SlimFix-XT Passief M dakelementen

Dakelementen 8.0 t.b.v. energieneutraal bouwen (nieuwbouw)


De SlimFixXT Passief M dakelementen onderscheiden zich niet alleen door de hoge isolatiewaarde van 8.0 en de geïntegreerde afdichtingsgoten voor een perfecte luchtdichting. De dakelementen zijn voorzien van constructieve ribben in het element en aan de gootzijde en van constructieve tengels aan de bovenzijde. Lees bij de productinformatie welke voordelen deze eigenschappen u kunnen bieden, zoals minder bevestigers, een beter beloopbaarheid, een eenvoudige realisatie van overstekken en nog veel meer ...   

 • Voorzien van constructieve ribben/tengels.
 • Afdichtingsgoten voor een perfecte luchtdichting.
 • Door Efectis gecertificeerde brandreactieklasse C-s2, d0.
 • Hoge blijvende isolatiewaarde.
 • Cradle to Cradle Certified® (het document vindt u hieronder bij Certificaten).

Energieneutraal en/of passief bouwen met constructieve dakelementen

Constructieve ribben in het element

Aan de witte zichtzijde zijn 4 constructieve ribben in het element opgenomen met de afmeting 44x69 mm:

 • Omdat het element via de constructieve ribben op de gording wordt vastgezet, zijn er minder schroeven nodig.
 • Deze constructieve ribben bieden de mogelijkheid om aan de binnenzijde een regelwerk te plaatsen met een plafondafwerking.

Constructieve tengels aan de bovenzijde

De bovenzijde is voorzien van constructieve tengels van 44 mm (hoogte) x 69 mm (breedte).

 • Extra ventilatieruimte onder de pannen.
 • De elementen zijn beter beloopbaar.
 • Op aanvraag kunnen de tengels verlengd worden met een overstek van 50 cm. Hierdoor is bijv. een eenvoudige realisatie van een boeiverjonging mogelijk.
 • Dankzij de 44 mm hoogte is het mogelijk om met standaard, 44 mm hoge, latten aan te sluiten voor bijv. de realisatie van een bakgoot.

Constructieve ribben aan de gootzijde

Ook aan de gootzijde zijn 2 constructieve ribben in het element opgenomen:

 • Met infrezingen voor een geïntegreerde afwatering.
 • Diverse afwerkmogelijkheden van de dakrand.

afwatering goot

Een goede luchtdichting

Op SlimFixXT Passief M zitten op meerdere plekken extra voorzieningen om een compleet luchtdichte dakconstructie te realiseren met behulp van luchtdichte naadprofielen en flexibel blijvende PU-schuim.

Luchtdichte afdichting van buiten naar binnen

Over de gehele lengte van het element is aan de bovenzijde een afdichtingsgoot.

Luchtdicht isoleren

Luchtdichte afdichting van goot naar nok

Op diverse plaatsen is een verticale afdichtingsgoot die de luchtcirculatie vanuit de goot voorkomt.

lucht isoleren goot

Luchtdichte afdichting van de nok

Ook in de nok bestaat de mogelijk om in iedere breedte de naad over de gehele hoogte af te schuimen.

luchtdicht isoleren

Leverbaar met maatwerk

overstek bij prefab dakelement

 • Leverbaar met kopgeveloverstek-voorziening, boei- of gootverjonging.
 • Dakplaten zijn geschikt voor plaatsing van dakramen (direct of op een later moment) zonder extra onderconstructie.
 • Dakraam- en dakkapelsparingen kunnen, indien gewenst, fabrieksmatig voorzien worden.

Toepassingsgebied 

SlimFixXT Passief M dakelementen zijn toepasbaar onder met pannen of andere schubvormige bedekking afgewerkte hellende daken van woningen en utiliteitsgebouwen t/m binnenklimaatklasse 3. Voor andere dakbedekkingen dan betonpannen moet overleg met IsoBouw en de constructeur plaats vinden. 

Productsamenstelling SlimFixXT Passief M dakelementen 

 • Bovenplaat: Vochtbestendige houtspaanplaat, klasse P5 volgens NEN EN 120 en E1 volgens NEN EN 312, 8 mm dik, oranje cachering met handige referentiestrepen, met 3 tengellatten, afm. 44x69 mm).
 • Isolatiemateriaal: isolatiekern EPSHR-SE met verhoogd isolerend vermogen, met 4 geïntegreerde constructieve ribben van 44x69 mm).
 • Onderplaat: Vochtbestendige houtspaanplaat, 8 mm dik, voorzien van een onbrandbaar Xire®-schild en een witte zichtzijde.
 • Randafwerking: In de nok voorzien van een pur-naad voor een luchtdichte afdichting. Purnaden over de lange zijde voor een gecompartimenteerde luchtdichting. Aan de goot een geïntegreerde gootkamer voor afwateringsmogelijkheden en/of bevestiging van een boeiboord. Constructieve houten ribben aan de langszijde en 2 constructieve houten ribben aan de gootzijde.

Brandveiligheid

SlimFixXT Passief M dakelementen hebben een gecertificeerde brandklasse C-s2. d0. De dakconstructie kan bij een woningscheidend wanddetail uitgevoerd worden met een WBDBO van meer dan zestig minuten (zei detailleringen). In beide gevallen voldoet SlimFixXT Passief M ruimschoots aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Geluid

 • Vrijstaande woningen, eis: Bij een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied dient de karakteristieke geluidwering minimaal 20 dB te zijn (wering buitengeluid). SlimFixXT Passief M heeft een geluidisolatiewaarde van Rw > 34 dB. Hiermee wordt dus ruimschoots voldaan aan de eis.
  Bij ‘onbenoemde ruimten’ (zolders) gelden geen eisen.
 • Geschakelde woningen, eis: Bij geschakelde woningen worden er naast de wering van buitengeluid ook eisen gesteld aan het overgangsgeluid. Bij uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied moet de karakteristieke geluidwering minimaal 52 dB zijn.
  Hier wordt doorgaans aan voldaan bij toepassing van SlimFixXT Passief M. Dit is afhankelijk van de grootte van de verblijfsruimte. IsoBouw kan indien gewenst projectspecifiek advies geven.

Dakelementen voor energieneutraal bouwen met extra aandacht voor de luchtdichtheid  

Bij energieneutraal bouwen of het bouwen volgens de passiefhuis-methodiek gelden extra spelregels bij de verwerking van de dakelementen. Vooral de luchtdichte aansluiting van de dakelementen onderling en met de overige bouwdelen is van belang voor een effectief resultaat. Bij levering ontvangt u naast de algemeen SlimFix verwerkingsvoorschriften uitgebreide verwerkingsinstructies voor de verwerking van de SlimFixXT Passief M dakelementen.

Tips voor verwerking

 • Zorg bij opslag dat de dakelementen vrij van de grond liggen.
 • Gebruik voor een gemakkelijke bevestiging de voorgeschreven bevestigingsmaterialen.
 • Werk de zichtzijde af met luchtdichte afdekprofielen.
 • Nok en naden goed afdichten met bijvoorbeeld flexibele schuim.
 • Direct onder het dak gelegen ruimtes goed ventileren.

Certificaten SlimFixXT Passief M dakelementen

Klik op het betreffende logo voor het certificaat:

 
 
 PEFC logo

De prestatieverklaring (DoP) is vanwege het ontbreken van een geharmoniseerde Europese norm voor dakelementen niet noodzakelijk voor dit product.

Classificatie SlimFixXT Passief M dakelementen

Klik op het betreffende logo voor de brandclassificatie:

 

De toepassing van IsoBouw EPS past perfect binnen de uitgangspunten van circulair bouwen. IsoBouw EPS kan met behoud van de positieve eigenschappen vele keren gerecycled worden. IsoBouw biedt verwerkers daarom de mogelijkheid om reststukken weer aan te bieden aan IsoBouw. Dit met het oogpunt circulair bouwen te borgen, vervuiling van de omgeving te beperken en hergebruik van grondstoffen te stimuleren. 

Retoursysteem Use4ReUse

IsoBouw biedt met het retoursysteem Use4ReUse de mogelijkheid om materiaalrestanten van de door ons geleverde producten weer retour te geven. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan kan dat via inzamelzakken of bigbags. Deze zijn te bestellen bij onze afdeling Verkoop.

Lees ook deze handleiding over het retourhalen van reststukken bij dakelementen.

Hulpmaterialen dakelementen rekentool

Met behulp van deze hulpmaterialen rekentool kunt u bij eenvoudige zadel- of lessenaarsdaken bepalen welke en hoeveel bevestigers en profielen u nodig heeft en waar deze toegepast moeten worden. 

Bij complexere dakconstructies geven wij u graag een projectspecifiek advies. Stuur hiervoor uw projectgegevens naar info@isobouw.nl

Tool openen

Attentie: Deze tool functioneert het beste bij gebruik van een desk- of laptop.

Gerelateerde producten