IsoBouw Klik-vloerplaat

Naadloze EPS vloerisolatie


Dankzij een uitgekiende, door IsoBouw gepatenteerde, randafwerking ontstaat er met de IsoBouw Klik-vloerplaat een naadloze onderlinge aansluiting van de vloerisolatie. Hierdoor worden koudebruggen en weglekkend betonwater vermeden. De toepassing van een folie is bij deze vloerisolatie niet nodig. Bovendien is de IsoBouw Klik-vloerplaat bijzonder snel te verwerken. Dubbele tijdwinst dus!

 

 

 • Een “klik”-randafwerking met verwerkingsgemak en -snelheid.
 • Een naadloze verbinding, geen koudebruggen.
 • Toepassing van folie is overbodig.
 • Een onderlinge fixatie, strakke en goed beloopbare vloer.
 • Goede betonhechting.
 • Cradle to Cradle Certified® (het document vindt u hieronder bij Certificaten).

Naadloze vloerisolatie zonder koudebruggen

Naadloze vloerisolatie van IsoBouw

 • Een “klik”-randafwerking met verwerkingsgemak en -snelheid.
 • Een naadloze verbinding, waardoor koudebruggen worden vermeden en een folie overbodig wordt (geen weglekken van betonwater).
 • Goede, uitvoerig geteste, betonhechting.
 • Een stabiele, stevige plaat en randafwerking. Minder gevoelig voor beschadiging.
 • Een onderlinge fixatie van de platen, waardoor een strakke en goed beloopbare vloer ontstaat.
 • De grote plaatafmeting zorgt voor ca. 20% meer m2 bij hetzelfde aantal handelingen.
 • Licht, maar zeer sterk en drukvast.
 • Door de grote afmeting sneller verwerkbaar.
 • Altijd in brandveilige SE-kwaliteit.
 • Blijvend hoge isolatiewaarden.
 • Ongevoelig voor vocht en duurzaam.
 • Makkelijk op maat te maken zonder gezondheidsschadelijke stofhinder.
 • Geeft geen irritatie van huid, ogen en longen.
 • Zonder beschermende hulpmiddelen te verwerken.
 • Sterk in prijs en prestatie.

Toepassingsgebied

IsoBouw Klik-vloerplaat is toepasbaar onder begane grondvloeren die in het werk gestort worden. Dankzij de vochtongevoeligheid is deze vloerisolatie ook zeer goed toepasbaar in direct contact met water.

Constructieve veiligheid

EPS is licht in gewicht maar heeft desondanks een hoge druksterkte. In de tabel zijn de sterkte-eigenschappen aangegeven van de IsoBouw Klik-vloerplaat bij 10% vervorming (belasting korte duur), resp. 2% vervorming (belasting lange duur).

Type Druksterkte in kPa*
Korte duur** Lange duur**
EPS 100-SE 100 30
EPS 150-SE 150 45
EPS 200-SE 200 60

*   1kPa = 1kN/m2 = 100 kg/m2
** korte duur = volgens EN 826
    lange duur = onbeperkt

Uitstekende betonhechting

De vloerisolatie van IsoBouw zijn de best aan de betonlaag hechtende vloerplaten. Om dit aan te tonen heeft IsoBouw de vloerplaten uitvoerig getest samen met vergelijkbare materialen van andere aanbieders. Wat bleek: Zelfs bij een gewicht van meer dan 10.000 kg/m2 komt de EPS vloerisolatie niet los van de betonlaag. Ter vergelijking: In de praktijk is het gewicht van de plaat slechts ca. 2 kg/m2. Het gevolg is dat er geen hechtingspluggen nodig zijn. 

Brandveilige vloerisolatie

De IsoBouw Klik-vloerplaten zijn uitgevoerd in de brandvertragend gemodificeerde SE-kwaliteit. U kunt verzekert zijn dat u voor een veilige verwerking en toepassing kiest. 

Vloerisolatie met een zelfzoekende klik-verbinding

De IsoBouw Klik-vloerplaat is veilig en eenvoudig te verwerken zonder irritatie van huid, ogen en longen. Beschermende hulpmiddelen zijn niet nodig.  De vloerisolatie klikt dankzij de randafwerking snel en gemakkelijk in elkaar waardoor u binnen 'no-time' meters kunt maken.  

Tips voor verwerking

 • De platen in verband leggen op een vlakke ondergrond.
 • Folie ter voorkoming van het weglekken van betonwater is niet noodzakelijk.
 • Voor een uitstekende betonhechting zijn ook hechtingspluggen overbodig.
 • De vloerisolatie vrij van de bodem opslaan en bij buitenopslag ballasten tegen wegwaaien.
 • Bij langdurige opslag wordt aanbevolen het materiaal tegen UV-stralen te beschermen.

Certificaten Klik-vloerplaat

Klik op het logo of de tekstlink voor het certificaat:

     

EPS 100 SE

   

EPS 100 SE

EPS 150 SE

EPS 200 SE

 

De toepassing van IsoBouw EPS past perfect binnen de uitgangspunten van circulair bouwen. IsoBouw EPS kan met behoud van de positieve eigenschappen vele keren gerecycled worden. IsoBouw biedt verwerkers daarom de mogelijkheid om reststukken weer aan te bieden aan IsoBouw. Dit met het oogpunt circulair bouwen te borgen, vervuiling van de omgeving te beperken en hergebruik van grondstoffen te stimuleren. 

Retoursysteem Use4ReUse

IsoBouw biedt met het Retoursysteem Use4ReUse de mogelijkheid om materiaalrestanten van de door ons geleverde producten weer retour te geven. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan kan dat via inzamelzakken of bigbags. Deze zijn te bestellen bij onze afdeling Verkoop.

Rc-rekentool

Bouwwerken in Nederland moeten voldoen aan bepaalde prestaties aangaande energiezuinigheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw. De minimale prestaties van de warmteweerstand zijn per bouwdeel vastgelegd in het Bouwbesluit.

IsoBouw helpt u hier graag bij. Hieronder vindt u voor diverse bouwdelen specifieke Rc-rekenprogramma's om transparante Rc-berekeningen te maken. Deze zijn eenvoudig controleerbaar door uw adviseur. Staat uw opbouw er niet tussen neem dan contact met ons op voor ondersteuning.

Klik op onderstaande button om rechtstreeks naar de Rc-rekentool te gaan. 

Bestekteksten 

Met behulp van onderstaande Bestekservice kunt u aan de hand van het volgen van keuzecriteria het gewenst producttype genereren en vervolgens kiezen voor de bestektekst in stabu- of neutraal formaat.

Bestekservice openen in nieuw scherm

Veelgestelde vragen

In tegenstelling tot vroeger toen de geboortekrimp van EPS langer kon duren dan gewenst, bestaan er al decennia lang geen problemen meer door een aanpassing van de productietechniek. De geboortekrimp die nog ontstaat direct na de productie wordt opgevangen door de tussentijdse opslag van de blokken. Bij het verlaten van de fabriek is de nog mogelijke krimp verwaarloosbaar gering en ver binnen de geldende normeringen.

Tijd heeft geen effect op het isolerend vermogen van EPS. Er is geen sprake van uittredende stoffen waardoor de isolatiewaarden beïnvloed worden.

De wateropname van EPS is vrijwel nihil. Zelfs bij onderdompeling in water is de vochtopname, afhankelijk van type, slechts maximaal 5% volume. En zelfs in dit geval behoudt EPS vrijwel hetzelfde hoge isolerend vermogen.

Gerelateerde producten