SlimFix-XT Solar daksysteem

Daksysteem voor zonnepanelen (nieuwbouw en renovatie)


Met SlimFixXT Solar introduceert IsoBouw het eerste daksysteem dat volledig is afgestemd op de hoge eisen die gesteld worden aan de toepassing van zonnepanelen. SlimFixXT Solar elementen bieden een waterkerend “zonnepaneel-platform” waarop direct alle gangbare zonnepanelen kunnen worden bevestigd.

 • Geschikt voor alle gangbare zonnepaneelsystemen
 • Perfecte ventilatie en koeling van het zonnepaneel = hoog rendement
 • Snel en voordelig een waterdicht dak t.b.v. indak-systemen (BiPV).
 • Gegarandeerde ventilatie van de onderconstructie = langere levensduur.
 • Handhaving van een dampopen dakconstructie.
 • Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.

Het enige daksysteem geschikt voor alle zonnepanelen

PV dak systeem

SlimFixXT Solar is uniek voor de toepassing van zonnepanelen. De vormgeving van het SlimFixXT Solar element is dusdanig dat er naast de waterafvoerende functie altijd een goede ventilatie en koeling van de zonnepanelen en de dakpanelen wordt gerealiseerd. Dit garandeert de levensduur van de dakconstructie en verhoogt het rendement van de zonnepanelen.

Met SlimFixXT Solar kan de aannemer/dakdekker nu eenvoudig en snel al het voorbereidingswerk verrichten voor de latere plaatsing van de zonnepanelen door de installateur. In de tussentijd is het dak met SlimFixXT Solar waterdicht! Daar waar geen zonnepanelen komen kan eenvoudig gecombineerd worden met de SlimFixXT dakelementen. Een dak met gedeeltelijk zonnepanelen en pannenbedekking? Ook dat is geen probleem met SlimFixXT Solar. 

Één isolerend én waterkerend daksysteem voor alle indak PV-daken

Het SlimFixXT Solar systeem bestaat uit 2 onderdelen:

 • De SlimFixXT Solar dakelementen. Deze zijn gelijk dan de SlimFixXT dakelementen maar dan voorzien van een extra houten tengel.

 • Een waterkerend zonnepaneel-platform (SlimFix Solar module):De SlimFix Solar module (waterkering) kan eenvoudig door de aannemer/dakdekker gemonteerd worden op de tengels van het dakelement. Iedere Solar module heeft in de overlapping ventilatieopeningen zodat het onderliggende dak optimaal kan ventileren en er op de lange termijn geen vochtproblemen kunnen ontstaan.

De ventilatie van SlimFix Solar is afgestemd op een dampopen houten onderconstructie zoals het SlimFix dakelement. 

De SlimFix Solar module wordt op de tengels gemonteerd waardoor de PV-panelen doorgaans dieper in het dak kunnen worden geplaatst. Door de lagere opbouwhoogte kunnen de PV-panelen esthetisch op gelijke hoogte komen te liggen met de bovenzijde van de dakpan. Hierbij blijft bij SlimFix Solar de minimaal vereiste ventilatieruimte van 100 mm bestaan.

Voldoet aan de montage-eisen van PV-fabrikanten

Om de levensduur te verlengen en om beschadiging te voorkomen mogen de PV-panelen, bekabeling, optimizers of micro-omvormers aan een maximaal toegestane temperatuur blootgesteld worden. Is de ruimte onder het paneel beperkt dan is de ventilatie mogelijk ontoereikend. Hierdoor kan de temperatuur onder het PV-systeem extreem oplopen. Dit is waarom PV-paneelfabrikanten een ventilatieruimte onder de PV-panelen van minimaal 100 mm voorschrijven.

ventilerend indak systeem

Altijd een minimale ventilatieruimte van 100 mm onder het PV paneel

Het IsoBouw Solar daksysteem is het enige systeem waarmee conform de montage-eisen van de PV-paneelfabrikanten wordt gewerkt. De minimale afstand tussen de PV-panelen en de onderconstructie is altijd minimaal 100 mm. Door de goede ventilatie worden extreme temperaturen onder de panelen voorkomen en kan condensatievocht verdampen. Het gevolg: Een langere levensduur van het dak en een hogere opbrengst van de PV-panelen.

Toepassingsgebied

De SlimFixXT Solar dakplaten zijn toepasbaar bij renovatieprojecten en nieuwbouw.  De dakelementen zijn speciaal ontwikkeld voor hellende daken (vanaf 30º) van woningen en utiliteitsgebouwen t/m binnenklimaatklasse 3 die worden bedekt met PV-panelen (als indak-systeem) of een combinatie van PV-panelen en pannen. 

Productsamenstelling SlimFixXT Solar daksysteem voor zonnepanelen

 • Bovenplaat: Vochtbestendige houtspaanplaat, klasse P5 volgens NEN EN 120 en E1 volgens NEN EN 312, 8 mm dik, oranje cachering met handige referentiestrepen en voorzien van 5 tengellatten, afm. 20 x 30 mm.
 • Isolatiemateriaal: isolatiekern EPSHR-SE met verhoogd isolerend vermogen.
 • Onderplaat: Als bovenplaat, echter voorzien van witte zichtzijde en een met glasvezel versterkt onbrandbaaar Xire® schild (Xire® Technology).
 • Langslatten, gootregel en tengellatten: Europees vurenhout. 

Aangevuld met:

 • Waterkerende laag: Los plaatsbare waterkerende kunststof SlimFix Solar modules met bevestigings- en hulpmaterialen.

Handige rekentool voor overzichtelijke materiaallijsten en kostenindicaties

zonnepanelen indak rekentool

IsoBouw heeft een rekentool ontwikkeld waarmee u aan de hand van uw projectgegevens snel en eenvoudig de benodigde materialen bepaalt voor het waterkerende zonnepaneel-platform.  Daarnaast geeft de rekenhulp inzicht in de kosten.  

Een uitvoerig getest, veilig en waterdicht indak-systeem

Brandveiligheid

De vliegvuurbestendigheid van het systeem, inclusief alle aansluitingen tussen de dakpannen en de PV-panelen, is geaccordeerd volgens NEN 7250, NEN-EN 1187.

vliegvuurtest

Waterdichtheid (wind)

De waterdichtheid vanaf een hellingshoek van 30° van de ventilerende Solar-modules is bij extreme weersomstandigheden aangetoond volgens NEN 2778.

waterdichting

Mechanische sterkte

Het systeem is door Stichting Hout Research (SHR) getest als mechanische bevestigd montagesysteem volgens NEN-EN 1990.

mechanische sterkte

Meer verwerkingsgemak met SlimFixXT dakelementen 

De zelfdragende SlimFixXT dakelementen zijn zeer eenvoudig te verwerken. Bij levering ontvangt u een montagehandleiding voor de montage van de waterkerende onderlaag.

Tips voor verwerking

 • Zorg bij opslag dat de SlimFixXT dakplaten vrij van de grond liggen.
 • Bij handtransport de dakplaat omhoog schuiven met de witte zijde naar boven.
 • Gebruik voor een gemakkelijke bevestiging de voorgeschreven bevestigingsmaterialen.
 • Werk de zichtzijde van de dakelementen af met afdekprofielen.
 • Nok en naden goed afdichten met bijvoorbeeld PUR-schuim.
 • Direct onder het dak gelegen ruimtes goed ventileren.

Detailleringsoplossingen (2D)

detaillering dakplaat

Klik op het door u gewenste bestandsformaat en download de principedetails:

In het pdf staan alle principedetails grafisch weergegeven met het daarbij behorende detailnummer. Deze nummers komen overeen met de file-naam bij de desbetreffende bestandsformaten. 

Certificaten SlimFixXT Solar dakplaten voor PV-panelen

Klik op het betreffende logo of de tekstlink voor het certificaat:

     
     
PEFC logo    
  SlimFix SlimFix L

De prestatieverklaring (DoP) is vanwege het ontbreken van een geharmoniseerde Europese norm voor dakplaten niet noodzakelijk voor dit product.

Classificatie SlimFixXT dakelementen

Klik op het betreffende logo voor de brandclassificatie:

De toepassing van IsoBouw EPS past perfect binnen de uitgangspunten van circulair bouwen. IsoBouw EPS kan met behoud van de positieve eigenschappen vele keren gerecycled worden. IsoBouw biedt verwerkers daarom de mogelijkheid om reststukken weer aan te bieden aan IsoBouw. Dit met het oogpunt circulair bouwen te borgen, vervuiling van de omgeving te beperken en hergebruik van grondstoffen te stimuleren. 

Retoursysteem Use4ReUse

IsoBouw biedt met het retoursysteem Use4ReUse de mogelijkheid om materiaalrestanten van de door ons geleverde producten weer retour te geven. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan kan dat via inzamelzakken of bigbags. Deze zijn te bestellen bij onze afdeling Verkoop.

Lees ook deze handleiding over het retourhalen van reststukken bij dakelementen.

Rekentool SlimFix Solar daksystemen

Klik op onderstaande button om rechtstreeks naar de rekentool te gaan. 

Bestekteksten en CAD (2D/3D/BIM-producttekeningen)

Met behulp van onderstaande 2D/3D/BIM-Bestekservice kunt u aan de hand van het volgen van keuzecriteria het gewenst producttype genereren. U kunt vervolgens kiezen voor:

 • De bestektekst (in stabu- en neutraal formaat)
 • 2D/3D Autodesk AutoCAD (dwg).
 • 3D ARKEY / Adomi met ASD (dhg).
 • 2D/3D Drawing Exchange Format (dxf).
 • 3D Autodesk Revit (system family).
 • 3D Autodesk Revit (model family).
 • 3D BIM IFC-formaat (ifc).
Bestekservice openen in nieuw scherm

Veelgestelde vragen

Om de juiste hoeveelheid solar hulpmaterialen eenvoudig te berekenen hebben we een rekentool ontwikkelt. Deze vind je hier

Deze materialen zijn alleen te verkrijgen bij de aanschaf van de solar dakelementen. 

Ons SlimFix-XT Solar daksysteem bevat houten aansluitribben als randafwerking. De R staat voor Ribben. Bij een SlimFix Solar daksysteem zonder XT zijn er langslatten als randafwerking. De L staat hier voor Latten. 

Gerelateerde producten