SlimFix RenoTwin Solar na-isolatie

Na-isolatiesysteem voor PV- en groendaken (renovatie)


SlimFix RenoTwin Solar is een na-isolatie systeem voor bestaande daken die voorzien worden met een indak PV-systeem of een groendak. Het systeem bestaat uit SlimFix RenoTwin Solar na-isolatieplaten gecombineerd met een gepatenteerde waterkerende onderlaag waarmee de dakconstructie volkomen waterdicht wordt. De vormgeving van de onderlaag zorgt voor een gegarandeerde ventilatie van de onderconstructie en een optimale ventilatie en koeling van de zonnepanelen. Dit verlengt de levensduur van de dakconstructie en verhoogt het rendement van de zonnepanelen.

 • ISOLEREND = lagere energiebehoefte, meer comfort
 • VENTILEREND = langere levensduur, hoger rendement
 • WATERKEREND = Geen lekkages
 • Een vrijdragende montage
 • Een oud dak wordt weer mooi strak (voorwaarde voor PV)
 • Het enige systeem met de geëiste 100 mm ventilatieruimte onder het PV-paneel.
 • SlimFix RenoTwin Solar is een EcoLine-product.

 

De ideale na-isolatie voor PV- en groendaken

solar isolerend daksysteem renovatie

Bij bestaande daken is de toepassing van zonnepanelen een grote uitdaging. Voor een mooi esthetisch resultaat moeten de PV-panelen op een, bij renovatie vaak ontbrekende, strak effen onderconstructie worden gemonteerd. Bovendien is het na-isoleren en de plaatsing van zonnepanelen normaliter een omvangrijke klus die kan leiden tot veel overlast voor bewoners.

indak isolatie

Met SlimFix RenoTwin Solar worden oude, doorgebogen daken weer mooi strak. De isolatieplaten zijn vrijdragend te monteren. Zonder een tijdrovende opvulling van de onderconstructie ontstaat op eenvoudige wijze weer een egaal platform voor PV-panelen. Ook de waterkerende onderlaag kan snel zonder extra timmerwerk worden geplaatst. T.o.v. alternatieven wordt de klus met SlimFix RenoTwin Solar in een fractie van de tijd geklaard. Iets wat ook opdrachtgevers en bewoners zeker zullen waarderen.

na-isolatie op oude dakelementen

Één isolerend én waterkerend daksysteem voor alle indak PV-daken

Het SlimFix RenoTwin Solar systeem bestaat uit 2 onderdelen:

 • Dampopen en luchtdichte SlimFix RenoTwin Solar isolatieplaten. Deze zijn gelijk dan de SlimFix RenoTwin na-isolatieplaten maar dan voorzien van een extra houten tengel.

na-isolatie dak

 • Een waterkerend zonnepaneel-platform (RenoTwin Solar module):De RenoTwin Solar module (waterkering) kan eenvoudig door de aannemer/dakdekker gemonteerd worden op de tengels van de na-isolatieplaat. Iedere RenoTwin Solar module heeft in de overlapping ventilatieopeningen zodat het onderliggende dak optimaal kan ventileren en er op de lange termijn geen vochtproblemen kunnen ontstaan.

waterkering indak systeem

De voordelen op een rij

 • Vrijdragende dakelementen.
 • De onderconstructie hoeft niet opgevuld te worden.
 • Transformatie van een oud dak naar een strak, egaal platform voor zonnepanelen.
 • Geschikt voor alle gangbare PV-panelen.
 • Perfecte ventilatie en koeling van het PV-paneel = hoog rendement.
 • Snel en voordelig een waterdicht dak t.b.v. indak-systemen (BiPV).
 • Gegarandeerde ventilatie van de onderconstructie = langere levensduur.
 • Handhaving van een dampopen dakconstructie.
 • Een mooie esthetische aansluiting met de pannen.
 • Ook zonder de PV-panelen direct een waterdicht dak.
 • Langszijde met messing/groef → een aaneengesloten isolatieschil.
 • Dakisolatie met 2-zijdige cachering + ingelijmde regels → constructief sterk.
 • Gootoverstek tot 60 cm mogelijk → meer dakoppervlak voor PV-panelen. 
 • Goed beloopbare dakisolatie.
 • Een waterdichte isolatieschil (t/m RC 9.0*).
 • Een snelle montage> beperking overlast voor bewoners.

* Bij toepassing op een bestaand dakelement.

ventilatie PV-paneel

Een optimale ventilatie van onderdak én PV-panelen

Voldoet aan de montage-eisen van PV-fabrikanten

Om de levensduur te verlengen en om beschadiging te voorkomen mogen de PV-panelen, bekabeling, optimizers of micro-omvormers aan een maximaal toegestane temperatuur blootgesteld worden. Is de ruimte onder het paneel beperkt dan is de ventilatie mogelijk ontoereikend. Hierdoor kan de temperatuur onder het PV-systeem extreem oplopen. Dit is waarom PV-paneelfabrikanten een ventilatieruimte onder de PV-panelen van minimaal 100 mm voorschrijven.

ventilerend indak systeem

Altijd een minimale ventilatieruimte van 100 mm onder het PV paneel

Het IsoBouw Solar daksysteem is het enige systeem waarmee conform de montage-eisen van de PV-paneelfabrikanten wordt gewerkt. De minimale afstand tussen de PV-panelen en de onderconstructie is altijd minimaal 100 mm. Door de goede ventilatie worden extreme temperaturen onder de panelen voorkomen en kan condensatievocht verdampen. Het gevolg: Een langere levensduur van het dak en een hogere opbrengst van de PV-panelen.

Toepassingsgebied

Renovatiesysteem voor het na-isoleren van bestaande daken (vanaf 30˚) met dragend dakbeschot en/of bestaande dakelementen ter voorbereiding van een bedekking met zonnepanelen of een combinatie van zonnepanelen en pannen (indak-systemen) of groendaken. Voor woningen en utiliteitsgebouwen t/m binnenklimaatklasse 3.

Productsamenstelling SlimFix RenoTwin Solar systeem

 • Bovenzijde isolatieplaat: Gecacheerd met een dampopen folie (WKDO), voorzien van 4 constructief ingelijmde houten regels 40 x 44 mm.
 • Isolatiemateriaal: Isolatiekern EPSHR-SE volgens NEN EN 13163 bestaande uit minimaal 30% gerecyclede EPS en met een verhoogd isolerend vermogen.
 • Randafwerking: Langszijde uitgevoerd met een extra zoekende messing/groef-verbinding ter voorkoming van wisseling van de platen en koudebruggen.
 • Onderzijde isolatieplaat: Gecacheerd met verstevigde, thermisch reflecterende en dampopen aluminiumfolie.

Aangevuld met:

 • Waterkerende laag: Los plaatsbare waterkerende kunststof RenoTwin Solar modules met bevestigings- en hulpmaterialen.

Een uitvoerig getest, veilig en waterdicht indak-systeem

Brandveiligheid

De vliegvuurbestendigheid van het systeem, inclusief alle aansluitingen tussen de dakpannen en de PV-panelen, is geaccordeerd volgens NEN 7250, NEN-EN 1187.

vliegvuurtest

Waterdichtheid (wind)

De waterdichtheid vanaf een hellingshoek van 30° van de ventilerende Solar-modules is bij extreme weersomstandigheden aangetoond volgens NEN 2778.

waterdichting

Mechanische sterkte

Het systeem is door Stichting Hout Research (SHR) getest als mechanische bevestigd montagesysteem volgens NEN-EN 1990.

mechanische sterkte

Vrijdragend verwerkbare dakisolatie 

SlimFix RenoTwin dakisolatie is zeer eenvoudig te verwerken. Bij aanlevering ontvangt u een verwerkingsvoorschrift voor de dakisolatie en de montagevoorschriften voor de waterkerende onderlaag. Uniek bij deze dakisolatie is de bevestiging met speciale schroeven waardoor de renovatie dakplaten vrijdragend kunnen worden gemonteerd. Hierdoor kan er zonder uitvullen direct op oneffen onderconstructies of bestaande dakelementen worden geïsoleerd. 

In de video geven we enkele tips hoe de SlimFix RenoTwin isolatieplaten uitgevlakt kunnen worden. 

Speciale schroeven voor een vrijdragende montage van de dakisolatie

Speciale schroeven maken een vrijdragende montage mogelijk bij de dakisolatie SlimFix RenoTwin. 

Onderstaande video geeft een beknopte weergave van de verwerkingsstappen bij de montage van de dakisolatie.

Tips voor verwerking

 • Voor het aanbrengen van de dakisolatie de oude panlatten verwijderen.
 • Voor het opvangen van de afschuifkrachten aan de gootzijde een voetregel aanbrengen op de tengels.
 • De regel plaatsvast bevestigen aan de onderconstructie.
 • De ruimte tussen de voetregel en het bestaande dakelement afpurren.
 • De renovatie dakplaten met de speciale schroeven vastzetten op de gordingen.
 • Nok- en zijmuuraansluitingen afdichten met pur.

Eenvoudige realisatie van overstekken

SlimFix RenoTwin is de enige na-isolatie toegepast op een bestaande onderlaag waarmee een bouwfysisch verantwoorde overstek kan worden gerealiseerd. De volgende 3 opties helpen u bij een snelle en eenvoudige montage:

Optie 1: Toepassing van een afschuifregel.

overstek dakisolatie 

Optie 2: Toepassing van een spijkerstrip over de nok.

overstek na-isolatie

Optie 3: Toepassing van schuin geplaatste schroef (langer formaat) in de muurplaat.

overstek dakplaten

In onderstaande video laten we de stappen zien van het monteren van een overstek. 

Detailleringsoplossingen (2D)

Klik op het door u gewenste bestandsformaat en download de principedetails:

In het pdf staan alle principedetails grafisch weergegeven met het daarbij behorende detailnummer. Deze nummers komen overeen met de file-naam bij de desbetreffende bestandsformaten. 

17 woningen Grindweg Tholen

“De dakplaten van IsoBouw zitten altijd vol innovatieve handigheden en dat geldt zeker ook voor deze isolatieplaten”.

Verwerker: Onderhouds- en afwerkingsbedrijf Geluk Groep Sint-Philipsland

Producttoepassing: SlimFix RenoTwin Solar + Avi-nestkast

“Een belangrijk kenmerk van ons bedrijf is dat wij een innovatief en een scherp oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen”, aldus Kevin van den Bemt, projectleider bij Geluk Groep.
“IsoBouw speelt hier perfect op in met de SlimFix RenoTwin Solar na-isolatieplaten. De dakplaten van IsoBouw zitten altijd vol innovatieve handigheden en dat geldt zeker ook voor deze isolatieplaten”.

Onze uitdagingen

“Voor dit project waren onze uitdagingen de beschikbare tijd, het uitvlakken van het bestaande, doorgebogen, dakbeschot en milieu-eisen, zoals het realiseren van vervangende vogelopvang”.

   

De oplossingen

“De RenoTwin Solar platen zijn licht in gewicht en het monteren gaat supersnel. Omdat de platen vrijdragend te monteren zijn, wordt het oude dak ook weer mooi strak”.
“Wat ons bijzonder positief heeft verrast, is de snelheid een eenvoud van het waterdicht maken van het indak PV-systeem. Het werkt snel en efficiënt, zowel voor ons als ook voor de PV-leverancier”.

 

Milieuwinst

“Aandacht voor het milieu is altijd een belangrijk aspect en dat geldt zeker ook bij dit project. Ook hier heeft IsoBouw oog voor. Zo zijn de isolatieplaten fabrieksmatig voorzien van nestkasten voor de opvang van mussen en mezen. Afvalstukken worden verzamelt in big bags, die IsoBouw weer retour neemt. Ik heb begrepen dat zij dit weer recyclen tot nieuwe isolatieproducten. Zo kunnen ook wij op eenvoudige wijze een bijdrage leveren aan een beter milieu”.

Certificaten SlimFix RenoTwin Solar na-isolatiesysteem voor PV-panelen

Klik op het betreffende logo voor het certificaat:

De prestatieverklaring (DoP) is vanwege het ontbreken van een geharmoniseerde Europese norm niet noodzakelijk voor dit product.

 

De toepassing van IsoBouw EPS past perfect binnen de uitgangspunten van circulair bouwen. IsoBouw EPS kan met behoud van de positieve eigenschappen vele keren gerecycled worden. IsoBouw biedt verwerkers daarom de mogelijkheid om reststukken weer aan te bieden aan IsoBouw. Dit met het oogpunt circulair bouwen te borgen, vervuiling van de omgeving te beperken en hergebruik van grondstoffen te stimuleren. 

Retoursysteem Use4ReUse

IsoBouw biedt met het retoursysteem Use4ReUse de mogelijkheid om materiaalrestanten van de door ons geleverde producten weer retour te geven. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan kan dat via inzamelzakken of bigbags. Deze zijn te bestellen bij onze afdeling Verkoop.

Lees ook deze handleiding over het retourhalen van reststukken bij dakelementen.

Rekentool SlimFix Solar daksystemen

Klik op onderstaande button om rechtstreeks naar de rekentool te gaan. 

Veelgestelde vragen

Om de juiste hoeveelheid solar hulpmaterialen eenvoudig te berekenen hebben we een rekentool ontwikkelt. Deze vind je hier

Deze materialen zijn alleen te verkrijgen bij de aanschaf van de solar dakelementen. 

Gerelateerde producten