BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen)

Vanaf 1 januari 2021 gelden nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw. De huidige energieprestatiecoëfficient (EPC) wordt dan ingeruild voor BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen).

Energieprestatie gebaseerd op 3 indicatoren

Een belangrijk verschil tussen BENG en de EPC is de weg die bewandeld wordt om een betere energieprestatie te bereiken. Bij de EPC-methode is nog volop keuzevrijheid in de bepaling van de maatregelingen om de gewenste EPC-eis te behalen. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld het dak vol te leggen met zonnepanelen zonder eerst de energiebehoefte te beperken met isolatie. Bij BENG is de keuzevrijheid wat beperkter. Hiervoor zijn straks 3 indicatoren waarvoor minimale eisen gelden. Bij de EPC is deze eis nog uitgedrukt in één dimensieloos getal. Bij BENG wordt de mate aan energiezuinigheid gedefinieerd met 3 herkenbare grootheden. 

 1. BENG1: De energiebehoefte (in kWh per m2/jaar): De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag van het gebouw zelf. Aandachtspunten om aan de eis te kunnen voldoen: Stedenbouwkundig ontwerp, oriëntatie, compact ontwerp, schilisolatie, luchtdichtheid, thermische massa en zonwering.
 2. BENG 2: Het primair fossiel energiegebruik (in kWh per m2/jaar): De hoeveelheid energie uit niet-hernieuwbare bronnen die nodig is om de energiebehoefte in te vullen (sterk samenhangend met de gebouwinstallaties). Aandachtspunten om aan de eis te kunnen voldoen: Efficiënte installaties, warmteafgifte op lage temperatuur, warmwater met korte leidingen en warmteterugwinning en toepassing van hernieuwbare energie (ook BENG 3).
 3. BENG 3: Het aandeel hernieuwbare energie:Het percentage hernieuwbare energie van het totale energieverbruik. Aandachtspunten om aan de eis te kunnen voldoen: Toepassing van PV, zonneboiler, bodemenergie, biomassa en externe warmtelevering (mits hernieuwbaar).

De BENG-eisen

Juni 2019 heeft de ministerraad ingestemd met een wijziging van het Bouwbesluit over energiezuinige nieuwbouweisen. Met deze wijziging moeten vanaf 1 januari 2021 alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Per BENG-indicator gelden vanaf dat moment de volgende eisen: 

  BENG 1 BENG 2 BENG 3
Type woningbouw Gebruiksopperv. vs verliesopperv.* Energiebehoefte (kWh/m2/jr) Primair fossiel energiegebruik (kWh/m2/jr) Aandeel hernieuwbare energie (%)
Meersgezins- woning Als/Ag ≤ 1,85 ≤ 65  ≤ 50 ≥40
1,83 < Als/Ag ≤ 3,0 ≤ 55 + 30 * (Als/Ag – 1,5)
Als/Ag > 3,0 ≤ 100 + 50 * (Als/Ag – 3,0)
Eengezins- woning Als/Ag ≤ 1,5 ≤ 55 ≤ 30 ≥50
1,5 < Als/Ag ≤ 3,0 ≤ 55 + 30 * (Als/Ag – 1,5)
Als/Ag > 3,0 ≤ 100 + 50 * (Als/Ag – 3,0)

*Als (verliesoppervlak) en A(gebruiksoppervlak)

Bij lichte bouwsystemen, zoals houtskelet en staalframe, worden de hoogte van de BENG 1-eis verruimd met 5 kWh/m²/jaar.

Voor een compleet overzicht van de BENG-eisen voor alle gebouwen kunt u bijgaand overzicht BENG-eisen raadplegen. 

Zijn er nieuwe eisen m.b.t. de RC-waarden?

Een andere verandering met de komst van BENG is de berekeningsmethodiek. In plaats van de NEN 1068 wordt dan de NTA 8800 gehanteerd. Bij de berekening van de Rc-waarde wordt in de NEN 1068 gerekend met een correctiefactor voor bouwkwaliteit van 2 of 5%. In de NTA 8800 vervalt deze correctiefactor. Dit betekent dat bij gelijkblijvende isolatiediktes de haalbare Rc-waarde dan 2 of 5% hoger is. Dit zou andersom ook kunnen betekenen dat er dunner geïsoleerd zou kunnen gaan worden om aan de huidige Rc-waardes van 3,5 (vloer), 4.0 (gevel) en 6.0 (dak) te voldoen. Dus effectief zouden we dan een stapje achteruit zetten. Om dit te voorkomen wordt in het  nieuwe Bouwbesluit de volgende verhoogde Rc-waarde eis opgenomen:

Nieuwbouw:

 • 3,7 m2.K/W voor de vloer
 • 4,7 m2.K/W voor de gevel
 • 6,3 m2.K/W voor het dak.

Renovatie (bij vernieuwen of vervangen van isolatielagen):

 • voor de vloer: van 2.5 naar 2.6 m2.K/W
 • voor de wand/gevel: van 1.3 naar 1.4 m2.K/W
 • voor het dak: van 2.0 naar 2.1 m2.K/W

of: 

 • Rechtens verkregen niveau: van 1.3 naar 1.4 m2.K/W

Dit is puur rekenkundig. Effectief blijft het isolatieniveau hiermee gehandhaafd op het huidige niveau.

 

Energieprestatie gebaseerd op 3 indicatoren

Een belangrijk verschil tussen BENG en de EPC is de weg die bewandeld wordt om een betere energieprestatie te bereiken. Bij de EPC-methode is nog volop keuzevrijheid in de bepaling van de maatregelingen om de gewenste EPC-eis te behalen. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld het dak vol te leggen met zonnepanelen zonder eerst de energiebehoefte te beperken met isolatie. Bij BENG is de keuzevrijheid wat beperkter. Hiervoor zijn straks 3 indicatoren waarvoor minimale eisen gelden. Bij de EPC is deze eis nog uitgedrukt in één dimensieloos getal. Bij BENG wordt de mate aan energiezuinigheid gedefinieerd met 3 herkenbare grootheden. 

 1. BENG1: De energiebehoefte (in kWh per m2/jaar): De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag van het gebouw zelf. Aandachtspunten om aan de eis te kunnen voldoen: Stedenbouwkundig ontwerp, oriëntatie, compact ontwerp, schilisolatie, luchtdichtheid, thermische massa en zonwering.
 2. BENG 2: Het primair fossiel energiegebruik (in kWh per m2/jaar): De hoeveelheid energie uit niet-hernieuwbare bronnen die nodig is om de energiebehoefte in te vullen (sterk samenhangend met de gebouwinstallaties). Aandachtspunten om aan de eis te kunnen voldoen: Efficiënte installaties, warmteafgifte op lage temperatuur, warmwater met korte leidingen en warmteterugwinning en toepassing van hernieuwbare energie (ook BENG 3).
 3. BENG 3: Het aandeel hernieuwbare energie:Het percentage hernieuwbare energie van het totale energieverbruik. Aandachtspunten om aan de eis te kunnen voldoen: Toepassing van PV, zonneboiler, bodemenergie, biomassa en externe warmtelevering (mits hernieuwbaar).

De BENG-eisen

Juni 2019 heeft de ministerraad ingestemd met een wijziging van het Bouwbesluit over energiezuinige nieuwbouweisen. Met deze wijziging moeten vanaf 1 januari 2021 alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Per BENG-indicator gelden vanaf dat moment de volgende eisen: 

  BENG 1 BENG 2 BENG 3
Type woningbouw Gebruiksopperv. vs verliesopperv.* Energiebehoefte (kWh/m2/jr) Primair fossiel energiegebruik (kWh/m2/jr) Aandeel hernieuwbare energie (%)
Meersgezins- woning Als/Ag ≤ 1,85 ≤ 65  ≤ 50 ≥40
1,83 < Als/Ag ≤ 3,0 ≤ 55 + 30 * (Als/Ag – 1,5)
Als/Ag > 3,0 ≤ 100 + 50 * (Als/Ag – 3,0)
Eengezins- woning Als/Ag ≤ 1,5 ≤ 55 ≤ 30 ≥50
1,5 < Als/Ag ≤ 3,0 ≤ 55 + 30 * (Als/Ag – 1,5)
Als/Ag > 3,0 ≤ 100 + 50 * (Als/Ag – 3,0)

*Als (verliesoppervlak) en A(gebruiksoppervlak)

Bij lichte bouwsystemen, zoals houtskelet en staalframe, worden de hoogte van de BENG 1-eis verruimd met 5 kWh/m²/jaar.

Voor een compleet overzicht van de BENG-eisen voor alle gebouwen kunt u bijgaand overzicht BENG-eisen raadplegen. 

Zijn er nieuwe eisen m.b.t. de RC-waarden?

Een andere verandering met de komst van BENG is de berekeningsmethodiek. In plaats van de NEN 1068 wordt dan de NTA 8800 gehanteerd. Bij de berekening van de Rc-waarde wordt in de NEN 1068 gerekend met een correctiefactor voor bouwkwaliteit van 2 of 5%. In de NTA 8800 vervalt deze correctiefactor. Dit betekent dat bij gelijkblijvende isolatiediktes de haalbare Rc-waarde dan 2 of 5% hoger is. Dit zou andersom ook kunnen betekenen dat er dunner geïsoleerd zou kunnen gaan worden om aan de huidige Rc-waardes van 3,5 (vloer), 4.0 (gevel) en 6.0 (dak) te voldoen. Dus effectief zouden we dan een stapje achteruit zetten. Om dit te voorkomen wordt in het  nieuwe Bouwbesluit de volgende verhoogde Rc-waarde eis opgenomen:

Nieuwbouw:

 • 3,7 m2.K/W voor de vloer
 • 4,7 m2.K/W voor de gevel
 • 6,3 m2.K/W voor het dak.

Renovatie (bij vernieuwen of vervangen van isolatielagen):

 • voor de vloer: van 2.5 naar 2.6 m2.K/W
 • voor de wand/gevel: van 1.3 naar 1.4 m2.K/W
 • voor het dak: van 2.0 naar 2.1 m2.K/W

of: 

 • Rechtens verkregen niveau: van 1.3 naar 1.4 m2.K/W

Dit is puur rekenkundig. Effectief blijft het isolatieniveau hiermee gehandhaafd op het huidige niveau.

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.

Deze webpagina is niet geschikt voor mobiele devices

U kunt deze pagina openen via uw desktop.