is dan te berekenen met: Rc:gem = (1/Uc:gem)-Rsi-Rse

Voorbeeld: Stel het rietgedeelte heeft een Rc van 8,5 en een oppervlakte van 100 m2 en het pannengedeelte heeft een Rc van 5,5 met een oppervlakte van 50 m2.

Uc rietgedeelte = 1/(8,5+0,1+0,04)= 0,11574
Uc pannengedeelte = 1/(5,5+0,1+0,1)=0,17543
Uc:gem = (0,11574x100)+(0.17543x50)=20,3455 / (100+50)= 0,13563
Rc:gem = (1/0,13563)-0,1-0,1= 7,17

Gerelateerde producten