22 augustus 2019

Hernieuwde subsidie voor isoleren

De subsidieregeling SEEH (Subsidieregeling energiebesparing eigen huis), kan vanaf 2 september weer aangevraagd worden. Met de regeling kunnen woningeigenaren en Vve (Verenigingen van Eigenaren) subsidie krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen in hun eigen woning.

Waarop kan subsidie aangevraagd worden?

De regeling is bedoeld voor energiebesparende isolerende maatregelen in het eigen huis, zoals het isoleren van een vloer, gevel of dak en het plaatsen van HR-glas. Het maximale bedrag dat aangevraagd kan worden is 10.000 euro. De werkzaamheden moeten wel door een deskundig bedrijf met KvK-registratie uitgevoerd worden. De regeling werd eerder in 2016 ingevoerd maar stopte in 2017 toen het subsidieplafond was bereikt.

Hoogte subsidie

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet uw woning een minimale oppervlakte hebben. In onderstaande tabel vindt u die minimale oppervlakte per woningtype en de subsidie die u per vierkante meter kunt krijgen.

subsidie isolatie

Meer info?

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor maatregelen die zijn uitgevoerd en betaald vanaf 15 augustus 2019. Aanvragen kunnen vanaf 2 september worden ingediend bij de Rijksoverheid. Op hun site vindt u ook meer informatie over o.a. de energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagproces van de subsidie. Ook kunt u daar een rekentool gebruiken om uw subsidiebedrag te berekenen.