25 maart 2021

IsoBouw ondersteunt convenant Hibin

Op initiatief van Hibin is het convenant ‘Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie’ gelanceerd. Doel van het convenant is het op een uniforme manier inzichtelijk maken van productdata. IsoBouw is een grote voorstander van een eenduidige communicatie in de bouwketen en is één van de ondersteuners van het convenant.

Met het convenant geven fabrikanten, bouwgroothandelsbedrijven en inkoopverenigingen in de bouwtoelevering aan te kiezen voor het op een uniforme manier inzichtelijk maken van productdata. ETIM maakt het mogelijk om producten op een standaard manier te classificeren. Hierdoor wordt de productdata in de hele bouwketen beter, meer betrouwbaar, actueler en transparanter.

Het belangrijkste aspect van productclassificatie is dat de klanten van de bouwtoelevering (bouwbedrijven en hun klanten) beter bediend kunnen worden en dat zij producten beter kunnen vinden. Het wordt makkelijker om productdata op te nemen in een digitaal bouwdossier en te voldoen aan wet- en regelgeving als de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) en de maatstaf MilieuPrestatie Gebouwen (MPG).

Verder draagt het convenant bij aan betere samenwerking in de bouwketen en het verbeteren en toekomstbestendig maken van interne processen bij bedrijven in de bouwtoelevering. Betrouwbare en gestandaardiseerde productdata leveren ook een bijdrage aan bouwgerelateerde maatschappelijke opgaven als de energietransitie, circulair bouwen, versnelling van de woningbouw en verbetering van de bouwlogistiek