Cradle to Cradle Certified®

Voor vrijwel alle EPS producten is IsoBouw het bronzen Cradle to Cradle Certified® certificaat toegekend. Het certificaat is verleend door de onafhankelijke Cradle to Cradle specialist EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) en is een garantie dat deze IsoBouw-producten aantoonbaar circulair zijn. Met het certificaat geeft IsoBouw invulling aan haar duurzaamheidsambities die zijn vastgelegd in het duurzaamheidsplan ‘Improve to preserve’.

 

U kunt het Cradle to Cradle Certified® certificaat hier openen.

Meer dan recycling

EPS was altijd al 100% recyclebaar. Cradle to Cradle staat echter voor meer dan de recyclebaarheid van een product. Het houdt ook in dat de grondstof geen waarde mag verliezen bij het hergebruik (upcycling).

Een andere extra dimensie is dat Cradle to Cradle producten, naast de mogelijkheden tot hergebruik, ook worden gecontroleerd op de samenstelling van de materialen, gebruik van hernieuwbare energie, duurzaam waterbeheer en sociale rechtvaardigheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verhoogde eisen met betrekking tot MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), milieubelasting en HSE-management (Health Safety en Environment).

Uitleg van het C2C-principe

Cradle to Cradle is een ontwerpprincipe die voorschrijft dat je elke grondstof die je voor een product gebruikt, ook weer moet kunnen hergebruiken.

Het principe staat voor innovatie, kwaliteit en een goed ontwerp. Cradle to Cradle betekent letterlijk "van wieg tot wieg". Het beschrijft de veilige en mogelijk oneindige circulatie van materialen in kringlopen. Alle materialen in het product zijn chemisch veilig en kunnen worden gerecycled. Afval bestaat niet langer. Er zijn alleen nog maar bruikbare materialen.
Een materiaal is Cradle to Cradle als het voldoet aan vijf criteria:

Material health of used ingredients

Ervoor zorgen dat producten worden gemaakt met materialen die zo veilig mogelijk zijn voor mensen en het milieu.

Recyclability of the product in the technical cycle

Afval elimineren door ervoor te zorgen dat materialen binnen een eeuwigdurende cycli van gebruik en hergebruik blijven.

Use of renewable energy

Producten vervaardigen met behulp van hernieuwbare energie, zodat de impact van klimaat-veranderende broeikasgassen als gevolg van de fabricage van het product wordt verminderd of geëlimineerd.

Responsible water management

Zorgen dat water wordt erkend als een waardevolle hulpbron, stroomgebieden worden beschermd en schoon water beschikbaar is voor mensen en alle andere organismen tijdens het productieproces, de gebruiksfase van het product en na het gebruik.

Compliance with social standards

Bedrijfsactiviteiten ontwerpen die bij de productie van een product alle mensen en natuurlijke systemen beschermen. 

Score 'Cradle to Cradle Certified' EPS IsoBouw

cradle to cradle score IsoBouw EPS

Waarom bouwen met een C2C product?

Cradle to Cradle heeft niet alleen toegevoegde waarde voor milieu, klimaat en leefomgeving. Toepassing van een Cradle to Cradle product biedt ook economische voordelen. Gebruikers vervullen een voortrekkersrol en verhogen daarmee hun marktwaarde. Daarnaast kunnen architecten en aannemers voor bouwprojecten eenvoudiger een duurzaamheidskeurmerk verkrijgen, zoals bijvoorbeeld de Leed of Well-certificatie. Ook lokale overheden kunnen eisen stellen of subsidies verlenen gekoppeld aan de toepassing van C2C / circulaire producten.

Uitgebreid assortiment C2C producten

De gecertificeerde EPS wordt toegepast in veel producten van IsoBouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de EPS-isolatieplaten voor platte daken, vloerisolatie, spouwisolatie en de isolatiekern van veel samengestelde producten, zoals bij dakelementen.