IsoBouw Vloerplaat

Standaard EPS vloerisolatieplaten


Alle positieve eigenschappen van EPS komen volledig tot hun recht bij de toepassing als vloerisolatieplaten. Het materiaal is eenvoudig en snel te verwerken, heeft een hoge druksterkte en is vochtongevoelig. Tel daarbij de zeer attractieve prijsstelling op en men kan met recht zeggen dat de IsoBouw Vloerplaat dé optimale keuze is voor toepassing als vloerisolatie.

 • Licht, maar zeer sterk en drukvast.
 • Goede, uitvoerig geteste betonhechting.
 • Altijd in brandveilige SE-kwaliteit.

EPS vloerisolatieplaten: Sterk in prijs en prestatie

 • Licht, maar zeer sterk en drukvast.
 • Goede, uitvoerig geteste betonhechting.
 • Altijd in brandveilige SE-kwaliteit.
 • (H)CFK-vrij.
 • Ongevoelig voor vocht.
 • Duurzaam.
 • De beste milieuclassificatie.
 • Volledig recyclebaar.
 • Blijvend hoge isolatiewaarden.
 • Makkelijk op maat te maken zonder gezondheidsschadelijke stofhinder.
 • Geeft geen irritatie van huid, ogen en longen.
 • Zonder beschermende hulpmiddelen te verwerken.
 • Sterk in prijs en prestatie.

Toepassingsgebied

IsoBouw Vloerplaat is toepasbaar onder begane grondvloeren die in het werk gestort worden, met een bij de belasting passende kwaliteit. Door de vochtbestendigheid zijn de vloerisolatieplaten ook zeer goed toepasbaar in direct contact met water en boven vochtige kruipruimten.

Naast plaatmateriaal, zoals de IsoBouw Vloerplaat, zijn ook andere uitvoeringen leverbaar. Matrijsgevormde of contourgesneden delen voor toepassing bij prefab-vloeren of parels voor de betonmixindustrie, waarbij deze gebruikt worden als lichtgewicht toeslagstof voor het beton.

Constructieve veiligheid

In de tabel hieronder staan de sterkte-eigenschappen van de IsoBouw Vloerplaat weergegeven bij 10% vervorming (belasting korte duur), resp. 2% vervorming (belasting lange duur). 

Type Druksterkte in kPa*
Korte duur** Lange duur**
EPS 100-SE 100 30
EPS 150-SE 150 45
EPS 200-SE 200 60

*   1kPa = 1kN/m2 = 100 kg/m2
** korte duur = volgens EN 826
    lange duur = onbeperkt

Vloerisolatieplaten met een uitstekende betonhechting

IsoBouw heeft haar vloerplaten samen met vergelijkbare materialen van andere aanbieders uitvoerig getest. Resultaat: Zelfs bij een gewicht van meer dan 10.000 kg/m2 komen de platen niet los van de betonlaag, terwijl in de praktijk het gewicht van de vloerisolatieplaat slechts ca. 2 kg/m2 is. Met dit resultaat zijn de IsoBouw-vloerplaten de best hechtende vloerplaten in de markt.

Brandveiligheid

Met de IsoBouw vloerisolatieplaten, uitgevoerd in de brandvertragend gemodificeerde SE-kwaliteit, kiest u voor een veilige verwerking en toepassing.

Verwerking EPS vloerisolatieplaten

De IsoBouw Vloerplaat is veilig en eenvoudig te verwerken zonder beschermende hulpmiddelen en geeft geen irritatie van huid, ogen en longen.

Tips voor verwerking

 

 • Door de uitstekende betonhechting zijn hechtingspluggen overbodig.
 • Platen in verband leggen op een vlakke ondergrond.
 • Vrij van de bodem opslaan en bij buitenopslag ballasten tegen wegwaaien.
 • Bij langdurige opslag wordt aanbevolen het materiaal tegen UV-stralen te beschermen.

Certificaten IsoBouw Vloerplaat

Klik op het logo of de tekstlink voor het certificaat:

EPS 100 SE

   

EPS 100 SE

EPS 150 SE

EPS 200 SE

 

De toepassing van IsoBouw EPS past perfect binnen de uitgangspunten van circulair bouwen. IsoBouw EPS kan met behoud van de positieve eigenschappen vele keren gerecycled worden. IsoBouw biedt verwerkers daarom de mogelijkheid om reststukken weer aan te bieden aan IsoBouw. Dit met het oogpunt circulair bouwen te borgen, vervuiling van de omgeving te beperken en hergebruik van grondstoffen te stimuleren. 

Retoursysteem Use4ReUse

IsoBouw biedt met het Retoursysteem Use4ReUse de mogelijkheid om materiaalrestanten van de door ons geleverde producten weer retour te geven. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan kan dat via inzamelzakken of bigbags. Deze zijn te bestellen bij onze afdeling Verkoop.

Rc-rekentool

Bouwwerken in Nederland moeten voldoen aan bepaalde prestaties aangaande energiezuinigheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw. De minimale prestaties van de warmteweerstand zijn per bouwdeel vastgelegd in het Bouwbesluit.

IsoBouw helpt u hier graag bij. Hieronder vindt u voor diverse bouwdelen specifieke Rc-rekenprogramma's om transparante Rc-berekeningen te maken. Deze zijn eenvoudig controleerbaar door uw adviseur. Staat uw opbouw er niet tussen neem dan contact met ons op voor ondersteuning.

Klik op onderstaande button om rechtstreeks naar de Rc-rekentool te gaan. 

Bestekteksten 

Met behulp van onderstaande Bestekservice kunt u aan de hand van het volgen van keuzecriteria het gewenst producttype genereren en vervolgens kiezen voor de bestektekst in stabu- of neutraal formaat.

Bestekservice openen in nieuw scherm

Veelgestelde vragen

In tegenstelling tot vroeger toen de geboortekrimp van EPS langer kon duren dan gewenst, bestaan er al decennia lang geen problemen meer door een aanpassing van de productietechniek. De geboortekrimp die nog ontstaat direct na de productie wordt opgevangen door de tussentijdse opslag van de blokken. Bij het verlaten van de fabriek is de nog mogelijke krimp verwaarloosbaar gering en ver binnen de geldende normeringen.

Tijd heeft geen effect op het isolerend vermogen van EPS. Er is geen sprake van uittredende stoffen waardoor de isolatiewaarden beïnvloed worden

De wateropname van EPS is vrijwel nihil. Zelfs bij onderdompeling in water is de vochtopname, afhankelijk van type, slechts maximaal 5% volume. En zelfs in dit geval behoudt EPS vrijwel hetzelfde hoge isolerend vermogen.

Gerelateerde producten