Brandveiligheid

"Als zelfs de brandweer in een onderkomen van EPS wil wonen, werken en slapen, dan moet het wel goed zitten met de veiligheid" 
Artikel: Brandweerkazerne Zwolle van EPS. 


Gebruik SE-kwaliteit
Alle Airpop® die door IsoBouw geproduceerd wordt is van SE-kwaliteit (afgeleid van Schwer Entflammbar/ Self Extinguishing). Dit betekent dat de bijdrage tot de brandvoortplanting (bepaald volgens NEN 6065) zeer laag is (klasse 1). De SE componenten zorgen voor een brandveilige toepassing voor de totale levensduur van een gebouw en/of constructie. De componenten spoelen niet uit of lossen niet op in water en de werking verdwijnt niet in de loop van de tijd.
Gedrag Airpop® bij brand
Bij brand ontstaan hoge temperaturen, voor mensen zijn temperaturen boven 45 ºC onbehaaglijk. Vanaf 65 ºC kan al blijvende schade aan de longen ontstaan en bij nog hogere temperaturen kan een mens niet meer overleven. EPS-SE begint pas te verweken vanaf 90 ºC. Dus EPS-SE begint pas te smelten als de overlevingskansen voor mensen nihil zijn.  Bij ca. 450 ºC wordt de ontbrandingstemperatuur van EPS-SE bereikt. Een brand heeft bij deze temperatuur reeds zijn volle omvang bereikt. Andere materialen, zoals hout branden in deze fase al lang (vanaf 340 ºC) of zijn reeds opgebrand. Airpop® speelt daarom slechts een geringe rol bij een brand en doet geen afbreuk op de veiligheid van een gebouw.

Lees ook het artikel over het TNO-onderzoek naar aanleiding van een grote brand in Leiden (NL) in 2005 waarbij wetenschappelijk is aangetoond dat Airpop® de brand niet beinvloed heeft en niet de veroorzaker is van de bij deze brand optredende gevaarlijke gevolgen.
Airpop® in de toepassing
Bij de bepaling van de brandwerendheid van een constructie is niet het gedrag van de afzondelijke materialen maar die van de totale constructie bepalend. Of anders gezegd: bij een constructie waar een niet onbrandbaar materiaal beschermd wordt door andere materialen (bijvoorbeeld gipsplaten of een stenen muur) kan de brandwerendheid net zo groot zijn als bij een constructie waarin vermeend onbrandbaar materiaal verwerkt is. Airpop®, wat overigens bij direct contact met vuur niet brandt maar wegsmelt,  wordt nooit als kaal materiaal toegepast maar altijd ingebouwd in een bepaalde constructie (hetzij fabrieksmatig, zoals bij dakelementen en staalsandwich panelen of op de bouw, zoals bij vloer- en spouwmuurisolatie). De IsoBouw producten voldoen daarom in hun toepassing aan de Europese regelgeving.

Emissie
Bij verbranding van constructies ontstaan diverse emissies. Vaak zijn deze ongevaarlijk, maar soms kunnen zij een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Ook bij brand van constructies waarin isolatiemateriaal zit, ontstaan diverse emissies.

Onderzoek door TNO heeft aangetoond dat bij verbranding van bijvoorbeeld hout en kurk meer schadelijke emissies ontstaan dan bij EPS-SE.

GEEN SCHADELIJKE EMMISIES BIJ DE VERBRANDING VAN AIRPOP®!
Zie ook het onderzoek naar de gezondheidsschadelijke emissie van isocyanaat bij de meest gangbare isolatiematerialen.

Nazorg na een brand in relatie tot materiaalgebruik
Na een brand rest de opruiming. Dit kan deels recycling zijn, maar vaak is dit niet meer aan de orde. Stort of vuilverbranding zijn dan de opties. Bij Airpop® kunnen geen vezels vrijkomen. Er zijn bij het opruimen van Airpop® dan ook geen beschermende kleding of andere middelen nodig.
Invloed isolatiemateriaal
Op basis van onderzoek (TNO, BDAdiverse publicaties) zijn wij van mening dat er geen verschil bestaat tussen branden in gebouwen waarin Airpop® is verwerkt of een ander isolatiemateriaal. Isolatiemateriaal maakt slechts een klein deel uit van een totaal gebouw. Ook de overige constructieonderdelen dragen bij aan een brand. Met name het interieur is veelal bepalend voor de totale vuurbelasting van een gebouw. Dus de rol van isolatiemateriaal in een brand is ondergeschikt. De toepassing van kostbare en zogenaamde "onbrandbare" materialen geeft dan ook geen garantie voor een beperkte gevolgschade.

Zie ook het artikel "Rol van isolatiemateriaal bij brand verwaarloosbaar" uit het VB verzekeringsmagazine dat u kunt downloaden in pdf-formaat.

Verzekeringsaspecten
Bij sommige verzekeringsmaatschappijen bestaat de indruk dat constructies met Airpop® wel branden en die met zogenaamde "onbrandbare" isolatiematerialen niet. Niets is minder waar zoals blijkt uit diverse publicaties. Constructies met  zogenaamde "onbrandbare" isolatie kunnen net zo goed of slecht branden als elk ander constructie. Onderzoek door BDA en TNO in Nederland onderbouwt onze mening dat  de toepassing van zogenaamd "onbrandbaar" isolatiemateriaal een brand niet voorkomt en ook de gevolgschade achteraf niet beperkt.