05 januari 2016

Strengere isolatie-eisen renovatie

Vanaf november 2015 worden nieuwe eisen gesteld aan de isolatiewaarden bij renovatie of vervanging van vloeren, gevels, daken en kozijnen.
Bij het vernieuwen of vervangen van isolatielagen geldt vanaf november 2015 een warmteweerstand van ten minste 2,5 m2K/W voor een vloer, 1,3 m2K/W voor een gevel en 2,0 m2K/W voor een dak. Bij het vernieuwen of vervangen van ramen, deuren en kozijnen geldt een warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 2,2 W/m2K. Indien het rechtens verkregen niveau een betere energieprestatie heeft, dan geldt het rechtens verkregen niveau.
Bij grootschalige renovatie, waarbij je meer dan 25% van de thermische schil vervangt moest je volgens het Bouwbesluit qua isolatiewaarden al voldoen aan de nieuwbouweisen voor isolatie. De aanpassing van het bouwbesluit heeft dus vooral consequenties voor kleine renovaties waarbij je onderdelen van een bestaand gebouw vernieuwd.De eisen zijn voor de Nederlandse context niet super streng en worden doorgaans bij een standaard renovatie eenvoudig gehaald.

De wijzigingen zijn in november in het Staatsblad gepubliceerd en zijn direct na publicatie van kracht.