15 januari 2015

Vanaf 1-1-2015 nieuwe regels m.b.t. KOMO-certificatie

Naar aanleiding van de invoering en handhaving van de CPR (Europese regelgeving) mogen de essentiële eigenschappen van alle bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde Europese productnorm is vanaf 1 januari 2015 alleen maar middels CE en een DoP (Declaration of Performance) gecommuniceerd worden.

Naar aanleiding van de invoering en handhaving van de CPR (Europese regelgeving) mogen de essentiële eigenschappen van alle bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde Europese productnorm is vanaf 1 januari 2015 alleen maar middels CE en een DoP (Declaration of Performance) gecommuniceerd worden. Dit betekent dat dit niet meer mag via de KOMO productcertificaten of een KOMO-attest-met-productcertificaat. Dit is van toepassing op alle kenmerken volgens de Annex ZA in de productnorm voor EPS (NEN EN 13163) en voor EPS als licht ophoogmateriaal (NEN EN 14933). De overige kenmerken en producteigenschappen mogen nog wel worden gecommuniceerd via private kwaliteitsverklaringen, zoals KOMO.

Om als producent niet in strijd met de regelgeving te handelen zullen wij onze producten vanaf 1 januari niet meer met een KOMO-productcertificaat of KOMO-attest-met-productcertificaat of met een ander KOMO- kwaliteitslabel aanbieden*.
Dit betekent niet dat daarmee de kwaliteit in het geding is. Aan de essentiële eigenschappen en de kwaliteit van onze producten is niets veranderd. Onze producten blijven onderheven aan uitgebreide kwaliteitscontroles. Regelmatig vinden er interne en externe controles plaats. Met deze controles wordt de kwaliteit van onze producten en van ons eigen kwaliteitssysteem bewaakt.

Omdat de handhaving van de CPR pas vrij recent bekend gemaakt is, is het voor IsoBouw niet mogelijk om alle verwijzingen naar KOMO per direct aan te passen. Daar waar mogelijk hebben wij reeds stappen ondernomen. In bestaande brochures en op verpakkingen kan echter nog een verwijzing naar KOMO aanwezig zijn. IsoBouw zal de komende periode deze verwijzingen aanpassen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

In het kader van deze bepaling zijn onze DoP-verklaringen aangepast. De actuele versies zijn te downloaden op onze site.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites van de overheid (www.rijksoverheid.nl) en het informatieplatform voor kwaliteitslabels van bouwproducten (www.kwaliteitbouwprodukten.nl ).

U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met uw eigen contactpersoon bij IsoBouw.

* Dit geldt niet voor de SlimFix dakelementen omdat hier geen geharmoniseerde Europese productnorm voor bestaat. De huidige KOMO-certificaten kunnen daarom gehandhaafd blijven.