Hoe maak je NOM betaalbaar

16 november 2016

Nul-op-de-Meter renoveren komt niet echt van de grond. Oorzaak: Te hoge kosten! Samen met ketenpartners bewijst IsoBouw dat het ook anders kan, zoals bijvoorbeeld bij een groot renovatieproject in Noord Nederland.

De start van nul-op-de-meter renovaties dateert alweer van 2013. In dat jaar sloten 6 corporaties en 4 aannemers een convenant om 111.000 woningen te renoveren naar nul-op-de-meter. Nu in 2016 is deze methode van renoveren nog niet echt van de grond gekomen.
Een gehanteerd uitgangspunt bij het NOM-bouwconcept is een minimale bouwtijd door de montage van getimmerde prefabgevels en -daken. In de beginjaren schoten de totaalconcepten voor het renoveren van huizen dan ook als paddenstoelen uit de grond. Echter, het bedenken en realiseren van deze kant-en-klaar oplossingen kost het bouwbedrijf veel energie en geld waardoor zij er momenteel meestal nog op toe leggen. Hier ligt een belangrijke belemmering voor het slagen van de door de overheid opgelegde renovatie-opgave. Het traject met geprefabriceerde gevels en daken is veel te duur! Dit heeft niet alleen te maken met de grote investeringen die nodig zijn om geprefabriceerde bouwdelen te maken. Geprefabriceerd renoveren maakt het bouwproces complex. Een lang traject van ontwerp, werkvoorbereiding, meermaals onderlinge afstemming van de partijen en productie van de projectspecifieke elementen gaat vooraf aan de daadwerkelijke levering van de prefab-bouwdelen. En we weten allemaal: Tijd kost geld! Op de bouwplaats is bovendien geen ruimte meer voor aanpassingen. Dit leidt vaak tot gebrekkige detailleringsoplossingen tussen de bouwdelen die technische/bouwfysische problemen tot gevolg hebben, extra faalkosten dus.

Het Premium Partner Concept
De IsoBouw-gedachte om conceptueel te bouwen is anders, met lagere kosten en vooral een veel snellere doorlooptijd. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is niet de levering van een geprefabriceerde gebouwschil, maar van snel en simpel verkrijgbare standaardproducten. Deze gestandaardiseerde producten kunnen via de normale distributiekanalen binnen enkele dagen op de bouwplaats geleverd worden.

    NOM renoveren volgens IsoBouw concept

Waar zit dan het verschil met de traditionele bouwwijze zult u denken? Het verschil is dat er door de samenwerkende producenten van bouwproducten integrale productontwikkeling heeft plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in totale gevel- en dakconcepten bestaande uit slimme ‘legostenen’. Samen met andere leveranciers, aannemers en architecten zijn op basis van de nieuwste technologieën innovatieve oplossingen bedacht met losse componenten, die optimaal op elkaar worden afgestemd. Het resultaat: Een slimme combinatie en ontwikkeling van standaardproducten waarmee de gebouwschil flexibel, snel en tegen lage kosten gerenoveerd kan worden. Oftewel, een perfect functionerende totaaloplossing voor het dak, de gevel of een combinatie van beide.
Naast de genoemde partijen kunnen ook bouwmaterialenhandelaren onderdeel uitmaken van deze samenwerking. Hun rol ligt hoofdzakelijk in de logistieke coördinatie voor een snelle en flexibele afwikkeling van de projecten.
Deze samenwerking tussen de betrokken partijen noemt IsoBouw het “Premium Partner Concept’. Doelstelling van deze werkwijze is niet het bedenken van dure geprefabriceerde oplossingen. Doel is om samen met geselecteerde partners het beste bouwtechnische en bouwfysische resultaat te bereiken tegen de laagst mogelijke kosten. Zo wordt de beoogde energiebesparing ook daadwerkelijk bereikt en wordt nul-op-de-meter renoveren betaalbaar.

Stichting Elkien kiest voor gefaseerd naar NOM 
Is het voor uw corporatie of voor uw huidig project nog te vroeg om nu al nul-op-de-meter te renoveren maar wilt u wel labelsprongen maken en/of gebruik maken van de STEP subsidieregeling? Ook gefaseerd renoveren is dan mogelijk. Belangrijk hierbij is dat de maatregelingen die nu gedaan worden in de toekomst eenvoudig, dus voordelig, aangevuld kunnen worden tot nul-op-de-meter. Ook hier denkt IsoBouw met u mee.
Een voorbeeld hiervan is een actueel lopend project van Stichting Elkien. In hun ambitie de woningportefeuille energieneutraal te renoveren is deze corporatie gestart met een van de grootste Energie neutraal projecten in Nederland. Doelstelling is dat in 2030 het kernbezit van Elkien (rond 2030 zal dat ongeveer 15.000 woningen zijn) gemiddeld energieneutraal is. Probleem: Hoe houd je dit betaalbaar?
Samen met drie bouwbedrijven en 3 vastgoedonderhoudsbedrijven is Elkien ketenpartners gaan zoeken om hierover mee te denken. Via BMN bouwmaterialenhandel en keten Súdwest Fryslân (Jorritsma Bouw en Talen Vastgoedonderhoud) kwam ook IsoBouw in beeld. Gekozen is om gefaseerd naar NOM (“NOM-ready”) te gaan. Dit betekent, nu de gevel en het dak na-isoleren met een RC-waarde van 7.0 om de energievraag zover mogelijk terug te dringen. De resterende energievraag wordt op een later moment ingevuld met installatietechniek.

na isoleren naar NOM met SlimFort isolatie van IsoBouw      renovatie van gevel met isolatie van IsoBouw


Op de gevel komt een isolatielaag met steenstrips en de SlimFort gevelisolatie van IsoBouw. De SlimFort isolatielaag wordt bekleed met sidings. De gevelconstructie is zeer licht in gewicht en wordt bevestigd tegen de bestaande buitenmuur met fischer constructiepluggen. Aanpassingen aan de fundering zijn niet nodig. Om in de toekomst de stap te maken naar volledig NOM is er op het dak gekozen voor SlimFix RenoTwin dakisolatie. Deze vrijdragende isolatieplaten vormen een perfecte basis voor een ander totaalconcept, namelijk de bekleding met zonnepanelen in het BiPV systeem. Zo kunnen de woningen op een later moment tegen relatief lage kosten 100% energieneutraal gemaakt worden. 

Alle producten zijn snel leverbaar via de bouwmaterialenhandel zonder lange werkvoorbereidings- of productietijden. Daar waar nodig worden ze door de fabrikant projectspecifiek aangepast. Zo zijn de isolatieplaten voor het dak in de nok en goot conform de projecteisen afgeschuind voor een snelle verwerking maar bovenal voor een optimale aansluiting van de afzonderlijke isolatielagen. Door de combinatie van een uitgekiende detaillering en toepassing van Airpop (EPS) isolatiematerialen is de gebouwschil luchtdicht en vochtregulerend. De luchtdichtheid voorkomt tocht in de woning en de vochtregulatie zorgt voor een aangenaam en gezond woonklimaat.

NOM renoveren met SlimFix RenoTwin      

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.

Deze webpagina is niet geschikt voor mobiele devices

U kunt deze pagina openen via uw desktop.