10. Recover - Energieterugwinning

Onder ‘Recover’ wordt verstaan het verbranden van materialen met energieterugwinning.

De bijdrage van IsoBouw

Betere alternatieven voor verbranding

Verbranding van airpop® is mogelijk, maar heeft absoluut niet onze voorkeur. ‘Oude’ airpop® producten zijn een waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Verbranden is zonde en leidt alleen maar tot verlies van kostbare grondstoffen. IsoBouw heeft uitstekende alternatieven om airpop® te recyclen en te hergebruiken (zie stap 7 'Remanufacture', stap 8 'Repurpose' of stap 9 'Recycle').

Geen emissie van toxische gassen

Mocht airpop® desondanks toch verbrand worden dan heeft u de geruststelling dat er bij verbranding geen emissie van toxische gassen plaatsvindt. Bij thermische recycling in afvalverbrandingsinstallaties ontleedt airpop® zich voornamelijk in CO2 en water. De in minimale hoeveelheden vrijkomende stoffen zijn minder schadelijk dan rookgassen van natuurlijke materialen zoals hout, wol en kurk. Er worden geen dioxines of furanen gevormd. De vrijkomende energie bespaart bovendien fossiele brandstoffen.