06 juli 2022

Geïsoleerde PV-daken verzekerbaar dankzij IsoGarant

Verzekeringsmaatschappijen kunnen terughoudend zijn als het gaat om de verzekerbaarheid van geïsoleerde platte daken met PV-systemen. IsoGarant van IsoBouw biedt de oplossing! Met onze IsoGarant-service ondersteunen wij marktpartijen bij het verkrijgen van een verzekering voor een PV-dak geïsoleerd met onze EPS-dakisolatie.

De kans is groot dat u regelmatig geconfronteerd wordt met vragen over platte daken die geschikt moeten zijn voor zonnepanelen. Wat adviseert u dan? De toepassing van minerale wol, dan wel FM-approved producten, of de toepassing van IsoBouw-isolatie?
Met IsoGarant maken wij de keuze voor IsoBouw vanzelfsprekend!

Risico’s PV-installaties
Bij de toepassing van PV-systemen op platte daken zijn er altijd brandrisico’s. Dit geldt bij toepassing van alle soorten isolatie- en dakbedekkingsmaterialen. Dus ook bij PIR of minerale wol isolatie, met of zonder FM-approval. Onderzoek van Efectis Nederland onderbouwt dit in een recent rapport. Door het verhoogde risico blijft de verzekerbaarheid, ongeacht het type isolatiemateriaal, problematisch en wordt de premie voor de gebouweigenaar verhoogd.
Maar niet bij toepassing van de plat dak isolatie van IsoBouw in combinatie met IsoGarant*!

Wat biedt IsoGarant?
IsoGarant is een service die samen met de gerenommeerd risk engineer Climbel is ontwikkeld, na deskundige inbreng van Vebidak en Holland Solar. Met deze gecombineerde expertise ontzorgt IsoGarant verwerkers en opdrachtgevers bij de borging van de brandveiligheid. Verwerkers hoeven hierbij alleen het dak volgens de Vakrichtlijn te maken en een onderhoudscontract aan te bieden. Voor aanvang van het project ondersteunen de IsoGarant-experts de opdrachtgever en de gebouweigenaar bij het afsluiten van een verzekering tegen normale premies.

IsoGarant biedt de zekerheid dat het daksysteem voldoet aan de eisen van de verzekeraar*. Hiermee verhogen verwerkers hun toegevoegde waarde en wordt het voor potentiële opdrachtgevers aantrekkelijker om met hen samen te werken. En ook niet onbelangrijk: De verwerkers kunnen blijven profiteren van de vele voordelen van EPS!

Wilt u meer informatie of onze IsoGarant serviceverlening inschakelen? Ga dan naar de IsoGarant-pagina of bel met onze IsoGarant helpdesk, 0493-498100.

*De voorwaarden voor acceptatie van een verzekering en de bijbehorende condities binnen IsoGarant zijn gelijk aan de voorwaarden die zouden gelden als er geen pv installatie en geen toepassing van IsoGarant zou zijn. Het verzekeren van een gebouw blijft altijd maatwerk.