IsoBouw Eco-vloerplaat

Extra eco-vriendelijke EPS vloerisolatieplaten

 

Met de nieuwe Eco-vloerplaat zet IsoBouw een verdere stap in het aanbieden van milieuvriendelijke isolatiesystemen. Nu al behalen onze EPS-producten de beste milieuscore. Met verhoging van het aandeel gerecyclede EPS in de Eco-vloerplaat wordt deze voorsprong verder vergroot. Maar daar blijft het niet bij. Ook andere eigenschappen, zoals de isolatiewaarde en de vormgeving, leveren extra voordelen op.

 

 • Betere milieuprestatie
 • Verhoogde isolatiewaarde (ʎ = 0,035)
 • Grote sponning rondom > goede onderlinge aansluiting
 • Handzaam formaat > verwerkingsgemak
 • Uit voorraad leverbaar
 • Cradle to Cradle Certified® (het document vindt u hieronder bij Certificaten).
 • Eco-vloerplaat is een EcoLine-product.

Vloerisolatie met gerecyclede EPS

 • Licht, maar zeer sterk en drukvast.
 • Bestaat voor minimaal 30% uit gerecyclede EPS.
 • Een uitstekende milieuprestatie.
 • Verhoogde isolatiewaarde (ʎ = 0,035).
 • Grote sponning rondom > goede onderlinge aansluiting.
 • Druksterkte van 100 kPa (korte duur).
 • Handzaam formaat > verwerkingsgemak.
 • Uit voorraad leverbaar.
 • Handig lijnraster als hulpmiddel bij maatwerk.
 • Ongevoelig voor vocht.
 • Duurzaam.
 • Volledig recyclebaar.
 • Geeft geen irritatie van huid, ogen en longen.
 • Zonder beschermende hulpmiddelen te verwerken.
 • Sterk in prijs en prestatie.

Toepassingsgebied

IsoBouw Eco-vloerplaat is toepasbaar onder begane grondvloeren die in het werk gestort worden.

Constructieve veiligheid

In de tabel hieronder staan de sterkte-eigenschappen van de IsoBouw Eco-vloerplaat weergegeven bij 10% vervorming (belasting korte duur), resp. 2% vervorming (belasting lange duur). 

Type Druksterkte in kPa*
Korte duur** Lange duur**
EPS 100 100 30

*   1kPa = 1kN/m2 = 100 kg/m2
** korte duur = volgens EN 826
    lange duur = onbeperkt

'Improve to Preserve'

De Eco-vloerplaat maakt onderdeel uit van ons streven om onze leefomgeving te beschermen door continue te verbeteren. Het geeft invulling aan een van de doelstellingen die zijn opgenomen in ons duurzaamheidsplan 2030, genaamd ‘Improve to Preserve’. Een van de doelen is de inzet van grondstoffen die grotendeels uit gerecycled materiaal bestaan of niet fossiel zijn. Met de introductie van de nieuwe Eco-vloerplaat zet IsoBouw een grote stap in deze richting.

Certificaten Eco-vloerplaat

Klik op het logo voor het certificaat:

 

De toepassing van IsoBouw EPS past perfect binnen de uitgangspunten van circulair bouwen. IsoBouw EPS kan met behoud van de positieve eigenschappen vele keren gerecycled worden. IsoBouw biedt verwerkers daarom de mogelijkheid om reststukken weer aan te bieden aan IsoBouw. Dit met het oogpunt circulair bouwen te borgen, vervuiling van de omgeving te beperken en hergebruik van grondstoffen te stimuleren. 

Retoursysteem Use4ReUse

IsoBouw biedt met het Retoursysteem Use4ReUse de mogelijkheid om materiaalrestanten van de door ons geleverde producten weer retour te geven. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan kan dat via inzamelzakken of bigbags. Deze zijn te bestellen bij onze afdeling Verkoop.

Rc-rekentool

Bouwwerken in Nederland moeten voldoen aan bepaalde prestaties aangaande energiezuinigheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw. De minimale prestaties van de warmteweerstand zijn per bouwdeel vastgelegd in het Bouwbesluit.

IsoBouw helpt u hier graag bij. Hieronder vindt u voor diverse bouwdelen specifieke Rc-rekenprogramma's om transparante Rc-berekeningen te maken. Deze zijn eenvoudig controleerbaar door uw adviseur. Staat uw opbouw er niet tussen neem dan contact met ons op voor ondersteuning.

Klik op onderstaande button om rechtstreeks naar de Rc-rekentool te gaan. 

Gerelateerde producten