IsoBouw Eco Klik-vloerplaat

Vloerisolatie met de beste milieuscore


Is een isolatie met een goede milieuprestatie belangrijk voor u? Kies dan voor de Eco Klik-vloerplaat. Deze vloerisolatie bestaat voor minimaal 50% uit gerecycled EPS. Dit betekent een aanzienlijke besparing op het gebruik van fossiele grondstoffen en een forse reductie in de CO2-uitstoot; dubbele winst voor het milieu dus! 

 

 

 • De beste milieuscore (laagste MKI)
 • De laagste CO2-uitstoot
 • Aantoonbare milieuprestaties middels een gereviewde EPD
 • Categorie 1 productkaart in de NMD
 • 100% herbruik- en recyclebaar
 • Eco Klik-vloerplaat is een EcoLine-product

Naadloze vloerisolatie met de beste milieuscore

 • De beste milieuscore (laagste MKI)
 • De laagste CO2-uitstoot
 • Aantoonbare milieuprestaties middels een gereviewde EPD.
 • Categorie 1 productkaart in de NMD
 • 100% herbruik- en recyclebaar
 • Use4ReUse terugnameservice voor de retourname van restmaterialen.
 • Een “klik”-randafwerking met verwerkingsgemak en -snelheid.
 • Een naadloze verbinding, waardoor koudebruggen worden vermeden (geen weglekken van betonwater).
 • Een stabiele, stevige plaat en randafwerking. Minder gevoelig voor beschadiging.
 • Een onderlinge fixatie van de platen, waardoor een strakke en goed beloopbare vloer ontstaat.
 • De grote plaatafmeting zorgt voor ca. 20% meer m2 bij hetzelfde aantal handelingen.
 • Licht, maar zeer sterk en drukvast.
 • Door de grote afmeting sneller verwerkbaar.
 • Altijd in brandveilige SE-kwaliteit.
 • Blijvend hoge isolatiewaarden.
 • Ongevoelig voor vocht en duurzaam.
 • Makkelijk op maat te maken zonder gezondheidsschadelijke stofhinder.
 • Geeft geen irritatie van huid, ogen en longen.
 • Zonder beschermende hulpmiddelen te verwerken.
 • Sterk in prijs en prestatie.

De beste milieuprestaties

MKI (Milieu Kosten Indicator) geeft de milieubelasting weer uitgedrukt in Euro’s per m2, per jaar. Hoe lager de MKI, hoe lager de milieu-impact en hoe beter de milieuprestatie. De MKI wordt gebruikt voor de berekening van
de wettelijk verplichte Milieu Prestatie Gebouw. (MPG).

* Bij een industriehal van 1000 m2 en een MPG van 0,5

Hoe lager de MKI, hoe lager de negatieve impact op de MPG. Wilt u een circulair industriegebouw dan is een MPG 0,5 de eis (RVO milieulijst 2023). Bij toepassing van de Eco50 Klik-vloerplaat is het aandeel in de totale schaduwkosten bij een industriehal van 1000 m2 slechts 2%.

Het klimaatakkoord van Parijs heeft tot doel gesteld om vóór 2030 de CO2-uitstoot met 55% te reduceren. Hiervoor wordt de zogenaamde GWP (global warming potential) gebruikt, uitgedrukt in kg CO2/m2. Ten opzichte van andere gangbare vloerisolatie reduceert de Eco50 Klik-vloerplaat de CO2-uitstoot met meer dan 60%.

Toepassingsgebied

IsoBouw Klik-vloerplaat is toepasbaar onder begane grondvloeren die in het werk gestort worden. Dankzij de vochtongevoeligheid is deze vloerisolatie ook zeer goed toepasbaar in direct contact met water.

Constructieve veiligheid

EPS is licht in gewicht maar heeft desondanks een hoge druksterkte. In de tabel zijn de sterkte-eigenschappen aangegeven van de IsoBouw Eco50 Klik-vloerplaat bij 10% vervorming (belasting korte duur), resp. 2% vervorming (belasting lange duur).

Type Druksterkte in kPa*
Korte duur** Lange duur**
EPS 100-SE 100 30

*   1kPa = 1kN/m2 = 100 kg/m2
** korte duur = volgens EN 826
    lange duur = onbeperkt

Certificaten Eco Klik-vloerplaat

Klik op het betreffende type voor het certificaat:

BCI circulariteitsindex

 

 

De toepassing van IsoBouw EPS past perfect binnen de uitgangspunten van circulair bouwen. IsoBouw EPS kan met behoud van de positieve eigenschappen vele keren gerecycled worden. IsoBouw biedt verwerkers daarom de mogelijkheid om reststukken weer aan te bieden aan IsoBouw. Dit met het oogpunt circulair bouwen te borgen, vervuiling van de omgeving te beperken en hergebruik van grondstoffen te stimuleren. 

Retoursysteem Use4ReUse

IsoBouw biedt met het Retoursysteem Use4ReUse de mogelijkheid om materiaalrestanten van de door ons geleverde producten weer retour te geven. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan kan dat via inzamelzakken of bigbags. Deze zijn te bestellen bij onze afdeling Verkoop.

Rc-rekentool

Bouwwerken in Nederland moeten voldoen aan bepaalde prestaties aangaande energiezuinigheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw. De minimale prestaties van de warmteweerstand zijn per bouwdeel vastgelegd in het Bouwbesluit.

IsoBouw helpt u hier graag bij. Hieronder vindt u voor diverse bouwdelen specifieke Rc-rekenprogramma's om transparante Rc-berekeningen te maken. Deze zijn eenvoudig controleerbaar door uw adviseur. Staat uw opbouw er niet tussen neem dan contact met ons op voor ondersteuning.

Klik op onderstaande button om rechtstreeks naar de Rc-rekentool te gaan. 

Gerelateerde producten