09 januari 2023

Nieuwjaarsboodschap

De feestdagen zijn een tijd van terugkijken op wat is gerealiseerd en tegelijkertijd vooruitkijken naar wat het nieuwe jaar ons gaat brengen. Ik wil de terugblik op 2022 beginnen met het bedanken van onze klanten. Voor IsoBouw geldt: afspraak is afspraak en we hadden dit in 2022 niet kunnen realiseren zonder de medewerking en begrip van onze klanten. Daarnaast wil ik ook de medewerkers van IsoBouw bedanken voor hun inzet en motivatie om IsoBouw goed op de kaart te blijven zetten.

Terugkijkend op het jaar 2022 kunnen we stellen dat 2022 in meerdere opzichten een uitzonderlijk jaar is geweest. Europa werd opgeschrikt door de inval van Rusland in Oekraïne, met als gevolg daarvan sterk stijgende energieprijzen. Dit kwam bovenop de sterk gestegen kosten voor grondstoffen en voor levensonderhoud. De inflatie was hoog in 2022 en daar hebben bedrijven en particulieren de gevolgen van ondervonden.

Deze ontwikkelingen hebben samen met de beperkte materiaalbeschikbaarheid een negatieve stempel gedrukt op de bouwsector. De aanhoudende onzekerheid rondom het stikstofdossier bracht de bouwsector met name in de tweede helft van 2022 verder in mineur.

De sterk gestegen kosten voor energie heeft in 2022 hernieuwde aandacht gebracht voor isolatie. IsoBouw heeft daarbij in 2022 verder ingezet op duurzame innovatie. Belangrijke ontwikkelingen op dit gebied waren de introductie van ons retournamesysteem Use4ReUse en van isolatieproducten met een hoge recycle-content. Daarnaast waren en blijven we continue bezig om onze bedrijfsvoering te verduurzamen.

De verwachting voor 2023 is dat het nieuwbouw-volume verder onder druk komt te staan. De eerder genoemde ontwikkelingen geven onzekerheid in de markt en dit heeft al geresulteerd in een dalend aantal vergunningen in de tweede helft van 2022. De sterk gestegen aandacht voor isolatie zal daarentegen resulteren in meer bouwwerkzaamheden in de renovatiemarkt.

Voor 2023 zijn er ook kansen voor IsoBouw en onze klanten. Er komt steeds meer aandacht voor duurzaamheid en IsoBouw heeft hiervoor goede kaarten in handen. Een belangrijk voordeel van EPS is dat het volledig recyclebaar is en dat geeft kansen in de markt. Daarnaast zullen we ons in 2023 blijven inzetten voor duurzame innovatie in isolatie.

Ik wil deze nieuwjaarsboodschap graag eindigen met het uitspreken van de beste wensen voor 2023: een voorspoedig en gezond 2023 voor gezin, familie en vrienden en veel succes op zakelijk gebied.

 

Mark van de Burgt

IsoBouw Systems bv