23 maart 2018

IsoBouw verkozen tot runner-up 'Fabrikant van de Toekomst'

Op 22 maart vond in Utrecht de uitreiking plaats van de 'Fabrikant van de Toekomst'. Deze verkiezing is geïnitieerd door HIBIN en gebaseerd op een onderzoek onder ruim 400 bouwmaterialengroothandelsvestigingen. De thema's waarop ca. 100 toeleveranciers zijn beoordeeld waren 'duurzaamheid', 'digitalisering' en 'kennisdeling'. IsoBouw is blij verrast en ook vereerd dat de bouwmaterialenhandelaren haar beloonden met een tweede plaats , als runner-up achter de winnaar Weekamp deuren.

De verkiezing begon vorig jaar augustus. Uit ca. 100 toeleveranciers kozen bouwmaterialenhandelaren 10 genomineerde, waaronder dus ook IsoBouw. In de enquête werd onder andere gevraagd naar de mate waarin fabrikanten zich inspannen om producten en het productieproces te verduurzamen, het bestelproces te digitaliseren en kennis en ervaring te delen met de groothandel. Na een nieuwe stemronde eind 2017 kwam de verkiezing op 22 maart tot een climax met de bekendmaking van de resultaten. 

Fabrikant van de toekomst

In aanwezigheid van de 10 genomineerde bedrijven en het HIBIN-bestuur werd het bedrijf Weekamp deuren als winnaar verkozen. Volgens de bouwmaterialenhandelaren verdienen zij de titel vanwege de klantgerichte houding, innovatiekracht en aandacht voor duurzaamheid. IsoBouw is zeer verheugd met haar tweede plaats. Volgens het onderzoek wordt IsoBouw gewaardeerd voor haar innovatieve producten, haar inbreng van expertise en de constructieve samenwerking met de handelaren. IsoBouw ziet deze erkenning als een motivatie om de samenwerking met de bouwmaterialenhandelaren verder te intensiveren.   

Eervolle vermeldingen

Met betrekking tot de 3 thema's  'duurzaamheid', 'digitalisering' en 'kennisdeling' beloonden de groothandelsbedrijven 3 bedrijven met een eervolle vermelding: Op het thema 'duurzaamheid' voor Daas Baksteenen en op het thema 'digitalisering en standaardisatie' voor VELUX Nederland. IsoBouw mocht de eervolle vermelding ontvangen voor het thema 'kennisontwikkeling en partnerschap' met een gemiddeld rapportcijfer van 8,3.

Aanleiding onderzoek

Met het onderzoek wil HIBIN, in het kader van veranderende (markt)omstandigheden, werken aan een goede relatie waarbinnen fabrikanten en groothandel elkaar waar mogelijk versterken. De uitkomsten van het onderzoek moeten individuele bedrijven handvatten geven om de relatie op inhoud te verstevigen.