26 februari 2016

Positieve prognoses woningbouw

EIB, Bouwkennis en Buildsight; leveranciers van bouwprognoses met niet altijd overeenkomende inzichten. Eén prognose hebben ze op dit moment echter alle 3 gemeen: Een forse groei van het nieuwbouwvolume voor woningen voor de komende jaren.

Voor de bouwcrisis zaten we nog rond de 90.000 vergunningen voor de bouw van nieuwe woningen. Dit aantal is met forse stappen afgenomen tot het dieptepunt in 2013 van slechts ruim 26.000 vergunningen. Een daling van meer dan 70%. Vanaf 2014 vindt er gelukkig weer een herstel plaats. In 2014 groeide het aantal met 50% t.o.v. 2013 en in 2015 kwam hier met het aantal van 53.533 vergunningen nog eens een groei van 35% bij t.o.v. 2014. Ook voor de komende jaren wordt een verdere stijging voorspeld.

Zoals je mag verwachten wordt het aantal gebouwde woningen sterk bepaald door het aantal vergunningen in het verleden. Zo is het aantal gebouwde nieuwbouwwoningen gezakt van ruim 80.000 woningen in 2007 tot een volume van slechts 35.000 in 2014. Mede door het groeiend aantal vergunningen stijgt het aantal gebouwde woningen weer. De mate waarin verschilt afhankelijk van de prognosticerende instantie. Allen wijzen echter naar dezelfde trend, een forse stijging van het volume.

EIB prognosticeert haar getallen altijd in Euro's. Zij voorzien voor de bouwproductie van nieuwbouwwoningen een stijging in Euro's van 14% in 2016 en 12% in 2017 t.o.v. het voorafgaande jaar.
Bouwkennis en Buildsight geven prognoses over aantallen. Bouwkennis voorziet een groei van 12% (53.533 in 2015 en 60.000 in 2016). Hier komt in tot 2018 nog een groei bij van ca. 12%.
Buildsight zit qua absolute volumes iets lager dan Bouwkennis. Zij ramen het volume aan nieuwbouwwoningen in 2015 op ca. 47.000 woningen. Met een prognose van 53.750 woningen in 2016 verwachten zij een groeipercentage van ruim 14%.

Ondanks de verschillen verwachten alle instanties groeipercentages die ruim boven de 10% liggen. Dit biedt voor alle partijen in de bouw hoop voor de toekomst.