SlimFix Flex

Maatwerkoplossingen bij dakelementen (renovatie & nieuwbouw)


SlimFix Flex staat voor méér flexibiliteit in producttoepassing en voor méér keuzevrijheid voor de afnemers en voorschrijvers. U kon al kiezen uit een een breed assortiment dakelementen (SlimFixXT) of een volledig geprefabriceerd concept (SlimFixXT Prefab). Onder de naam SlimFix Flex biedt IsoBouw aanvullende maatwerkoplossingen die geprefabriceerd aangeboden worden. Door voor één of meerdere maatwerkoplossingen te kiezen kunt u het gemak en de snelheid van verwerken zelf beïnvloeden.

 • Tijdwinst op de bouwplaats.
 • Vrijheid in ontwerp.
 • Beperking afval.
 • Eenvoudig bestelbaar maatwerk.

Méér flexibiliteit en méér keuzevrijheid

Betaalbaar maatwerk voor de realisatie van een perfect dak

De maatwerkoplossingen zijn dusdanig ontwikkeld dat toepassing leidt tot een optimale uitvoering van een specifiek bouwdetail. Met SlimFix Flex creëert u dan ook een kwalitatief beter dak.
En voor de kosten hoeft u het niet te laten! De relatief lage toeslagen voor de Flex-opties worden ruimschoots gecompenseerd door een substantiële besparing in arbeidstijd.

Eenvoudig bestelbaar maatwerk

Met SlimFix Flex maakt IsoBouw de toepassing van vaak omslachtig te bestellen en te realiseren maatwerk eenvoudig voor alle marktpartijen. Voor een vlekkeloze afwikkeling hoeft vaak slechts één maat doorgegeven te worden. Hierdoor is het kinderlijk eenvoudig te bestellen. Zelfs bij zeer projectspecifiek gewenst maatwerk is de toezending van de tekening al voldoende.
Met SlimFix Flex onderscheidt IsoBouw zich ook door de snelle afwikkeling van offerte-aanvragen, de korte levertijden, de klantvriendelijke aanlevering en de transparante facturering, zelfs bij zeer complexe maatwerkoplossingen.

SlimFix Flex Dakvenstervoorziening

Dakvenstervoorziening Anim3

Productinformatie

Bij een dakvenstervoorziening voorzien wij 1 of 2 elementen fabrieksmatig van constructieve verstevigingen die afgestemd zijn op de breedte van het dakvenster. In het werk kunnen, in verticale richting variërend, de sparingen uitgezaagd worden. Hierdoor hoeven op de bouwplaats geen bouwkundige constructies zoals ravelingen aan de binnenzijde meer aangebracht te worden (zie ook het infoblad).

Toepassingsgebied

De dakvenstervoorziening kan bij alle typen SlimFix, SlimFixXT, SlimFixXT Passief, SlimFix Riet+ en SlimFixXT Riet+ voor alle gangbare dakvensters toegepast worden.

De voordelen voor architecten en opdrachtgevers

 • Vrijheid in ontwerp.
 • Een mooie esthetische binnenafwerking (zonder ravelingen).
 • Toepasbaar bij vrijstaande en geschakelde woningbouw.
 • Sparing mogelijk voor breedst gangbare dakvenster.
 • Toepasbaar als verborgen sparing voor plaatsing van een dakvenster op een later moment.

De voordelen voor verwerkers

 • Tijdwinst op de bouwplaats.
 • Het dakvenster is in het werk flexibel in de lengterichting te positioneren.
 • Altijd voorzien van een extra tengel naast de sparing.
 • Woning blijft wind en regendicht tot moment van plaatsing dakvenster.
 • Veiliger: een dicht dak tijdens het leggen van de pannen.
 • Eenvoudig bestelbaar maatwerk.

Uitvoering & hoe te bestellen

Dakvenstervoorziening in dakelementen

 • Standaard: Bij één voorziening per dakvlak hoeft slechts de maat van het dakvenster en de beginafstand vanaf de zijkant van de dakplaat doorgegeven te worden.
 • Projectspecifiek: Op wens en bij meer dan één voorziening per dakvlak maakt IsoBouw een projectspecifiek legplan a.d.h.v. de bouwtekening.

Zie voor een verdere uitleg het infoblad.

Overspanningen

-25% op de overspanningen van SlimFix en SlimFixXT. Bij een projectspecifiek legplan kan afhankelijk van de uitvoering de overspanning oplopen tot die van standaard SlimFix en SlimFixXT elementen.

Verwerkingsvoorschrift

Download hier het SlimFix Flex dakvenstervoorziening verwerkingsvoorschrift.

SlimFix Flex Gootverjonging

Gootverjonging Anim3

Productinformatie 

Bij een gootverjonging worden de SlimFix dakelementen aan de gootzijde fabrieksmatig verjongd (bovenzijde) waardoor bouwkundig een perfect detail ontstaat en lekwater automatisch in de goot loopt.

Toepassingsgebied

De gootverjonging kan worden toegepast bij de typen SlimFix 3.0, t/m 7.0 die voorzien zijn van langslatten (type L), SlimFixXT Passief en bij overige typen SlimFixXT op aanvraag.

De voordelen voor architecten en opdrachtgevers

 • 100% afvoer van lekwater, daardoor langere levensduur.
 • Geen lekwater (aftekening) langs gevel.

De voordelen voor verwerkers

 • Geïntegreerde goot in element.
 • Tijdwinst op de bouwplaats.
 • 100% afvoer van lekwater.
 • Gootbodem reeds aanwezig.
 • Eenvoudig bestelbaar maatwerk.

Uitvoering & hoe te bestellen

Gootverjonging bij dakelementen

Gootverjongingen kunnen in overleg met IsoBouw gemaakt worden in verschillende afmetingen. Deze is afhankelijk van het type en Rc-waarde van het dakelement en de hellingshoek van het dak. De bovenzijde van de verjonging is afgewerkt met een waterbestendige beplating van 12 mm. De kopse zijde is voorzien van een gootregel.

SlimFix Flex Boeiverjonging

Boeiverjonging Anim3

 

Productinformatie 

Bij een boeiverjonging worden de SlimFix dakelementen aan de gootzijde fabrieksmatig verjongd(onderzijde) waardoor het boeiboord smaller uitgevoerd kan worden.

boeiverjonging

Toepassingsgebied

De boeiverjonging is vanuit esthetisch oogpunt soms wenselijk bij dikker gedimensioneerde elementen. Vandaar dat deze toegepast kan worden bij de typen SlimFix 4.5 t/m 7.0 die voorzien zijn van langslatten (type L) en bij overige typen SlimFixXT op aanvraag.

De voordelen voor architecten en opdrachtgevers

 • Vrijheid in ontwerp.
 • Slanker boeiboord.

De voordelen voor verwerkers

 • Tijdwinst op de bouwplaats.
 • De onderzijde van de verjonging is schroefbaar.
 • Eenvoudig bestelbaar maatwerk.

Uitvoering & hoe te bestellen

Boeiverjonging bij dakplaten

Boeiverjongingen kunnen in overleg met IsoBouw gemaakt worden in verschillende afmetingen. Deze is afhankelijk van het type en Rc-waarde van het dakelement en de hellingshoek van het dak. De bovenzijde van de verjonging is afgewerkt met een waterbestendige beplating van 12 mm. 

SlimFix Flex Paselement

Paselement Anim3

Productinformatie

Bij een paselement wordt het SlimFix of SlimFixXT dakelement fabrieksmatig in de lengte verzaagd om de breedte van het element af te stemmen op de specifieke behoefte bij een project.

Toepassingsgebied

Toepasbaar bij alle typen SlimFix, SlimFixXT, SlimFix Riet+ en SlimFixXT Riet+ als paselementen voor een snelle verwerking van de sluitmaat op het dak.

De voordelen voor architecten en opdrachtgevers

 • Snellere bouwtijd.
 • Altijd bevestigingsmogelijkheid voor de panlatten door tengel langs elke rand.
 • Bij renovatieplaten: Met hele elementen vergelijkbare overspanningen.
 • Minder afval op de bouwplaats, minder overlast voor bewoners.

De voordelen voor verwerkers

 • Snelle montage.
 • Geen zaagwerk op de bouw onder moeilijke omstandigheden.
 • Beperking van het afval.
 • Voorzien van extra tengel voor bevestiging van panlat.
 • Overspanning gelijk aan hele elementen, geen extra voorzieningen nodig.
 • Eenvoudig bestelbaar maatwerk.
 • Maatvastheid van de elementbreedte.

Uitvoering & hoe te bestellen

paselement bij dakplaten

Bij SlimFix dakelementen met langslatten (type L) wordt aan de gezaagde langszijde een nieuwe langslat aangebracht. Bij alle type geldt dat er aan de gezaagde langszijde een extra tengel wordt geplaatst.

 • Standaard: Door opgave van de gewenste breedtemaat van het paselement.
 • Projectspecifiek: Op wens maakt IsoBouw een projectspecifiek legplan van de noodzakelijke paselementen a.d.h.v. de bouwtekening.

SlimFix Flex kopgevel-boeiboord

boeiboord bij dakelementen

Productinformatie

Typen dakelementen die standaard niet voorzien zijn van langslatten kunnen op aanvraag toch voorzien worden van deze langslatten. Op deze wijze kunnen deze elementen als kopgevelelement ingezet worden.

Toepassingsgebied

De kopgevel-boeiboord kan als maatwerk toegevoegd worden bij de typen SlimFix (zonder langslat), SlimFixXT, SlimFixXT Solar en SlimFixXT Passief.

De voordelen

 • Elementen zijn voorzien van zijhout aan de dakranden.
 • Eenvoudige betimmering van de boeiboorden.
 • Tijdwinst op de bouwplaats

Uitvoering & hoe te bestellen

boeiboord bij dakplaten

Bestelbaar door opgave van het aantal gewenste elementen. Aan beide langszijden worden bij bestelling langslatten toegevoegd.

SlimFix Flex kopgevel-muursparing

maatwerk dakelement muursparing

Productinformatie

Bij een kopgevel-muursparing worden de dakelementen over de lange zijde fabrieksmatig verjongd (onderzijde). Hierdoor kan het kopgevelelement gedeeltelijk over de gevelmuur worden gelegd. Koudebruggen worden zo voorkomen.

Toepassingsgebied

De kopgevel-muursparing kan bij de typen SlimFix (zonder langslat), SlimFixXT en SlimFixXT Solar toegepast worden.

De voordelen voor architecten en opdrachtgevers

 • Een over de gevelmuur doorlopende isolatielaag.
 • Door de verbinding met spouw-/ gevelisolatie voorkoming van koudebruggen.

De voordelen voor verwerkers

 • Tijdwinst op de bouwplaats.
 • Geïntegreerde bouwmuur-tolerantie.
 • Minder tot geen WKDO-folie nodig.
 • Geen rekjes meer timmeren.

Uitvoering & hoe te bestellen

muursparing bij dakelementen

De muursparing is bestelbaar in een vaste uitsparingsmaat met een hoogte van 50 mm en een breedte van 227 mm.

Detailleringsoplossing

U kunt een pdf downloaden van een detailleringsoplossing bij een kopgevel-muursparing.

SlimFix Flex kopgevel-overstekvoorziening

maatwerk dakplaten overstek

Productinformatie

Bij een kopgevel-overstekvoorziening worden in de dakelementen fabrieksmatig gaten en extra langslatten aangebracht waarin in het stokken (44 x 69 mm) kunnen worden geplaatst. Dusdanig kan op een eenvoudige en snelle wijze een overstek gecreëerd worden in elke gewenste afmeting en vorm.
Wij adviseren om de stokken (dus de overstek) niet verder dan 900 mm uit het element te laten steken.

Bekijk hoe in 3 eenvoudige stappen de overstek wordt gerealiseerd:

 

Toepassingsgebied

De kopgevel-overstekvoorziening kan vrijwel voor het gehele assortiment dakelementen worden toegepast bij een RC-waarde ≥ 5.0 (bij SlimFix(XT) Riet+ ≥ 6.0 en bij SlimFix RenoTwin ≥ 5.5 ).

De voordelen voor architecten en opdrachtgevers

 • Esthetische vrijheid, elke gewenste overstek tot ca. 900 mm kan gerealiseerd worden.
 • Indien gewenst kan de overstek eenvoudig geïsoleerd worden met apart meegeleverde EPS-platen.
 • Ook leverbaar in combinatie met een boei- of gootverjonging.

De voordelen voor verwerkers

 • Eenvoudige en snelle realisatie van overstekken.
 • Tijdwinst op de bouwplaats.
 • Geen lastige verankering meer.
 • Bij renovatie hoeft de buitenmuur niet meer afgeslepen te worden > stofvrije creatie van een overstek.

Uitvoering & hoe te bestellen

overstek bij dakelementen

Overstekvoorziening bij SlimFix dakelementen

Overstekvoorziening bij SlimFix RenoTwin

 

De elementen worden met een h.o.h afstand van 500 mm voorzien van een sparing waarin een 44x69 mm stok kan worden geplaatst. De positie van de eerste sparing is op 100 mm afstand van de goot.

Detailleringsoplossingen

Detailleringsoplossingen bij een kopgevel-overstekvoorziening bij SlimFix dakelementen.

Verwerkingsadvies

De verwerkingsadviezen voor de kopgevel-overstekvoorziening t.b.v SlimFix dakelementen.

De verwerkingsadviezen voor de kopgevel-overstekvoorziening t.b.v SlimFix RenoTwin.

SlimFix Flex Element op maat

Element Op Maat Anim3

Productinformatie

Bij ‘Element op maat’ zijn de SlimFix of SlimFixXT dakelementen fabrieksmatig compleet op maat gemaakt voor een specifiek project. Dit betekent dat de elementen op maat gezaagd zijn voor plaatsing op hoek- en kilkepers. Zonder zaagwerk kunnen de losse elementen aan de hand van een legplan als een eenvoudige puzzel op het dak gemonteerd worden.

Toepassingsgebied

Toepasbaar bij alle typen SlimFix, SlimFixXT, SlimFixXT Passief, SlimFix Riet+ en SlimFixXT Riet+ voor projecten waarbij men er voor kiest veel voorbereidend werk uit te besteden aan IsoBouw en de verwerking op de bouw te vereenvoudigen en te versnellen.

De voordelen voor architecten en opdrachtgevers

 • Snellere bouwtijd.
 • Een professionele projectspecifieke ondersteuning via eigen projectbureau.
 • Minder afval op de bouwplaats, minder overlast voor bewoners.

De voordelen voor verwerkers

 • Eenvoudige en snelle montage.
 • Geen afval.
 • Tekenwerk en specificatie op maat; minder werkvoorbereiding.
 • Elementen in 2 richtingen aangeschuind voor hoek- en kilkepers.
 • Geen gezaag op de bouw onder moeilijke omstandigheden.
 • Een duidelijk legplan en codering van de elementen.
 • Minder (vak)mensen op de bouwplaats noodzakelijk.
 • Professionele begeleiding van uw project.

Uitvoering & hoe te bestellen

dakelementen op maat

‘Element op maat’ elementen worden door IsoBouw altijd projectspecifiek uitgewerkt a.d.h.v. de bouwtekening.

Bestekteksten 

Met behulp van onderstaande 2D/3D/BIM-Bestekservice kunt u bij SlimFix dakelementen de toepassing van de maatwerkoplossingen als optie aangeven. U kunt vervolgens kiezen voor:

 • De bestektekst (in stabu- en neutraal formaat)
 • 2D/3D Autodesk AutoCAD (dwg)
 • 3D ARKEY / Adomi met ASD (dhg).
 • 2D/3D Drawing Exchange Format (dxf).
 • 3D Autodesk Revit (system family).
 • 3D Autodesk Revit (model family).
 • 3D BIM IFC-formaat (ifc).
Bestekservice openen in nieuw scherm

Veelgestelde vragen

Tijdens de montage moet het gat toch worden dicht gelegd i.v.m. de veiligheid. Bovendien is de aftimmering afhankelijk van het type dakvenster.

Alle gangbare dakvensters, zoals Velux, Fakro en Roto, kunnen toegepast worden. Mogelijk is de aftimmering per type verschillend. Dit is in het werk te bepalen. 

Nee, in principe niet. Dakkapellen zijn vaak breder (2-2,5 m). Hiervoor is meer raveelhout nodig dan technisch haalbaar is. 

De standaard voorziening wordt symmetrisch in 2 elementen toegepast. Bij meerdere dakvensters blijft er een rare tussenmaat over waar eigenlijk altijd een paselement toegepast moet worden. Dit betekent dus een extra element. Bovendien moeten beide einden van het dakvlak volgelegd worden zodat er vaak één keer extra pasgezaagd moet worden. 

Door de verjonging in het element gaat de sandwichwerking verloren en kan het uiteinde geen kracht meer opvangen. De langslatten zorgen voor de benodigde stabiliteit.

Bij deze dunste uitvoering van SlimFix is de keep die overblijft te zwak. De goot moet het gewicht van een timmerman kunnen dragen.

Esthetische aanpassingen zoals klossen kunnen altijd in het werk achteraf aangebracht worden. Deze worden dus niet fabrieksmatig door IsoBouw aangebracht.

Bij deze elementen wordt aan de gezaagde langszijde altijd een extra langslat aangebracht waardoor de overspanningen vergelijkbaar zijn met die van hele elementen.

Alle vragen bekijken

Gerelateerde producten