12 april 2021

Na-isoleren conform BENG

Voor projecten met een vergunningverlening na 1-1-2021 gelden de nieuwe BENG-eisen. Ook voor renovatie brengt dit veranderingen met zich mee. Wij geven enkele voorbeelden voor het dak, de zolder en de gevel.

De eisen

Bij renovatie geldt het rechtens verkregen niveau maar moet er minimaal voldaan worden aan de Rc-waarde 2,6 voor de vloer, 1,4 voor de gevel en 2,1 voor het dak. Beslaat het te renoveren bouwdeel meer dan 25% van de totale gebouwschil en wordt het bouwdeel volledig opengelegd dan gelden voor de isolatiewaarden de nieuwbouweisen.
Daarnaast is ook de berekeningsmethode voor de bepaling van de Rc-waarde aangescherpt. Maar wees gerust. Wij hebben hierop al geanticipeerd. Onze renovatieproducten zijn aangepast op deze nieuwe berekeningsmethodiek. Bij een juiste keuze heeft u dus de zekerheid dat u aan de nieuwe BENG-eisen voldoet.

Datum vergunningverlening bepalend

Vergunning afgegeven voor 1-1-2021, oplevering na 1-1-2021: Het gebouw moet voldoen aan de EPC-eisen (berekend volgens NEN 7120). Het label wordt bij oplevering wel beoordeeld door een gecertificeerde adviseur volgens de NTA 8800. De labelafgifte is vooral voor renovatie belangrijk aangezien Woningbouwverenigingen vaak op labelstappen huurverhoging door mogen rekenen. Dit zal vanaf 1-1-2021 dus gecontroleerd gaan worden bij oplevering.
Vergunning afgegeven na 1-1-2021, oplevering na 1-1-2021: Het gebouw moet voldoen aan de BENG-eisen. Een gecertificeerde adviseur controleert bij oplevering volgens NTA 8800 of de woning ook voldoet aan de BENG-eisen. Hierop volgt direct de labelverkrijging.

Renovatie hellend dak

Wordt de gehele onderconstructie verwijderd, incl de gordingen, dan geldt de nieuwbouweis (Rc min 6,3). Blijven de gordingen of sporen zitten dan geldt de eerder genoemde renovatie-eis.

Het assortiment van IsoBouw bestaat uit SlimFix Reno+,SlimFix RenoTwin en SlimFix RenoTwin Solar

Luchtdichte zolderisolatie

Een minder ingrijpende methode om het dak na te isoleren is via de binnenzijde.
Voor een snelle realisatie van deze klus levert IsoBouw SlimFix Deco. Hiervoor geldt in alle gevallen de renovatie-eis omdat dit product een toevoeging is op een bestaande constructie.

Gevelisolatie

IsoBouw levert hiervoor o.a. het SlimFort gevelisolatiesysteem. Bij de toepassing als na-isolatie geldt voor de Rc-waarde in alle gevallen de renovatie-eis. Indien SlimFort wordt toegepast bij nieuwbouw geldt vanzelfsprekend de nieuwe nieuwbouw-eis met een Rc van 4,7 (bij een vergunningverlening na 1-1-2021).