12 december 2023

Aanpassing assortiment dakelementen

Graag willen wij u informeren over een aanstaande aanpassing in ons assortiment hellende dakelementen.

Per 1 januari 2024 zullen de huidige renovatie-elementen SlimFix 3/3, SlimFix 3/3L, SlimFix 8/8, SlimFix 8/8L, SlimFix 8/8 Solar en SlimFix 8/8L Solar geen onderdeel meer uitmaken van ons assortiment. Dit zijn de producten op pag. 20 t/m 25 in de huidige prijslijst.

Voor renovatiedoeleinden kunnen de SlimFixXT (Solar) types toegepast worden. Dus voor gordingdaken die bedekt worden met pannen of PV geldt dan zowel voor nieuwbouw én renovatie de toepassing van SlimFixXT. Bij SlimFixXT zal het assortiment uitgebreid worden met de Rc-waarden 2.5 en 3.0.

Praktisch betekent dit, dat nog tot eind 2023 de verdwijnende types SlimFix (Solar) besteld kunnen worden voor leveringen tot 1 maart 2024.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw vaste contactpersoon.