BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen)

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw. Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat zelfs al één jaar eerder. De huidige energieprestatiecoëfficient (EPC) wordt dan ingeruild voor BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen).

Energieprestatie gebaseerd op 3 indicatoren

Een belangrijk verschil tussen BENG en de EPC is de weg die bewandeld wordt om een betere energieprestatie te bereiken. Bij de EPC-methode is nog volop keuzevrijheid in de bepaling van de maatregelingen om de gewenste EPC-eis te behalen. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld het dak vol te leggen met zonnepanelen zonder eerst de energiebehoefte te beperken met isolatie. Bij BENG is de keuzevrijheid wat beperkter. Hiervoor zijn straks 3 indicatoren waarvoor minimale eisen gelden. Bij de EPC is deze eis nog uitgedrukt in één dimensieloos getal. Bij BENG wordt de mate aan energiezuinigheid gedefinieerd met 3 herkenbare grootheden. 

  1. BENG1: De energiebehoefte (in kWh per m2/jaar): De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag van het gebouw zelf. Aandachtspunten om aan de eis te kunnen voldoen: Stedenbouwkundig ontwerp, oriëntatie, compact ontwerp, schilisolatie, luchtdichtheid, thermische massa en zonwering.
  2. BENG 2: Het primair fossiel energiegebruik (in kWh per m2/jaar): De hoeveelheid energie uit niet-hernieuwbare bronnen die nodig is om de energiebehoefte in te vullen (sterk samenhangend met de gebouwinstallaties). Aandachtspunten om aan de eis te kunnen voldoen: Efficiënte installaties, warmteafgifte op lage temperatuur, warmwater met korte leidingen en warmteterugwinning en toepassing van hernieuwbare energie (ook BENG 3).
  3. BENG 3: Het aandeel hernieuwbare energie:Het percentage hernieuwbare energie van het totale energieverbruik. Aandachtspunten om aan de eis te kunnen voldoen: Toepassing van PV, zonneboiler, bodemenergie, biomassa en externe warmtelevering (mits hernieuwbaar).

Aanscherping van de huidige energieprestatie-eisen

De BENG-eisen zijn hoger dan de huidige eisen aan de energiezuinigheid van gebouwen. De huidige EPC van 0,4 voldoet in de toekomst niet meer aan de BENG-eisen. De BENG-eisen zijn gebaseerd op de, hierboven weergegeven, 3 verschillende aspecten. Dit betekent dat een woning met een lage EPC of zelfs een 'Nul-op-de-Meter'-woning niet zonder meer aan de BENG-eisen voldoet.

Voorlopige BENG-eisen

 In 2015 zijn door de overheid voorlopige BENG-eisen bepaald. In 2018 zullen deze nog getoetst worden op kostenoptimalisatie voordat deze wettelijk worden vastgelegd. De onderstaande tabel geeft de voorlopige eisen van de 3 indicatoren weer. BENG wordt berekend op basis van de NEN 7120.

Voorlopige BENG-eisen

Toetsing 2018

Tijdens het NEN-congres op dinsdag 20 november 2018 maakte het ministerie van BZK de nieuwe concept geadviseerde BENG-eisen bekend. Ook werd de NTA 8800 (Nederlands Technische Afspraken), de nieuwe berekeningsmethode gepresenteerd. In deze BENG update leest u meer hierover en krijgt u inzicht in de wijzigingen ten opzichte van 2015 en geven wij enkele kanttekeningen bij de aanpassingen.

Energieprestatie gebaseerd op 3 indicatoren

Een belangrijk verschil tussen BENG en de EPC is de weg die bewandeld wordt om een betere energieprestatie te bereiken. Bij de EPC-methode is nog volop keuzevrijheid in de bepaling van de maatregelingen om de gewenste EPC-eis te behalen. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld het dak vol te leggen met zonnepanelen zonder eerst de energiebehoefte te beperken met isolatie. Bij BENG is de keuzevrijheid wat beperkter. Hiervoor zijn straks 3 indicatoren waarvoor minimale eisen gelden. Bij de EPC is deze eis nog uitgedrukt in één dimensieloos getal. Bij BENG wordt de mate aan energiezuinigheid gedefinieerd met 3 herkenbare grootheden. 

  1. BENG1: De energiebehoefte (in kWh per m2/jaar): De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag van het gebouw zelf. Aandachtspunten om aan de eis te kunnen voldoen: Stedenbouwkundig ontwerp, oriëntatie, compact ontwerp, schilisolatie, luchtdichtheid, thermische massa en zonwering.
  2. BENG 2: Het primair fossiel energiegebruik (in kWh per m2/jaar): De hoeveelheid energie uit niet-hernieuwbare bronnen die nodig is om de energiebehoefte in te vullen (sterk samenhangend met de gebouwinstallaties). Aandachtspunten om aan de eis te kunnen voldoen: Efficiënte installaties, warmteafgifte op lage temperatuur, warmwater met korte leidingen en warmteterugwinning en toepassing van hernieuwbare energie (ook BENG 3).
  3. BENG 3: Het aandeel hernieuwbare energie:Het percentage hernieuwbare energie van het totale energieverbruik. Aandachtspunten om aan de eis te kunnen voldoen: Toepassing van PV, zonneboiler, bodemenergie, biomassa en externe warmtelevering (mits hernieuwbaar).

Aanscherping van de huidige energieprestatie-eisen

De BENG-eisen zijn hoger dan de huidige eisen aan de energiezuinigheid van gebouwen. De huidige EPC van 0,4 voldoet in de toekomst niet meer aan de BENG-eisen. De BENG-eisen zijn gebaseerd op de, hierboven weergegeven, 3 verschillende aspecten. Dit betekent dat een woning met een lage EPC of zelfs een 'Nul-op-de-Meter'-woning niet zonder meer aan de BENG-eisen voldoet.

Voorlopige BENG-eisen

 In 2015 zijn door de overheid voorlopige BENG-eisen bepaald. In 2018 zullen deze nog getoetst worden op kostenoptimalisatie voordat deze wettelijk worden vastgelegd. De onderstaande tabel geeft de voorlopige eisen van de 3 indicatoren weer. BENG wordt berekend op basis van de NEN 7120.

Voorlopige BENG-eisen

Toetsing 2018

Tijdens het NEN-congres op dinsdag 20 november 2018 maakte het ministerie van BZK de nieuwe concept geadviseerde BENG-eisen bekend. Ook werd de NTA 8800 (Nederlands Technische Afspraken), de nieuwe berekeningsmethode gepresenteerd. In deze BENG update leest u meer hierover en krijgt u inzicht in de wijzigingen ten opzichte van 2015 en geven wij enkele kanttekeningen bij de aanpassingen.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.

Deze webpagina is niet geschikt voor mobiele devices

U kunt deze pagina openen via uw desktop.