De 10R circulariteitsladder

Het 10R circulariteitsmodel is ontwikkeld door Prof. dr. Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam ondernemen en voormalig minister van VROM. Het model geeft de stappen van circulariteit weer die leiden tot het behalen van 3 doelen:
  • Een product slimmer maken en gebruiken (stap 1 t/m 3).
  • De levensduur van product(-onderdelen) verlengen (stap 4 t/m 8).
  • Restmaterialen nuttig toepassen (stap 9 en 10).

circulariteitsladder

De circulariteitsbijdrage van IsoBouw a.d.h.v. de circulariteitsladder

Hoe levert IsoBouw een bijdrage aan een circulaire economie? Per stap in de circulariteitsladder geven wij een omschrijving van onze inspanningen. Klik op het gewenste onderwerp in de oranje menubalk.