SlimFix-XT Max prefab dakelementen

Zelfdragende prefab dakelementen voor gordingloos bouwen (nieuwbouw)


De SlimFixXT Max prefab dakelementen overbruggen het grote verschil tussen standaard dakelementen en volledig geprefabriceerde traditionele prefabsegmenten. De scharnierende SlimFixXT Max dakisolatie combineert de flexibiliteit op de bouwplaats en de korte levertijd van dakelementen met het gemak van een traditioneel prefab daksegment. Dankzij de dragende constructieve tengels in combinatie met de scharnierverbinding is SlimFixXT Max toepasbaar zonder een onderconstructie, zoals nok- en tussengordingen.

 • Maximale constructieve mogelijkheden
 • Maximale tijdwinst
 • Maximale flexibiliteit
 • Maximale luchtdichting
 • Maximale milieuwinst


Scharnierende dakelementen zonder onderconstructie

prefab dakelement SlimFix XT Max

Maximale constructieve mogelijkheden

 • De bovenzijde is voorzien van constructieve tengels van 44 mm (hoogte) x 69 mm (breedte).
 • Een zelfdragende dakkap waardoor een onderconstructie (nok- en tussengordingen) overbodig wordt.
 • Hoog wooncomfort door het ontbreken van gordingen, meer woonruimte.
 • Extra ventilatieruimte onder de pannen.
 • De elementen zijn beter beloopbaar.

Maximale tijdwinst

 • Een projectspecifieke dakkap met slechts 3 weken levertijd (na akkoord tekening).
 • Een snelle montage op de bouwplaats:
  • Vaste aanslagen voor het plaatsen van de elementen op de muurplaat en het bevestigen van het knieschot.
  • Hijsvoorziening.
  • Voorgeboorde bevestigingsgaten.
 • Ontzorging door het meeleveren van het knieschot, de muurplaat en F-ankers.
 • Dankzij de witte zichtzijde ruwbouw en afwerking in één arbeidsgang.

Maximale flexibiliteit

overstek bij prefab dakelement

 • Het gemak van prefab met de flexibiliteit van traditionele dakelementen.
 • Op aanvraag kunnen de tengels verlengd worden met een overstek van 50 cm. Hierdoor is bijv. een eenvoudige realisatie van een boeiverjonging mogelijk.
 • Dankzij de 44 mm hoge tengel is het mogelijk om met standaard latten aan te sluiten voor bijv. de realisatie van een bakgoot.
 • 2 constructieve ribben in het element aan de gootzijde > diverse afwerkmogelijkheden van de dakrand.
 • Met infrezingen voor een geïntegreerde afwatering.
 • Geen pannenlatten > vrijheid in pannenkeuze tot het laatste moment.
 • Leverbaar met kopgeveloverstek-voorziening, boei- of gootverjonging.
 • Dakplaten zijn geschikt voor plaatsing van dakramen (direct of op een later moment) zonder extra onderconstructie.
 • Dakraam- en dakkapelsparingen kunnen, indien gewenst, fabrieksmatig voorzien worden.

Maximale luchtdichting

 • Op SlimFixXT Max zitten op meerdere plekken extra voorzieningen om een compleet luchtdichte dakconstructie te realiseren met behulp van luchtdichte naadprofielen en flexibel blijvende PU-schuim.

Maximale milieuwinst

 • Een luchtdichte dakkap met een hoge isolatiewaarde > besparing kostbare energie.
 • Isolatiekern van EPS, voor 98% bestaande uit lucht.
 • PFEC gecertificeerd hout/beplating.
 • De beste milieuscore met de laagste schaduwprijs.
 • Maatwerk: geen bouwafval en geen afvoer van restmaterialen.
 • Herbruikbaar of 100% recyclebaar.

Met extra service van IsoBouw

IsoBouw garandeert niet alleen de levering van kwalitatief hoogstaande dakelementen, maar ook een servicegerichte projectafwikkeling van A tot Z. En dit betekent gemak, zekerheid en expertise.

Gemak

Een overzichtelijke en duidelijke communicatie met:

 • Nauwkeurige vastlegging van alle materialen en leveringsafspraken.
 • Overzichtelijke montagetekeningen met leg-/ en ankerplan.
 • Meelevering van de meest relevante detailleringsoplossingen.
 • Aanlevering met kooiaap.
 • Leverbaar met diverse fabrieksmatig aangebrachte Flex maatwerkoplossingen.

Zekerheid

 • Professionele begeleiding in de werkvoorbereiding en het logistieke traject.
 • Duidelijke communicatie met effectieve hulpmiddelen voor probleemloze projectafwikkeling.
 • Levering van KOMO-gecertificeerde producten.

Expertise

 • Grote ervaring van IsoBouw op dakengebied.
 • Ondersteuning van een professioneel projectbureau met eigen constructeurs.

Toepassingsgebied

Toepasbaar onder pannen of met andere schubvormige bedekking afgewerkte zadel- en lessenaarsdaken van woningen en utiliteitsgebouwen t/m klimaatklasse 3, zonder onderconstructie, zoals nok- en tussengordingen. Toepassing bij betonnen verdiepingsvloeren en staande muurplaat.
Afschuifkrachten bij borstweringen opvangen met een betonnen zoldervloer. Extra aandacht vergen vides en brede trapgaten in verband met afdragen van de zwaartekracht naar de vloer. Vraag advies aan bij IsoBouw.

Productsamenstelling

 

aanzicht kopse zijde SF Max dakelement

Aanzicht kopse zijde

Aanzicht lange zijde 

 • Breedte: 1020 mm.
 • Lengte: Op specificatie van 2000 t/m 7500 mm.
 • Brandreactieklasse: C-s2, d0.
 • Bovenplaat: Houtspaanplaat in 8 mm conform EN 312 met oranje cachering en handige maatstrepen en voorgeboorde bevestigingsgaten, met 3 constructieve houten tengels, afm. 44 x 69 mm.
 • Isolatiekern: EPSHR-SE, met 4 geïntegreerde houten ribben, afm. 44 x 69 mm.
 • Onderplaat: Houtspaanplaat in 8 mm conform EN 312 met witte zichtzijde, voorzien van een glasvezel versterkt Xire® schild (Xire® technology).
 • Randafwerking: Constructieve houten ribben aan de langszijde en 2 constructieve houten ribben aan de gootzijde.
 • Nok: Scharnierkoppeling van 2 dakelementen.
 • Levering incl.: Knieschot (indien nodig), muurplaat en F-ankers (tot een muurplaathoogte van maximaal 275 mm), luchtdichte naadprofielen en hijsvoorziening.

Tijdwinst bij de montage van SlimFix-XT Max prefab dakelementen 

SlimFixXT Max prefab dakelementen zijn zeer snel en eenvoudig te monteren. Bij levering ontvangt u een verwerkingsvoorschrift.

Detailleringsoplossingen (2D)

Detaillering Max

Klik op het door u gewenste bestandsformaat en download de principedetails:

In het pdf staan alle principedetails grafisch weergegeven met het daarbij behorende detailnummer. Deze nummers komen overeen met de file-naam bij de desbetreffende bestandsformaten. 

Certificaten SlimFixXT Max prefab dakelementen

Klik op het betreffende logo voor het certificaat:

 
 
 PEFC logo

De prestatieverklaring (DoP) is vanwege het ontbreken van een geharmoniseerde Europese norm voor dakelementen niet noodzakelijk voor dit product.

Classificatie SlimFixXT Max prefab dakelementen

Klik op het betreffende logo voor de brandclassificatie:

 

De toepassing van IsoBouw EPS past perfect binnen de uitgangspunten van circulair bouwen. IsoBouw EPS kan met behoud van de positieve eigenschappen vele keren gerecycled worden. IsoBouw biedt verwerkers daarom de mogelijkheid om reststukken weer aan te bieden aan IsoBouw. Dit met het oogpunt circulair bouwen te borgen, vervuiling van de omgeving te beperken en hergebruik van grondstoffen te stimuleren. 

Retoursysteem Use4ReUse

IsoBouw biedt met het retoursysteem Use4ReUse de mogelijkheid om materiaalrestanten van de door ons geleverde producten weer retour te geven. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan kan dat via inzamelzakken of bigbags. Deze zijn te bestellen bij onze afdeling Verkoop.

Lees ook deze handleiding over het retourhalen van reststukken bij dakelementen.

Gerelateerde producten