Subsidies

Voor huiseigenaren, VvE's (Vereniging van Eigenaren) en woningcorporaties zijn er diverse financiële tegemoetkomingen om energiebesparende maatregelen te nemen bij woningen. Hierdoor worden de initiële kosten nog verder verlaagd waardoor forse besparingen op de energierekeningen mogelijk zijn tegen een nog lagere investering. Een goed moment dus om nu een woning na te isoleren. Op deze pagina geven we enkele voorbeelden van actuele regelingen.

Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis

Vanaf 15 september 2016 loopt een nieuwe subsidieregeling van de overheid om de energiebesparing in bestaande koopwoningen te stimuleren.

Huiseigenaren en verenigingen van eigenaren kunnen vanaf deze datum een financiële bijdrage ontvangen voor o.a. het na-isoleren van woningen. Voorwaarde is dat er minimaal 2 onderdelen worden uitgevoerd van de volgende opties: Spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie, isolatie voor zolder-/vlieringsvloeren, vloer-/bodemisolatie en hoogrendementsglas. Verder zijn er eisen m.b.t. de minimale isolatiewaarde en een minimale hoeveelheid in m2. De bijdrage bedraagt voor bijvoorbeeld dakisolatie €15,-/m2 en gevelisolatie €25,-/m2.

Wordt aan de hierboven vermeldde voorwaarden voldaan dan kan de subsidie uitgebreid worden voor diverse aanvullende energiebesparende maatregelen, voor een maatwerkadviesrapport en een energieprestatiegarantie. Indien de woning integraal grondig wordt aangepakt dan is er een aanvullende subsidie van €4000,- beschikbaar (Zeer energiezuinig pakket).

De subsidieregeling loopt t/m 31 december 2018.

Op het bijgaande overzicht krijgt u op een A4 overzichtelijk weergegeven wat ‘De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis’ inhoudt en wat de voorwaarden zijn.

6% BTW-tarief

Huiseigenaren die hun woning laten na-isoleren betalen voor de loonkosten slechts 6% BTW. Deze financiële tegemoetkoming loopt via de facturering door een professionele verwerker.
Aan deze regeling zijn wel enkele voorwaarden verbonden, zoals:

  • U bent de eigenaar én bewoner van de woning die na-geïsoleerd wordt.
  • De woning moet ouder zijn dan 2 jaar en in Nederland staan.
  • De isolatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een professioneel bedrijf.
  • Toepassing van een minimale Rc-waarde van 2,5.

De belastingverlaging is een regeling van het ministerie van Financiën en loopt via de Belastingdienst. Voor vragen over de regeling kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543, kijkt u op de site van de Belastingdienst, of vraagt u hiernaar bij de professionele verwerker.

STEP-Regeling

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) is een subsidie voor woningcorporaties. De doelstelling is om bestaande woningen energiezuiniger te maken, o.a. door te isoleren. De subsidie is een éénmalige bijdrage per woning. De hoogte wordt bepaald door het verschil tussen de Energie-Index in de startsituatie en die na afronding van de werkzaamheden. Meer informatie over de STEP-regeling is te vinden via de site van de overheid.

Overige subsidies en regelingen

Naast de genoemde regelingen verstrekt de rijksoverheid, provincie of gemeente mogelijk ook nog andere subsidies, leningen en/of regelingen voor woningeigenaren. Voor een totaal overzicht kunt u de energiesubsidiewijzer raadplegen. Hier kunt u door uw woonplaats in te vullen direct zien welke regelingen van toepassing zijn.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.

Deze webpagina is niet geschikt voor mobiele devices

U kunt deze pagina openen via uw desktop.