CO2 reduceren

Gedurende de gehele levensduur van een product ontstaan CO2-emissies, dus van de grondstoffase tot de sloopfase. Gezien de duurzaamheidsdoelstellingen wordt het steeds urgenter, dat bouwproducten gedurende de levensduur zo weinig mogelijk CO2 genereren en worden gerecycled.

 

Niet claimen, maar bewijzen

Duurzaamheidslabels, zoals Breeam, en overheidsdoelstellingen, zoals de almaar strenger wordende MPG, vragen om bewezen prestaties. Slechts claimen dat je duurzaam of circulair bent is daarom niet voldoende. De bouw vraagt om producten met aantoonbaar lage CO2-emissies.        

Lees voor meer informatie onze whitepaper: CO2 reduceren door bewust te isoleren’.


CO2-emissies meetbaar maken

Voor bijna al haar EPS-isolatiesystemen heeft IsoBouw een ‘LevensCyclusAnalyse’ (LCA) laten maken.
In deze LCA’s zijn diverse milieu-indicatoren berekend, zoals de MilieuKostenIndicator (MKI) en de CO2-emissies van het product. Het laatste zowel van de productie en toepassing van het product (Paris proof: module A1 t/m A5), als ook gedurende de gehele levensduur, inclusief het recyclingspotentieel (GWP: module A t/m D).

De milieuscores van de IsoBouw-producten zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD) met de hoogst haalbare categorie 1 productkaart.  


CO2-reduceren met IsoBouw

In opdracht van IsoBouw heeft adviesbureau Alba Concepts de milieuprestaties van enkele IsoBouw-producten vergeleken met die van veel gebruikte alternatieven.

Bron: Onderzoek Alba Concepts, berekend met BCI Gebouw, gebaseerd op de data uit de NMD peildatum 31-1-2024. GWP=Global Warming Potential gebaseerd op CO2 eq (GWP-total over 100 jaar, module A t/m D) EN 15804 +A1. * Gebaseerd op een vlasisolatie toegepast met houten regels en een dampopen folie.

 

milieuprestaties plat dak isolatie 

Bron: Onderzoek Alba Concepts, berekend met BCI Gebouw, gebaseerd op de data uit de NMD peildatum 31-1-2024. GWP=Global Warming Potential gebaseerd op CO2 eq (GWP-total over 100 jaar, module A t/m D) EN 15804 +A1. * Berekend met GPR materiaal, gebaseerd op de data uit de NMD peildatum 31-1-2024.

Conclusie onderzoek:

De IsoBouw-producten scoren in de vergelijking het beste en kunnen daarmee voor een aanzienlijke verlaging van de CO2-emissies zorgen.  


Meer informatie?

Maak een afspraak voor een inzage in het rapport van Alba Concepts, of lees voor meer informatie en een verdere onderbouwing onze whitepaper: CO2 reduceren door bewust te isoleren

Bekijk ook de brochure: Hellende daken duurzaam na-isoleren.

Wilt u meer voorbeelden zien hoe u met een bewuste keuze in isolatiemateriaal CO2-emissies kunt reduceren? Ga dan naar de tool CO2 Saver.