SlimFix RenoPro renovatieplaten

Waterkerende dakelementen op dragend dakbeschot (renovatie)


Met SlimFix RenoPro introduceert IsoBouw een nieuwe circulaire renovatieplaat voor het na-isoleren van hellende daken van 20 tot 60° op een dragend dakbeschot. SlimFix RenoPro is geen rechte plaat met een cachering, maar een matrijsgevormde isolatie met een uitgekiende 3D-vormgeving. Deze 3D-vormgeving geeft SlimFix RenoPro haar unieke, onderscheidende eigenschappen, zoals een goede beloopbaarheid en een goede onderlinge aansluiting voor een luchtdichte afwerking zonder koudebruggen. In één arbeidsgang ontstaat met deze isolerende renovatieplaten een aaneengesloten afwaterende isolatieschil. 

Nu ook als een los element met Rd waarde 3,5 te bestellen. 

 

 • Snel te monteren
 • Direct waterdicht
 • Goed / veilig beloopbaar
 • Aaneengesloten isolatieschil
 • 100% herbruik- of recyclebaar
 • Bij type 6.3 leverbaar met een geïntegreerde Avi-nestkast.

Snel monteerbaar, waterkerend renovatieplaten

 • De isolerende renovatieplaten zijn ook voorzien van innovatieve geïntegreerde afwateringskanalen > direct waterdicht.

 • Door de unieke 3D vormgeving zijn de elementen goed en veilig beloopbaar.

 • Dankzij de sponning ontstaat een aaneengesloten isolatieschil zonder koudebruggen.
 • 1120 mm breed > snel monteerbaar. 
 • 100% herbruikbaar.
 • De tengels zijn handmatig te verwijderen > 100% recyclebaar.
 • De mogelijkheid voor plaatsing van extra tengels (25 x max. 40 mm), bijv. bij kopgevels, dakramen en dakkappellen.

 • Ondersteunende ‘dijkjes’ > alle maten panlatten zijn toepasbaar + waterdichting richting de langsnaad.

 • Leverbaar met profielen en folie voor een gegarandeerde lekwaterafvoer naar de goot en boven dakramen en doorvoeren.

 • Optioneel leverbaar met een Avi-nestkast.

 • Leverbaar met projectspecifieke lengte en/of nokafschuining.

Beter voor het milieu

Naast een uitstekend isolerend vermogen, waarmee energie en CO2-uitstoot bespaard wordt, onderscheidt SlimFix RenoPro zich ook m.b.t. haar milieuprestaties. De houten tengels zijn niet verlijmd en dus eenvoudig te scheiden van de EPS-elementen. Alle losse onderdelen zijn vervolgens eenvoudig te recyclen.  

Renovatiegoot voor een kostenbesparende en mooie afwerking 

Bij het na-isoleren wordt de pannenlijn verhoogd. De afwatering via de bestaande dakgoot en de aansluiting met het on-geïsoleerde dak van de buren wordt dan een uitdagende klus. Met de SlimFix RenoGoot voorkomt u een kostbare vervanging van de goot en creëert u een mooi esthetisch eindresultaat.

renovatie goot

Toepassingsgebied

SlimFix RenoPro zijn renovatieplaten voor het na-isoleren van gordingdaken van 20 tot 60° met een dragend dakbeschot bij woningen en utiliteitsgebouwen, afgewerkt met schubvormige bedekking, t/m binnenklimaatklasse 3.

Productsamenstelling SlimFix RenoPro renovatieplaten

 • Breedte: 1120 mm (werkend)
 • Lengte: Op specificatie van 2000 t/m 7500 mm
 • Bovenzijde: Voorzien van geïntegreerde traptreden voor een betere beloopbaarheid, geïntegreerde afwatering en 2 houten tengels
 • Randafwerking: Met sponning en afwateringskanalen
 • Kopse kanten: Recht of met gootdetail en/of nokafschuining. 
 • Als los element te bestellen in Rd waarde 3,5 en 6,1. 

Na montage direct waterdicht 

De lichte SlimFix RenoPro renovatieplaten zijn goed beloopbaar en daardoor snel en veilig te verwerken. Bovendien kunnen de renovatieplaten fabrieksmatig worden voorzien van arbeidsbesparende voorzieningen zoals een gootdetail en/of nokafschuining. De profilering aan de bovenzijde zorgt ervoor dat regenwater automatisch wordt afgevoerd naar de goot.

Ter ondersteuning ontvangt u bij aanlevering een verwerkingsvoorschrift.

Tips voor verwerking 

 • Voor het aanbrengen van de renovatieplaten de oude panlatten en tengels verwijderen.
 • Voor het opvangen van de afschuifkrachten aan de gootzijde een voetregel aanbrengen in de afmeting 69 br. x 44 h. mm met afwaterende band.
 • De elementen via de houten regels plaatsvast bevestigen aan de onderconstructie.
 • Eventuele naden en nok afdichten.

Onderstaande video geeft een beknopte weergave van de verwerkingsstappen bij de toepassing van SlimFix RenoPro.

Detailleringsoplossingen (2D)

detail RenoPro

Klik op het door u gewenste bestandsformaat en download de principedetails:

In het pdf staan alle principedetails grafisch weergegeven met het daarbij behorende detailnummer. Deze nummers komen overeen met de file-naam bij de desbetreffende bestandsformaten. 

Certificaat SlimFix RenoPro renovatieplaten

Klik op het betreffende logo voor het certificaat:

De prestatieverklaring (DoP) is vanwege het ontbreken van een geharmoniseerde Europese norm niet noodzakelijk voor dit product.

De toepassing van SlimFix RenoPro past perfect binnen de uitgangspunten van circulair bouwen. IsoBouw EPS kan met behoud van de positieve eigenschappen vele keren gerecycled worden. IsoBouw biedt verwerkers daarom de mogelijkheid om reststukken weer aan te bieden aan IsoBouw. Dit met het oogpunt circulair bouwen te borgen, vervuiling van de omgeving te beperken en hergebruik van grondstoffen te stimuleren. 

Retoursysteem Use4ReUse

IsoBouw biedt met het retoursysteem Use4ReUse de mogelijkheid om materiaalrestanten van de door ons geleverde producten weer retour te geven. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan kan dat via inzamelzakken of bigbags. Deze zijn te bestellen bij onze afdeling Verkoop.

Lees ook deze handleiding over het retourhalen van reststukken bij dakelementen.

Gerelateerde producten