1. Refuse - Voorkomen

‘Refuse’ betekent het voorkomen van onnodig gebruik ter beperking van de energievraag. Bijvoorbeeld: Wat is de meest efficiënte hoeveelheid en toepassing van isolatiematerialen in een gebouw? Welke creatieve alternatieven zijn er in concepten en producten? Maar ook: Hoe kun je bij de productie andere grondstoffen gebruiken?

De bijdrage van IsoBouw

Beperking van de energievraag: Isoleren heeft topprioriteit

Om de energievraag bij gebouwen te beperken / voorkomen is isoleren de meest efficiënte oplossing (prio 1 conform Trias Energetica en 1ste stap bij BENG). De beste energiebesparing is immers de niet gebruikte energie. De energiewinst door toepassing van isolatie is vele malen hoger dan de energie-input bij de productie van isolatieproducten.

Trias energetica

De isolatiesystemen van IsoBouw hebben een hoog isolerend vermogen en kunnen eenvoudig en snel ingezet worden in alle toepassingsgebieden. Met detailleringsoplossingen en advies helpt IsoBouw om de meest efficiënte oplossing, en daarmee hoogste energiebesparing, te realiseren.

IsoBouw = innovatie in isolatie

IsoBouw onderscheidt zich door haar innovatieve isolatiesystemen. Zo bedenken wij concepten waarbij de grondstofinzet beperkt blijft en waarbij er minder materialen nodig zijn bij de montage (bijv. SlimFort). Ook leveren wij producten veelal op specificatie waardoor de inzet van grondstoffen en de hoeveelheid afval beperkt blijven.

Een ander voorbeeld van onze innovatieve kracht is de ontwikkeling van BioFoam®. Een biobased isolatiemateriaal van plantaardig materiaal met vrijwel dezelfde producteigenschappen als airpop®.

biobased isoleren

Projectondersteuning

Indien gewenst kan IsoBouw u ondersteunen met een compleet projectteam om de meest efficiënte producttoepassing en hoeveelheden te kiezen voor uw project. Dit team bestaat uit deskundige rayonmanagers, een professionele binnendienst en een technisch projectbureau.

Gebruik groene stroom

IsoBouw en haar productiebedrijven maken gebruik van Groene Elektriciteit. De Groene Elektriciteit is voor 100% opgewekt met behulp van waterkrachtcentrales. Bij de opwekking van Groene Elektriciteit worden geen milieubelastende fossiele brandstoffen gebruikt en komen nauwelijks vervuilende stoffen vrij.

groene stroom